ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Go down
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece669
CHIPS+732 M 606 K 740

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Left_bar_bleue35712/181250[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Empty_bar_bleue  (35712/181250)
ดูข้อมูลส่วนตัว

แก้ไข [ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม

on Thu 17 Mar 2016, 13:13
[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Update10[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Update12
  Update Version : 2.2C
  Quaint School Community

  :2015 ⓒ NOBLEMAN (EST.1990) All Right Reserved.


งบประมาณชมรม

        งบประมาณชมรม คือ งบประมาณที่ทางโรงเรียนมอบให้กับชมรมในโรงเรียนเพื่อนำ
ไปพัฒนาการตกแต่ง "ห้องชมรม" และ "จัดกิจกรรมชมรม" เพื่อลดความยุ่งยากในการ
ตกลงกันเกี่ยวกับการแบกรับค่าใช้จ่ายในการตกแต่งห้องชมรม โดยงบประมาณชมรมจะอยู่
ในการบริหารของประธานชมรมหรือหัวหน้าชมรมเท่านั้น

สภานักเรียนที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมชมรมได้จะสามารถนำงบประมาณชมรมเบิกในการจัด
กิจกรรมโรงเรียนที่เป็นสิทธิพิเศษของสภานักเรียนแทนได้

หากกรณีที่งบประมาณชมรมมีค่าติดลบ หรือชมรมนั้นกำลังอยู่ในสภาวะเป็นหนี้กับโรงเรียน
ทางโรงเรียนจะสงวนสิทธิ์ในการเรียกชำระอัตโนมัติแก่ประธานชมรมหรือหัวหน้าชมรมได้ใน
ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทุกท่านสามารถหางบประมาณชมรมได้ดังช่องทางนี้ ภารกิจหลัก, กิจกรรมทั่วไป, เควสลับ,
ฯลฯ ที่มีอยู่ในระบบโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจะมีการกำหนดอย่างแน่ชัดไว้ในหัวข้อแต่ละระบบ

สำหรับการตรวจสอบงบประมาณชมรมปัจจุบัน สามารถเช็คได้ที่กระทู้ข้อมูลชมรมได้ที่หมวด
"ห้องชมรม" ยกตัวอย่างดังนี้...

ข้อมูล "สภานักเรียน"
ข้อมูล "โสตทัศนศึกษา"
ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

โดยหลังจากการอัพเดทครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอมอบงบประมาณชมรมให้กับทุกชมรมในโรงเรียน
เป็นของขวัญสำหรับการก่อตั้งและเพื่อเก็บไว้บริหารชมรมตามจำนวนดังนี้...


[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Clubbu10  +1,000,000 CLUB BUDGET
งบประมาณที่ทางโรงเรียนมอบให้กับชมรมในโรงเรียน เมื่อใช้แล้วจะทำให้งบประมาณชมรมนั้นๆเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ได้รับ หลังจากนั้นชมรมนั้นสามารถนำงบประมาณไปใช้ตกแต่งห้องพักชมรมหรือจัดกิจกรรมชมรมได้อย่างอิสระ

การจัดกิจกรรมชมรม

        หลังจากที่ทางโรงเรียนได้เปิดระบบชมรมไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทางโรงเรียนเล็ง
เห็นปัญหาเล็กๆอย่างหนึ่งของการจัดกิจกรรมชมรมคือ หัวหน้าชมรมไม่มั่นใจกับรางวัลที่จะ
ต้องแจกในกิจกรรมชมรม รวมไปถึงทางสภานักเรียนเองด้วย ทางโรงเรียนจึงขอตั้งเงื่อนไข
เพื่อเป็นมาตรฐานหลักในการจัดกิจกรรมชมรมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งมาเป็นระดับ
ของความยากในการทำกิจกรรมชมรมจำนวน 2 ระดับ ดังนี้...
** สามารถเพิ่มรางวัลได้โดยการใช้งบประมาณซื้อไอเทมตามราคาตลาดหลักทรัพย์ **


➀ ความยากระดับสูง:
ใช้งบประมาณชมรมในการจัดกิจกรรมนี้ :
[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Noblem10 -500,000 [ ชำระเมื่อประกาศกิจกรรมชมรมอย่างเป็นทางการ ]

เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถหลายชนิดในกิจกรรมเดียว ทำให้มีความลำบาก
ในการเคลียร์เงื่อนไขกิจกรรมพอสมควร และรางวัลจะมีการแบ่งเป็นผู้ชนะลำดับ 1, 2, 3 กับ
ผู้ร่วมกิจกรรมชมรมทุกท่าน มีรางวัลแจกดังต่อไปนี้...


[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Award211

รางวัลสำหรับประธานชมรมหรือหัวหน้าชมรมที่จัดกิจกรรม

[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Noblem11  +10,000 NOBLEMAN CREDIT REWARDS
[ รางวัลต่อจำนวนคนร่วมกิจกรรม 1 คน ]
หลักทรัพย์ชนิดพิเศษที่มอบให้กับผู้ประกอบการต่างๆ นอกจากจะสามารถใช้แทนเงินสดประเภท CHIPS แล้วนั้น ยังสามารถใช้ซื้อไอเทมจากกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ตามราคาประเมินของตลาดหลักทรัพย์ในทันทีโดยไม่ต้องร่วมกิจกรรมนั้นๆอีกด้วย

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศลำดับ 1

[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Q-item10  +20 SCRATCH CARD (3 Days)
บัตรขูดรางวัลสำหรับการลุ้นรางวัลพิเศษและไอเทมมากมาย เมื่อขูดแล้วเป็นรูปไอเทมใดก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นที่เป็นรางวัลไปครอบครองได้ในทันที
[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Q-item14  +1,000,000 SPIRIT POINT
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศลำดับ 2

[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Q-item10  +10 SCRATCH CARD (3 Days)
บัตรขูดรางวัลสำหรับการลุ้นรางวัลพิเศษและไอเทมมากมาย เมื่อขูดแล้วเป็นรูปไอเทมใดก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นที่เป็นรางวัลไปครอบครองได้ในทันที
[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Q-item14  +750,000 SPIRIT POINT
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศลำดับ 3

[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Q-item10  +5 SCRATCH CARD (3 Days)
บัตรขูดรางวัลสำหรับการลุ้นรางวัลพิเศษและไอเทมมากมาย เมื่อขูดแล้วเป็นรูปไอเทมใดก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นที่เป็นรางวัลไปครอบครองได้ในทันที
[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Q-item14  +500,000 SPIRIT POINT
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

รางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้รับรางวัล

[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Q-item14  +100,000 SPIRIT POINT
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง


➁ ความยากระดับทั่วไป:
ใช้งบประมาณชมรมในการจัดกิจกรรมนี้ :
[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Noblem10 -100,000 [ ชำระเมื่อประกาศกิจกรรมชมรมอย่างเป็นทางการ ]

เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถทั่วไปเพียงไม่กี่ชนิด ทำให้ไม่มีความลำบากใน
การเคลียร์เงื่อนไขกิจกรรมสักเท่าไร และรางวัลจะมีการแจกผู้ร่วมกิจกรรมชมรมทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันอีกด้วย โดยไม่มีการแบ่งเป็นลำดับต่างๆ


[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Award211

รางวัลสำหรับประธานชมรมหรือหัวหน้าชมรมที่จัดกิจกรรม

[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Noblem11  +2,000 NOBLEMAN CREDIT REWARDS
[ รางวัลต่อจำนวนคนร่วมกิจกรรม 1 คน ]
หลักทรัพย์ชนิดพิเศษที่มอบให้กับผู้ประกอบการต่างๆ นอกจากจะสามารถใช้แทนเงินสดประเภท CHIPS แล้วนั้น ยังสามารถใช้ซื้อไอเทมจากกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ตามราคาประเมินของตลาดหลักทรัพย์ในทันทีโดยไม่ต้องร่วมกิจกรรมนั้นๆอีกด้วย

รางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม Q-item14  +200,000 SPIRIT POINT
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง


การแบ่งระดับความยากกิจกรรมข้างต้นให้ทาง "สภานักเรียน" เป็นผู้ตัดสินโดยใช้โครงการ
ที่ประธานชมรมหรือหัวหน้าชมรมเสนอแก่สภานักเรียน ยกเว้นกรณีที่สภานักเรียนเป็นผู้ที่จัด
กิจกรรมโรงเรียน จะไม่ได้ใช้รางวัลข้างต้นในกิจกรรมนั้นๆ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ตัดสิน
รางวัลทั้งหมดใหม่ในกิจกรรมนั้นๆเอง เนื่องจากกิจกรรมโรงเรียนปกติสเกลจะมากกว่าของ
ชมรมอิสระทั่วไป ทำให้รางวัลจะต้องมีการปรับขึ้นสูงกว่าเดิมตามความยากกิจกรรม

สำหรับชมรมที่จัดกิจกรรมไปแล้วก่อนการประกาศอัพเดทครั้งนี้ จะถือว่าใช้กฎเดิมที่ยังไม่มี
การระบุอย่างชัดเจนไปก่อน การประกาศครั้งนี้ไม่มีผลย้อนหลัง แต่ถ้าหากต้องการอัพเดท
รางวัลเป็นตามที่ประกาศไว้ข้างต้น ก็จะต้องเสียงบประมาณชมรมตามจำนวนที่กำหนดไว้
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®