ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ "Spectacular Award" จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดจองห้องพักแล้ววันนี้เป็นต้นไป!!

Share
Go down
avatar
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®
Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece1053
CHIPS+754 M 375 K 39

+3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
35712/181250  (35712/181250)
[ EVENT ]:
+0 WATER BUCKET
ดูข้อมูลส่วนตัว

มาตราตัวบทกฎระเบียบทั้งหมด

on Sat 07 Jan 2017, 00:14


มาตราตัวบทกฎระเบียบทั้งหมด
เรียน นักเรียนกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

       ขณะนี้ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึง "มาตราตัวบทกฎระเบียบทั้งหมด" ที่มีอยู่ภายในโรงเรียน โดยก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้ทำการประกาศกฎต่างๆไว้ในกระทู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆไว้ ซึ่งส่งผลให้มีหลายๆท่านที่อาจไม่ทราบหรือตกหล่นถึงตัวบทกฎเหล่านั้น อีกทั้งเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ ทางโรงเรียนเองได้มีการประชุมเพื่อลงความเห็นในการเปลี่ยนแปลงกฎหลายมาตราเพื่อความเหมาะสมและความชัดเจนยิ่งขึ้น

นับจากนี้เป็นต้นไป มาตราตัวบทกฎระเบียบที่ถูกกำหนดมาในกระทู้ต่างๆก่อนหน้านี้ที่มีความขัดแย้งกับมาตราตัวบทกฎระเบียบนี้จะไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีกต่อไป โดยหลังจากนี้ทางโรงเรียนจะ ยึดมาตราตัวบทกฎระเบียบทั้งหมดที่มีอยู่ภายในกระทู้นี้ในการอ้างอิงเท่านั้น โดยกฎระเบียบทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

.
.
.

หมวด 1
สมาชิกใหม่

มาตรา 1/1
Quaint Commu เปิดรับสมัครสมาชิกเพียง 20 คนเท่านั้น แต่หากมีสมาชิกที่สนใจมากกว่า 20 คน สมาชิกคนที่ 21 เป็นต้นไปจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนเท่านั้น โดยสมาชิกใหม่ที่ผ่านการสัมภาษณ์จากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วจะสามารถใช้งาน ID เว็บบอร์ดที่สมัครมาในทันที เพื่อทำการสร้างตัวละครและยืนยันตัวตน

มาตรา 1/2
การผ่านการยืนยันตัวตนจะต้องสร้างตัวละครให้เสร็จสมบูรณ์ โดยการสร้าง แฟ้มประวัติ และทำ เควสบังคับย้อนรอยอดีต หลังจากนั้นจะถือว่าการยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์

มาตรา 1/3
สมาชิกใหม่ที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์จากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนโดยสมบูรณ์ภายใน 7 วัน จะถูกลบประวัติการสมัครและ ID บนเว็บบอร์ดทันที โดยหลังจากนั้นสามารถสมัครเข้ามาใหม่อีกครั้งได้

มาตรา 1/4
สมาชิกใหม่จะได้รับตัวละครจำลอง (Sprite) บนแถบประวัติส่วนตัวหลังจากทำภารกิจหลักอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยไม่นับภารกิจบังคับที่ 1 หรือภารกิจย้อนรอยอดีต

หมวด 2
สถานภาพสมาชิก

มาตรา 2/1
สมาชิกคอมมูที่พักการเรียนหรือพักงานอยู่จะสูญเสียตำแหน่งผู้นำทุกชนิด เช่น ประธานนักเรียน เป็นต้น และไม่สามารถร่วมภารกิจหรือกิจกรรมใดๆกับทางโรงเรียนได้ ยกเว้นแต่กิจกรรมพิเศษที่ระบุอย่างชัดเจนว่าสมาชิกคอมมูที่มีสถานภาพพักการเรียนหรือพักงานสามารถเข้าร่วมได้

มาตรา 2/2
ผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะปกครองมีสิทธิในการใช้อำนาจปรับสถานภาพสมาชิกคอมมูที่ไม่ส่งภารกิจหรือเช็คชื่อติดต่อกันเป็นเวลานานให้เป็นสถานภาพ "พักการเรียนหรือพักงาน" ได้ทันทีโดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถติดต่อสมาชิกคอมมูบุคคลนั้นได้ภายใน 7 วัน ให้ถือว่าสามารถใช้อำนาจปรับสถานภาพได้ทันที

มาตรา 2/3
สมาชิกคอมมูที่เพิ่งพ้นสถานภาพพักการเรียนหรือพักงานและกลับมาเรียนหรือสอนตามปกติ จะสามารถยื่นเรื่องขอพักการเรียนหรือพักงานได้อีกครั้งหลังจากพ้นสถานภาพพักการเรียนหรือพักงานครั้งล่าสุดได้หลังจากทำภารกิจหลักอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนเท่านั้น

มาตรา 2/4
สมาชิกคอมมูมีสิทธิยื่นเรื่องขอ "ลาออก" จากโรงเรียนได้ตลอดเวลา

มาตรา 2/5
สมาชิกคอมมูที่ทำผิดกฎร้ายแรง อันได้แก่ พาดพิงการเมืองหรือสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง และ ใช้ถ้อยคำหยาบคายระดับรุนแรงในการสนทนากับสมาชิกคอมมูคนอื่นๆ จะถูกยึดสถานภาพการเป็นนักเรียนหรืออาจารย์และบุคลากรชั่วคราว และจะถูก "เพิกถอนสถานภาพสมาชิกคอมมู" ในทันทีหลังจากที่ได้รับการยืนยันความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับประธานคณะปกครอง

มาตรา 2/6
อดีตสมาชิกคอมมูที่ "ลาออก" หรือถูก "เพิกถอนสถานภาพสมาชิกคอมมู" สามารถกลับมาสมัครคอมมูใหม่ได้ทันที ยกเว้นสมาชิกที่ทำผิดมาตรา 2/5 หรือผิดกฎร้ายแรง หากมาสมัครใหม่จะต้องได้รับการยืนยันความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน, ประธานคณะปกครอง และประธานนักเรียน ครบทุกคน

มาตรา 2/7
สมาชิกคอมมูที่ทำผิดกฎระเบียบเบาหรือกฎระเบียบที่ไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจน แต่ส่งผลให้เกิดความเสียหายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดต่อคอมมู ให้มีการตักเตือนก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อเป็นการทำทัณฑ์บน หลังจากนั้นหากทำผิดครั้งต่อไปผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะปกครองมีสิทธิในการใช้อำนาจ "เพิกถอนสถานภาพสมาชิกคอมมู" ได้ในทันที

มาตรา 2/8
สมาชิกคอมมูที่อยู่ในสภาวะหนี้สินและไม่มีความพยายามในการพ้นสถานภาพหนี้สินจากวิธีต่างๆ เช่น ไม่ทำภารกิจ, ไม่ร่วมกิจกรรม, ไม่หาทางพ้นสภาพหนี้สินด้วยวิธีการอื่นๆ เป็นต้น ผู้อำนวยการโรงเรียนมีสิทธิในการใช้อำนาจ "เพิกถอนสถานภาพสมาชิกคอมมู" ได้ในทันที

หมวด 3
ภารกิจ

มาตรา 3/1
ภารกิจจะเริ่มและหมดเวลาตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หรือหากไม่มีการกำหนดให้ยึดเป็นเวลา 23:59:59 ตามเวลาประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่มีการอนุโลมเวลาแต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบหมายภารกิจไม่สามารถปิดล็อคกระทู้ภารกิจได้ทันเวลาตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นกรณีดังกล่าวจะอนุโลมให้ผู้ส่งภารกิจสามารถส่งภารกิจได้จนกว่าผู้มอบหมายภารกิจจะปิดล็อคกระทู้ภารกิจ

มาตรา 3/2
ผู้ส่งภารกิจที่ทำภารกิจไม่ครบตามโจทย์ที่กำหนดไว้ จะได้รับการพิจารณาสแตมป์และรางวัลสูงสุดตามระดับของภารกิจที่ส่งเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น โจทย์กำหนดให้ วาด50% / เขียน50% แต่ผู้ส่งภารกิจส่งภารกิจเป็นรูปเพียงอย่างเดียว ผู้ส่งภารกิจมีโอกาสที่จะได้รับสแตมป์และของรางวัลสูงสุดที่ ระดับของสแตมป์ C แทนสแตมป์ S เท่านั้น ดังนั้นแปลว่าผู้ส่งภารกิจมีโอกาสได้รับเพียงแค่สแตมป์และรางวัลในระดับ C และ D เท่านั้น

มาตรา 3/3
ภารกิจรูมเมทสามารถทำภารกิจเพียงคนเดียวได้เฉพาะในกรณีที่รูมเมทไม่สะดวกทำภารกิจ โดยที่รูมเมทที่ส่งภารกิจจะต้องเขียนเหตุผลการขาดภารกิจของรูมเมทตนเองประกอบในภารกิจที่ส่งด้วยเท่านั้น และรูมเมทที่ไม่ทำภารกิจจะไม่สามารถรับสแตมป์และของรางวัลได้

มาตรา 3/4
ไม่อนุญาตให้ใช้ผลงานที่มาจากการดราฟ, คัดลอก หรือใช้ภาพผลงานของผู้อื่นในการส่งภารกิจโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีสิ่งของและสถานที่สำหรับใช้เป็นพื้นหลังและองค์ประกอบต่างๆในภาพ

มาตรา 3/5
กรณีการนำภาพสิ่งของและสถานที่ใน Google มาใช้ จะต้องใช้ภาพที่แจกฟรีเท่านั้น โดยจะต้องนำมาดัดแปลงก่อนนำมาใช้ในผลงานอีกครั้งหนึ่ง เช่น ปรับแสง เปลี่ยนสีรูป เป็นต้น

มาตรา 3/6
อนุญาตให้ดราฟ, คัดลอก หรือใช้ภาพและมุมกล้องของบรรยากาศโรงเรียนในกระทู้ คลิ๊กที่นี่ ได้โดยไม่ต้องดัดแปลง

หมวด 4
กิจกรรม

มาตรา 4/1
กิจกรรมจะเริ่มและหมดเวลาตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หรือหากไม่มีการกำหนดให้ยึดเป็นเวลา 23:59:59 ตามเวลาประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่มีการอนุโลมเวลาแต่อย่างใด ยกเว้นเฉพาะกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมประกาศขยายเวลากิจกรรมอย่างเป็นทางการในโอกาสฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยเท่านั้น

มาตรา 4/2
กิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องไม่ใช่กิจกรรมบังคับ สมาชิกคอมมูมีสิทธิในการเข้าร่วมโดยสมัครใจ และสำหรับสมาชิกคอมมูที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีความเสียหายต่อสินทรัพย์หรือสิ่งใดที่มีหรือครอบครองอยู่ก่อนแล้วตามมาแต่อย่างใด

มาตรา 4/3
ผู้ใดที่ร่วมกิจกรรมจะต้องแจ้งรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนั้นๆ หรือหากไม่มีการกำหนดให้ยึดเป็นจำนวน 3 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรมเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกประการ

มาตรา 4/4
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนหรือบริษัทผู้เป็นสปอนเซอร์จัดขึ้น จะต้องแจกรางวัลใดๆก็ตามที่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องเลือกรับรางวัล แม้ว่าผู้ร่วมกิจกรรมนั้นจะไม่ได้ทำการแจ้งรับรางวัลก็ตาม โดยจะต้องแจกรางวัลภายใน 3 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม

มาตรา 4/5
กิจกรรมที่สมาชิกในคอมมูจัดขึ้นผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น สิทธิพิเศษในตำแหน่ง ผู้จัดกิจกรรมจะต้องแจ้งรายละเอียดตัวกิจกรรมและรางวัลที่ต้องการให้แจกกับทางโรงเรียนก่อนประกาศกิจกรรมออกสู่สาธารณะเท่านั้น เพื่อการพิจารณาประเมินรางวัล อีกทั้งหลังจบกิจกรรมแล้ว ผู้จัดกิจกรรมจะต้องแจ้งการแจกรางวัลพร้อมรายชื่อผู้รับรางวัลให้กับทางโรงเรียนภายใน 3 วันนับจากวันหมดเวลาแจ้งรับรางวัล มิเช่นนั้นทางโรงเรียนจะไม่ทำการแจกรางวัลและรับผิดชอบแต่อย่างใด

มาตรา 4/6
สำหรับกิจกรรมที่สมาชิกในคอมมูจัดขึ้นโดยไม่มีการแจกรางวัล หรือแจกรางวัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆที่มีในโรงเรียน ให้ยกเว้นการแจ้งรายละเอียดตัวกิจกรรมกับทางโรงเรียนก่อนประกาศกิจกรรมออกสู่สาธารณะได้ แต่การแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่มีการเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆที่มีในโรงเรียน ยังคงต้องมีการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกับทางโรงเรียนภายใน 3 วันนับจากวันหมดเวลาแจ้งรับรางวัลเช่นเดิม

มาตรา 4/7
กิจกรรมที่สมาชิกในคอมมูจัดขึ้นผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น สิทธิพิเศษในตำแหน่ง ผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมเกินกว่า 15 วันได้ อีกทั้งไม่สามารถมอบรางวัลเป็นไอเทมที่มีมูลค่าประเมินจากตลาดหลักทรัพย์รวมทุกชิ้นแล้วเกิน 500,000 CHIPS และไม่สามารถมอบรางวัลเป็นเงินสดเกิน 50,000 CHIPS ได้ โดยให้มาตรฐานมูลค่าดังกล่าววัดจากมูลค่ารางวัลต่อผู้ร่วมกิจกรรมหนึ่งคนพึงจะได้รับ

มาตรา 4/8
หากกิจกรรมใดที่เกิดความผิดพลาด ล่าช้า หรือ ส่งผลเสียต่อสิ่งใดก็ตามในคอมมูระหว่างการจัดกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือประธานคณะปกครองมีสิทธิในการระงับหรือยกเลิกกิจกรรมนั้นให้มีผลในทันที และผู้จัดกิจกรรมจะต้องแสดงความรับผิดชอบตามการพิจารณาและคำตัดสินของผู้สั่งระงับหรือยกเลิก ให้อย่างน้อยสุดคือการชดเชยให้กับผู้ร่วมกิจกรรม และสูงสุดคือการถูกระงับสิทธิในการจัดกิจกรรมตลอดชีพ

หมวด 5
ความสัมพันธ์

มาตรา 5/1
กรณีที่สมาชิกในคอมมูมีความขัดแย้งกันจนสถานการณ์เริ่มซับซ้อนหรือใหญ่มากขึ้น อันก่อให้เกิดความเสียหายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดต่อคอมมู ผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะปกครองมีสิทธิในการสอบสวนและลงโทษตามความเหมาะสม โดยหากมีการลงโทษจะต้องได้รับการยืนยันความเห็นชอบจากผู้อำนวยการร่วมกับประธานคณะปกครอง

มาตรา 5/2
สมาชิกคอมมูสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนรูมเมทได้ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่สามารถกำหนดสมาชิกคอมมูที่ต้องการอยู่ร่วมด้วยคนใหม่ได้ อีกทั้งสิทธิในการอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนเท่านั้น

หมวด 6
ตำแหน่งและหน้าที่

มาตรา 6/1
ประธานนักเรียน คือตำแหน่งผู้นำที่สูงที่สุดสำหรับนักเรียน มีหน้าที่ในการเป็นที่พึ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนคนอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงให้กับสมาชิกคนอื่นๆในคอมมูอีกด้วย ตำแหน่งประธานนักเรียนจะถูกตัดสินจากการลงคะแนนเสียงของสมาชิกคอมมูทุกคน

มาตรา 6/2
ตำแหน่งประธานนักเรียนจะสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุต่างๆ ดังนี้...
1. ประธานนักเรียนสละตำแหน่ง ซึ่งสามารถทำได้ตลอดเวลา
2. ประธานนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว
3. ประธานนักเรียนยื่นเรื่องขอสถานภาพ "พักการเรียน"
4. ประธานนักเรียนทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียน อันส่งผลให้พ้นสภาพตำแหน่ง
5. ประธานนักเรียนโดนมติไม่ไว้วางใจจากผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะปกครอง
6. ประธานนักเรียนที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 3 เดือนและมีผู้สนใจเข้าชิงตำแหน่งประธานนักเรียน
โดยเมื่อตำแหน่งว่างลงทางโรงเรียนจะต้องจัดการโหวตประธานนักเรียนคนใหม่ภายใน 30 วัน โดยสมาชิกคอมมูทุกคนมีสิทธิลงสมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียน

มาตรา 6/3
ประธานนักเรียนมีสิทธิโดนมติไม่ไว้วางใจจากนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โดยอัตโนมัติในกรณีมีความเสี่ยงที่จะทำผิดกฎระเบียบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งกรณีที่โดนมติไม่ไว้วางใจแล้ว สามารถถูกเพิกถอนตำแหน่งประธานนักเรียนได้โดยได้รับการยืนยันความเห็นชอบจากทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะปกครอง

มาตรา 6/4
สมาชิกคอมมูทุกคนมีสิทธิเขียนคำวิจารณ์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อประเมินตำแหน่งผู้นำดังนี้...
1. ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียน
2. ประเมินประธานคณะปกครอง
3. ประเมินประธานนักเรียน
การประเมินผู้นำบ่งบอกถึงความพึงพอใจผู้นำและสิ่งที่ผู้นำควรปรับปรุงจากสมาชิกคอมมูทุกคน เพื่อทำให้ผู้นำสามารถรู้จุดบกพร่องหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคอมมูในตำแหน่งของตน โดยการประเมินผู้นำสมาชิกคอมมูสามารถวิจารณ์ได้ตามตรงเนื่องจากเป็นการวิจารณ์แบบปกปิดตัวตน ไม่ต้องระบุชื่อผู้วิจารณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเกรงใจในการประเมินผู้นำ

มาตรา 6/5
ประธานนักเรียนที่เป็นตัวละครเสริม (NPC) ของตัวละครหลักที่เป็นระดับอาจารย์หรือบุคลากรของโรงเรียน ที่อยู่ในตำแหน่งประธานนักเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือประธานคณะปกครองมีสิทธิปลดตำแหน่งและจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนใหม่ได้ตลอดเวลา เพื่อกระจายอำนาจและป้องกันมิให้อำนาจขึ้นตรงต่อผู้ใดผู้หนึ่งแต่เพียงผู้เดียว

หมวด 7
อำนาจและการตัดสินใจ

มาตรา 7/1
อำนาจและการตัดสินสูงสุดอันเปรียบเสมือนศาลฎีกาที่อยู่นอกเหนือมาตราตัวบทกฎระเบียบนี้ให้ยึดตามความเห็นชอบจากผู้อำนวยการร่วมกับประธานคณะปกครอง

มาตรา 7/2
การเพิ่มมาตราตัวบทกฎระเบียบสามารถทำได้โดยการได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการร่วมกับประธานคณะปกครอง หรือ คนใดคนหนึ่งรวมกับความเห็นชอบจากประธานนักเรียนหรือคณะอาจารย์เกินกว่า 50% เท่านั้น

มาตรา 7/3
ประธานนักเรียนมีสิทธิในการเสนอร่างมาตราตัวบทกฎระเบียบเพิ่มเติมผ่านทางผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นร่างมาตราตัวบทกฎระเบียบนั้นๆจะถูกประเมินและอนุมัติผ่านตามเงื่อนไขในมาตรา 7/2

มาตรา 7/4
ประธานนักเรียนมีสิทธิในการคัดค้านมาตราตัวบทกฎระเบียบผ่านทางผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นมาตราตัวบทกฎระเบียบนั้นๆจะถูกประเมินและถอดถอนทันทีเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการร่วมกับประธานคณะปกครอง หรือ คนใดคนหนึ่งรวมกับความเห็นชอบจากคณะอาจารย์เกินกว่า 50% เท่านั้น

หมวด 8
การมอบรางวัลพิเศษ

มาตรา 8/1
สมาชิกคอมมูทุกคนจะได้รับของขวัญวันเกิดเป็นรางวัลพิเศษที่กำหนดไว้ทุกปีพร้อมกระทู้อวยพรวันเกิด โดยสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกคอมมูที่ลงข้อมูลวันเกิดจริง (ไม่ใช่วันเกิดตัวละคร) ลงในประวัติส่วนตัวบน ID ในเว็บบอร์ดเท่านั้น สมาชิกคอมมูคนใดที่ไม่ลงข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถรับของขวัญวันเกิดทั้งปัจจุบันและย้อนหลังได้ แต่หากมีการลงข้อมูลวันเกิดจริงภายในวันเกิดตนเองหรือหลังวันเกิดตนเอง ให้ถือว่าสิทธิ์การรับของขวัญวันเกิดและกระทู้อวยพรวันเกิดเริ่มปีถัดไปในทันที

.
.
.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง

Date of broadcast :
7 JAN 2017
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by THE NOBLEMAN ®