ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Go down
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News Quaint School Community's Area

on Fri 08 Jan 2016, 23:53
         สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ Born Royle หัวเรือใหญ่ที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง
และผู้บริหารบริษัท Quaint ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในส่วนที่บรัชดูแลอยู่ เช่น
คอนเนคชั่นบริษัท, ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท, การบริหาร ค่าใช้จ่ายทั่วไปของ
บริษัท ฯลฯ ต้องหยุดชะงัก ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทผู้รับเหมาผู้สร้างอาคารและดูแล
ระบบฐานข้อมูลของ Quaint ทั้งหมด สปอนเซอร์ในขณะนั้นจำเป็นต้องเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ และ ค่าพื้นที่อาศัยรวมไปถึงค่าก่อสร้างอาคารตาม
สัญญาที่ได้ทำเอาไว้ ทรัพย์สินรวมที่บรัชและเรเน่มีทั้งหมดส่วนหนึ่งได้ถูกนำไป
ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่วนที่เหลืออยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะดำเนินบริษัทต่อไป
เรเน่จึงใช้ทรัพย์สินทั้งหมดส่วนที่เหลือเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับผู้พิการแห่งนี้
ซึ่งเป็นหนึ่งในความฝันของเธอให้สำหรับทุกคนที่ยังอยากจะอยู่ด้วยกันต่อไป

หลังเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านมาจนถึงระยะเวลาที่เรเน่คิดจะสร้างโรงเรียนสำหรับ
ผู้พิการ ข่าวลือถูกปล่อยไปในวงการจนไปถึงหูของบริษัทสปอนเซอร์แห่งใหม่
ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยเป็นคอนเนคชั่นที่สำคัญสำหรับ Quaint ทางสปอนเซอร์นั้น
จึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเงินทุนในส่วนที่ขาดไปกับเรเน่ เพื่อที่จะสร้างโรงเรียน
ผู้พิการแห่งนี้เป็นมูลนิธิสำหรับผู้พิการทางร่างกายหรือทางจิตใจ พร้อมทั้งเข้า
มาช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและระบบทั้งหมดของโรงเรียนนี้นั่นเอง โดยทำการ
ปรับปรุงอาคารเก่าในโรงแรมร้างบนที่ดินที่ได้รับสัมปทานมาจากทางรัฐบาล
เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้ ทำให้อาคารทั้งหมดถูก
รีโนเวทและเปิดให้นักเรียนได้เข้าเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
** ซึ่งปัจจุบันมีการวางแผนจะรีโนเวทอีกครั้ง คาดว่าแล้วเสร็จช่วงสิ้นปี 2561 **

เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันจะหมดสัญญาการสัมปทานพื้นที่กับรัฐบาล
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กำลังจะถึงนี้ บริษัทสปอนเซอร์ได้เข้าร่วมประชุมกับ
Reine Guillet และผู้อำนวยการนรินทร์เพื่อหาทางออกถึงการย้ายสถานที่ตั้งของ
โรงเรียน ด้วยงบประมาณของโรงเรียนที่เปิดดำเนินการมากว่า 6 ปีนั้นมีผลกำไร
อย่างดีขึ้นทุกปี ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนและสนับสนุนโรงเรียนแห่งนี้มากมาย
กลุ่มผู้ก่อตั้งจึงตัดสินใจว่าจะซื้อที่ดินเพื่อก่อตั้งอาคารเรียนถาวรและพัฒนาที่ดิน
แห่งหนึ่งเป็นเวลา 3 ปีกว่า เพื่อที่จะให้นักเรียนกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
สามารถย้ายเข้าสถานที่แห่งใหม่ได้ ก่อนพื้นที่โรงเรียนเก่าจะหมดสัมปทานซึ่ง
ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการย้ายผู้ป่วยหนัก

ในเวลาต่อมาเกิดเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นปริศนาคือ "Reine Guillet" ได้ทำการ
ประกาศขายหุ้นทั้งหมดที่เธอและบริษัทในเครือของเธอถือครองทั้งหมดทิ้ง
และพาบุคลากรในสังกัดของเธอทั้งหมดออกจากโรงเรียนไปอย่างไร้ร่องรอย
หลังจากที่ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆทราบข่าวก็เกิดความโกลาหลต่างๆมากมายจึงพา
กันขายหุ้นทิ้งตามเรเน่ไปทั้งหมด ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะปกครองใน
ขณะนั้น "Elite Urban Royle" จึงได้จัดประชุมโดยเรียกประชุมผู้ปกครองและ
พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีในคอนเนคชั่นทั้งหมด เพื่อแบ่งกันซื้อหุ้นในส่วนที่
ถูกปล่อยขายออกมาทั้งหมดเพื่อช่วยให้โรงเรียนมีเงินทุนในการใช้ดำเนินการ
ต่อไปได้

วันถัดมาเอลิทได้ทำการเรียก นักเรียน อาจารย์ และ บุคลาการของโรงเรียน
มาประชุมใหญ่เพื่อกำหนดทิศทางอำนาจการตัดสินใจทั้งหมด โดยการจ้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความสามารถเข้ามาดูแลโรงเรียนแทนในด้านต่างๆ
แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้น เอลิทมอบอำนาจการตัดสินให้กับ
"สามตุลาการ" ที่จะถูกแต่งตั้งจากบุคคลในโรงเรียนจำนวน 3 คนทีมีความ
เหมาะสมในการตัดสินสถานการณ์นั้นๆ กับ "ประธานนักเรียน" ที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยทุกคนในโรงเรียน และ อำนาจของเอลิทในฐานะผู้บริหารเอง
รวมกันเป็นสามกลุ่มที่จะคานอำนาจซึ่งกันและกัน เพื่อมิให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือผู้ใดผู้หนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นเพียงแต่เรื่อง
การบริหารคอมมูบางส่วนที่เอลิทจะตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น


รายละเอียดเบื้องต้นที่เปิดเผยได้

ชื่ออาคาร :
Quaint School Community

สถานที่ตั้งโรงเรียน :
เลขที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 4028 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76100

Quaint School Community's Area Soamnk

ขนาดพื้นที่โรงเรียนทั้งหมด :
85,500 ตารางเมตร

งบประมาณสร้างโรงเรียน :
Quaint School Community's Area Icon-c1037,425,450,000
( สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทสี่แสนห้าหมื่นชิพถ้วน )


ผู้ก่อสร้างและออกแบบ :
@Wiiw

กลุ่มผู้ก่อตั้งโรงเรียน :
1. Reine Guillet
2. Elite Urban Royle

กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน :


— สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของโรงเรียน —
  Elite Urban Royle  สัดส่วนหุ้น 51%  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c1019,086,979,500
  CHAIRMANS INC.  สัดส่วนหุ้น 30%  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c1011,227,635,000
  Lothshield Bank  สัดส่วนหุ้น 8%  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c102,994,036,000
  Masachusetts Medical Group (MMG)  สัดส่วนหุ้น 6%  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c102,245,527,000
  Blackberge Continental  สัดส่วนหุ้น 2%  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c10748,509,000
  Balthazard Food Lab  สัดส่วนหุ้น 2%  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c10748,509,000
  จิณณ์  สัดส่วนหุ้น ???  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c10???
  อิสรา พัฒนศักดิ์  สัดส่วนหุ้น ???  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c10???
  ไทระ พยัคฆ์อรุณ  สัดส่วนหุ้น ???  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c10???
  ตระกูลรวินันท์  สัดส่วนหุ้น ???  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c10???
  Zachary Ashton  สัดส่วนหุ้น ???  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c10???
  Achira  สัดส่วนหุ้น ???  มูลค่าเงินลงทุน  Quaint School Community's Area Icon-c10???

ผู้อำนวยการโรงเรียน :
- - อยู่ระหว่างการว่าจ้าง - -

หลักสูตรที่เปิดสอนภายในโรงเรียน :
- หลักสูตรวิชาสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
- หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรภายในโรงเรียน (สำหรับผู้จบการศึกษา)

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด :
ปัจจุบันมีนักเรียน 111 คนจากจำนวนทั้งหมดที่รับได้ 120 คน
** หมายเหตุ **
- รับผู้เล่นจริงภายในคอมมูทั้งหมดสูงสุด 30 คนเท่านั้น
- ผู้เล่นจริงภายในคอมมู 20 คนแรกมาจากผู้สมัครครบทุกขั้นตอน (ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์)
- ผู้เล่นจริงภายในคอมมู 10 คนสุดท้ายมาจากผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านทุกขั้นตอนจากผู้อำนวยการ
- จำนวนนักเรียนที่เหลือนอกจากผู้เล่นจริงภายในคอมมูคือ NPC เท่านั้น


จำนวนอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด :
- อาจารย์และบุคลากรประจำ ทั้งหมด 12 คน
- อาจารย์และบุคลากรชั่วคราว ทั้งหมด 48 คน (ผู้เข้ามาฝึกงานและเรียนรู้งานภาคพิเศษจากสถานบันอื่น)
** หมายเหตุ **
- ผู้เล่นจริงภายในคอมมูทั้งหมดสูงสุด 30 คนเท่านั้น (รวมกับนักเรียนแล้ว)
- จำนวนอาจารย์และบุคลากรที่เหลือนอกจากผู้เล่นจริงภายในคอมมูคือ NPC เท่านั้น


เงื่อนไขการรับสมัครนักเรียน :
1. เฉพาะนักเรียนผู้พิการที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติทั่วไปได้
2. มีอายุ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น และต้องสมัครตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่สามารถเข้าระดับชั้นอื่นกลางคันได้
3. กรณีที่นักเรียนมีฐานะยากจน สามารถดำเนินเรื่องขอทุนการศึกษากับทางโรงเรียนได้ในกรณีพิเศษ
4. ผ่านการสัมภาษณ์กับประธานคณะปกครอง
5. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจะต้องพักที่หอพักของโรงเรียน สามารถกลับบ้านได้เฉพาะช่วงวันสำคัญต่างๆ
    เนื่องจากโรงเรียนได้มีการปรับรูปแบบกลายเป็นโรงเรียนประจำอย่างสมบูรณ์


** หมายเหตุ **
ข้อมูลทั้งหมดด้านล่างเป็นเพียงการสมมติขึ้นเพื่อใช้ดำเนินการเล่นภายใน Quaint School Community เท่านั้น
ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทฯ อาคาร ฯลฯ มิได้มีอยู่จริง อาคารและข้อมูลทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงของ Quaint School Community ซึ่งทั้งหมดถูกคิดและออกแบบโดยกลุ่มผู้ก่อตั้ง Quaint ผลงานถือเป็น
ลิขสิทธิ์ของกลุ่ม Quaint School Community เท่านั้น ซึ่งสมาชิกทุกท่านสามารถใช้ข้อมูลและรูปภาพทั้งหมด
ได้อย่างอิสระภายในคอมมูแห่งนี้เท่านั้น ไม่อนุญาตเผยแพร่สู่ภายนอก


ภาพพิมพ์เขียวโรงเรียน

Quaint School Community's Area Bluepr10

EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News แผนที่โรงเรียนแบ่งประเภทตามอาคาร

on Fri 08 Jan 2016, 23:54
แผนที่โรงเรียนแบ่งประเภทตามอาคาร (พร้อมแผนที่เปรียบเทียบตำแหน่ง)

Quaint School Community's Area Bluepr11

|||| สีชมพูแดงกุหลาบ |||| : อาคารอิสระและส่วนกลาง
|||| สีม่วง |||| : อาคารโรงพละศึกษา (Gym)
|||| สีเขียว |||| : อาคารหอประชุม
|||| สีทอง |||| : อาคารโรงอาหาร
|||| สีชมพูอ่อน |||| : อาคารชมรม
|||| สีส้มแสด |||| : อาคารโรงพยาบาล
|||| สีน้ำเงิน |||| : อาคารเรียน
|||| สีฟ้าอ่อน |||| : อาคารหอพัก

** หมายเหตุ ** สามารถคลิ๊กที่ชื่ออาคารตามหมายเลขต่างๆด้านล่างเพื่ออ่านข้อมูลอาคารนั้นๆ
หมายเลข 1 : ป้อมรักษาความปลอดภัยหมายเลข 14 : ลานจอดจักรยานขนาดใหญ่
หมายเลข 2 : อาคารที่จอดรถหมายเลข 15 : เรือนกระจกเกษตรกรรม
หมายเลข 3 : อาคารที่จอดรถใต้ดิน
หมายเลข 16 : เสาธงและลานเคารพธงชาติ
หมายเลข 4 : อาคารพละศึกษา (GYM)
หมายเลข 17 : อาคารโรงอาหาร
หมายเลข 5 : สนามเทนนิส
หมายเลข 18 : อาคารชมรม
หมายเลข 6 : สนามฟุตบอล
หมายเลข 19 : อาคารศูนย์พยาบาลหลัก
หมายเลข 7 : เลนกรีฑาสำหรับแข่งขัน
หมายเลข 20 : อาคารห้องพักผู้ป่วยในของศูนย์พยาบาล
หมายเลข 8 : สแตนด์เชียร์กีฬา
หมายเลข 21 : ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
หมายเลข 9 : ห้องล็อคเกอร์และห้องอาบน้ำ
หมายเลข 22 : อาคารเรียน
หมายเลข 10 : อาคารประชาสัมพันธ์
หมายเลข 23 : สวนสาธารณะและเลนวิ่งสำหรับออกกำลังกาย
หมายเลข 11 : Convention Hall
หมายเลข 24 : อาคารหอพัก
หมายเลข 12 : La Pastel (Coffee & Bakery)หมายเลข 25 : สระว่ายน้ำอาคารหอพัก
หมายเลข 13 : ธนาคาร (Lothshield Bank)หมายเลข 26 : ชายหาด

ภาพรวมทางอากาศบริเวณอาณาเขตโรงเรียน
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:

Quaint School Community's Area Review10

Quaint School Community's Area Review11

Quaint School Community's Area Review12

Quaint School Community's Area Review13

Quaint School Community's Area Review14

Quaint School Community's Area Review15

Quaint School Community's Area Review16

Quaint School Community's Area Review17

Quaint School Community's Area Review18

Quaint School Community's Area Review19

Quaint School Community's Area Review20

Quaint School Community's Area Review21

Quaint School Community's Area Review22

Quaint School Community's Area Review23

Quaint School Community's Area Review24

Quaint School Community's Area Review25

Quaint School Community's Area Review26
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News ป้อมรักษาความปลอดภัย

on Fri 08 Jan 2016, 23:54
ป้อมรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati10

ระยะเวลาเปิดทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Entran13

Quaint School Community's Area Entran14

Quaint School Community's Area Entran11

Quaint School Community's Area Entran10

Quaint School Community's Area Entran12

ทางเข้าโรงเรียนจะอยู่ติดกับถนนใหญ่ ณ ตรงนี้ถนนจะถูกแบ่ง
เป็น 2 เลนสำหรับพาหนะต่างๆ ฝั่งซ้ายจะเป็นทางเข้าโรงเรียน
และฝั่งขวาจะเป็นทางออกโรงเรียน บริเวณด้านซ้ายฝั่งทางเข้า
จะมีฟุตบาทไว้สำหรับเดินเข้าโรงเรียน โดยมีหลังคากันฝนและ
โคมไฟติดตั้งไว้ตลอดทาง

บริเวณเขตโรงเรียนจะมีผนังปูนเป็นรั้วแบ่งเขตแดนของโรงเรียน
เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ใดสามารถออกหรือเข้าโรงเรียนได้จากที่ดิน
รกร้างบริเวณด้านข้าง ดังนั้นทางเข้า-ออกโรงเรียนจึงมีจุดเดียวคือ
ทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนที่จะต้องผ่านป้อมรักษาความปลอดภัย
เท่านั้น (ยกเว้นตรงบริเวณชายหาดที่ไม่มีกำแพงรั้วเท่านั้น)

พนักงานรักษาความปลอดภัยจะสอดส่องดูแลความปลอดภัยใน
โรงเรียนจากทางกล้องวงจรปิดกว่า 1,412 ตัวที่ทำการเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ภายในป้อมแห่งนี้เท่านั้น
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News ลานจอดรถ

on Fri 08 Jan 2016, 23:55
ลานจอดรถ

ตำแหน่งที่ตั้ง : (ลานจอดรถกลางแจ้ง)
Quaint School Community's Area Locati11

ตำแหน่งที่ตั้ง : (ลานจอดรถชั้นใต้ดิน)
Quaint School Community's Area Locati12

ระยะเวลาเปิดทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Parkin10

Quaint School Community's Area Parkin11

Quaint School Community's Area Parkin12

Quaint School Community's Area Parkin13

Quaint School Community's Area Parkin14

พาหนะที่เป็นรถยนต์สามารถจอดได้ที่ลานจอดรถของโรงเรียนได้
โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอดรถ เพียงแต่ไม่สามารถ
จอดค้างคืนได้ ยกเว้นกรณีที่คุณเข้าพักที่ THE LOFT หรือหอพัก
ของทางโรงเรียน เช่น กรณีผู้ปกครองเยี่ยมบุตรหลานแบบค้างคืน
เป็นต้น ลานจอดรถถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ ลานจอดรถที่
อยู่ด้านนอก สามารถจอดรถได้สูงสุด 14 คัน ถูกสงวนสิทธิ์สำหรับ
คณะผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์ระดับศาสตราจารย์เท่านั้น และ
ลานจอดรถชั้นใต้ดินที่มีทางเข้าจากด้านในทางขวามือลานจอดรถ
สามารถจอดรถได้สูงสุด 550 คัน โดยเป็นลานจอดรถสำหรับเหล่า
ผู้ปกครองและแขกผู้มีที่มีธุระในเขตบริเวณโรงเรียนเท่านั้น

การขับพาหนะในถนนบริเวณเขตโรงเรียน ให้ปฎิบัติตามสัญญาณ
จราจรลูกศรบนถนนเท่านั้น และปฎิบัติตามกฎที่ทางโรงเรียนได้มี
การกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. เดินพาหนะตามเส้นทางลูกศรที่กำหนดไว้เท่านั้น
2. ห้ามใช้ความเร็วเกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตโรงเรียน
3. ชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลาย (ถนนแถบเส้นสีเหลือง) ทุกครั้ง
4. หยุดพาหนะเพื่อให้ทางแก่ผู้ข้ามทางม้าลายก่อนเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์จอดรถได้เฉพาะผู้ที่มีธุระภายในโรงเรียนเท่านั้น

โดยทางม้าลายจะมีเพียงจุดเดียวคือบริเวณทางเดินข้ามจากฝั่ง
อาคารอื่นๆในเขตโรงเรียนกับอาคารพละศึกษาหรือโรงยิมนั่นเอง
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News อาคารพละศึกษาหรือโรงยิม (GYM)

on Fri 08 Jan 2016, 23:55
อาคารพละศึกษาหรือโรงยิม (GYM)

ตำแหน่งที่ตั้ง : อาคารกีฬาในร่ม (GYM)
Quaint School Community's Area Locati15

ตำแหน่งที่ตั้ง : อาคารล็อคเกอร์และห้องอาบน้ำ
Quaint School Community's Area Locati18

ระยะเวลาเปิดทำการ : 06.00 น. - 20.00 น.

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Gym-0110

Quaint School Community's Area Gym-0210

Quaint School Community's Area Gym-0310

Quaint School Community's Area Gym-0410

Quaint School Community's Area Gym-0510

Quaint School Community's Area Gym-0610

Quaint School Community's Area Gym-0710

Quaint School Community's Area Gym-0810

Quaint School Community's Area Gym-0910

Quaint School Community's Area Gym-1010

Quaint School Community's Area Gym-1110

Quaint School Community's Area Gym-1210

Quaint School Community's Area Gym-1310

ภายในโรงยิมจะถูกแบ่งเป็นห้องกีฬาแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้

1. Gym Lounge บริเวณหน้าทางเข้าอาคาร
2. ห้องออกกำลังกาย (Fitness) ชั้น 1
3. สระว่ายน้ำในร่ม ชั้น 1
4. ห้องซ้อมเต้นและการแสดง ชั้น 2
5. ห้องปิงปอง ชั้น 3
6. สนามบาสเก็ตบอล ชั้น 3

คลิ๊กเพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละห้อง:
Quaint School Community's Area Locati13

Quaint School Community's Area Locati16

Quaint School Community's Area Locati17

และบริเวณด้านนอกโรงยิมจะประกอบไปด้วยลานกีฬาต่างๆ เช่น

1. สนามเทนนิส
2. สนามฟุตบอล
3. เลนกรีฑาสำหรับแข่งขัน
4. สแตนด์เชียร์กีฬา
5. อาคารล็อคเกอร์และห้องอาบน้ำ

โดยทุกแผนกจะมีเวลาเปิด-ปิดเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดคือเวลา
06.00 น. - 20.00 น. การใช้บริการโรงยิมสำหรับกรณีนักเรียนกับ
อาจารย์และบุคลากรจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากรวมอยู่
ในค่าเทอมแล้วเรียบร้อย ส่วนผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกนั้นจะ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายการเข้าใช้บริการเป็นจำนวน 1,500 CHIPS ต่อวัน

**หมายเหตุ** ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการทุกส่วนของโรงยิม
และลานกีฬาบริเวณรอบโรงยิมได้หมด อีกทั้งยังรวมค่าบริการการ
ใช้ล็อคเกอร์และห้องอาบน้ำ รวมไปถึง Gym Lounge แล้วด้วย


นอกจากนี้บริเวณด้านนอกอาคารโรงยิมจะมีป้ายโฆษณาทั้งหมด
6 ป้าย โดยแบ่งเป็นป้ายขนาดใหญ่จำนวน 2 ป้าย และขนาดเล็ก
จำนวน 4 ป้าย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจติดต่อขอเช่าลง
โฆษณาในอัตราที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ ถือเป็นรายได้อีกทาง
ของทางโรงเรียนเช่นกัน

ในส่วนของอาคารล็อคเกอร์และห้องอาบน้ำนั้น ด้านในจะประกอบ
ด้วย ห้องล็อคเกอร์สำหรับเก็บของส่วนตัว สุขา ห้องอาบน้ำ และ
เล้าจ์สำหรับนั่งพัก (Rest Zone) อีกทั้งบริเวณด้านหลังยังเป็นห้อง
เครื่องสำหรับแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งอยู่
บนหลังคาของอาคาร เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News อาคารหอประชุม

on Fri 08 Jan 2016, 23:56
อาคารหอประชุม

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati19

ระยะเวลาเปิดทำการ : ขึ้นอยู่กับส่วนที่ใช้บริการ

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Conven10

Quaint School Community's Area Conven11

Quaint School Community's Area Conven12

Quaint School Community's Area Conven13

Quaint School Community's Area Conven14

Quaint School Community's Area Conven15

Quaint School Community's Area Conven16

Quaint School Community's Area Conven17

Quaint School Community's Area Conven18

Quaint School Community's Area Conven19

Quaint School Community's Area Conven20

Quaint School Community's Area Conven21

อาคารหอประชุมจะแบ่งเป็น 6 โซนด้วยกัน ดังนี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Locati20

1. ประชาสัมพันธ์
เปิดบริการ 06.00 น. ถึง 20.00 น. เป็นจุดบริการตอบปัญหาต่างๆ
รวมไปถึงการสอบถามสถานที่ตั้งของอาคารภายในบริเวณโรงเรียน
อีกทั้งผู้ปกครองที่มีความสนใจให้บุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้
ก็สามารถสอบถามข้อมูลการสมัครเรียนและขอคำแนะนำได้จากที่
ประชาสัมพันธ์แห่งนี้

2. ลานจัดแสดงนิทรรศการในร่ม
เปิดบริการ 06.00 น. ถึง 20.00 น. หรือจนกว่าการแสดงนิทรรศการ
จะจบลง เป็นสถานที่ลานกว้างในร่มสำหรับจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ
ที่ทั้งในและนอกโรงเรียนติดต่อขอเช่าพื้นที่จัดแสดง โดยส่วนมาก
จะเป็นการแสดงผลงาน ประดิษฐ์ คหกรรม และ ศิลปะ ของนักเรียน
ในโรงเรียนให้บุคคลาภายนอกและผู้ปกครองสามารถเยี่ยมชมได้
โดยมีค่าใช้จ่ายซึ่งนำไปสมทบกับ การบริหาร และ การดำเนินการ
โรงเรียนต่อไป

3. Convention Hall
เปิดบริการ 06.00 น. ถึง 20.00 น. โดยภายในจะเป็นห้องประชุม
ทรงกลมขนาดใหญ่ สำหรับการประชุมของโรงเรียน แสดงละคร
เวทีต่างๆ รวมไปถึงการฉายภาพยนตร์ในแต่ละวัน โดยปกติแล้ว
ห้องนี้จะฉายภาพยนตร์ทุกวัน ยกเว้นวันที่มีงานประชุมสำคัญหรือ
มีการจัดงานแสดงละครเวที โดยภายในสามารถรองรับคนได้มาก
ถึง 180 ที่นั่ง

4. La Pastel ( Coffee & Bakery )
เปิดบริการ 06.00 น. ถึง 20.00 น. โดยมีการขาย เครื่องดื่ม และ
เบเกอรี่มากมาย (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์)
อีกทั้งร้านยังมีการตกแต่งแนวคาเฟ่สีพาสเทลน่ารักๆเหมาะแก่
การนั่งพักผ่อนหย่อนใจและถ่ายรูปอีกด้วย ซึ่งค่าอาหารและค่า
เครื่องดื่มทุกชนิดในร้านนี้จะไม่ถูกรวมในค่าเทอม ดังนั้นนักเรียน
อาจารย์ และบุคลากรจะต้องชำระเงินด้วยตนเองตามราคาเมนู
แต่ละชนิดที่กำหนดไว้

5. ธนาคาร (Lothshield Bank)
เปิดบริการ 06.00 น. ถึง 20.00 น. โดยสามารถ ฝาก-ถอน-แลก
เปลี่ยนเงินตราทุกสกุลเงินบนโลกเป็นสกุล CHIPS สำหรับใช้ใน
โรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นและยังมีตู้ ATM ให้บริการบริเวณด้านหน้า
ธนาคารเพื่อประหยัดเวลาในการรอคิวใช้บริการอีกด้วย นักเรียน
อาจารย์ และ บุคลากรทุกท่าน สามารถเติมเงินเข้าริสแบนด์ได้ที่
ธนาคารสำหรับใช้ชำระเงินผ่านระบบสแกนริสแบนด์ทั่วโรงเรียน
ได้อีกด้วย

6. ห้องทำงานส่วนตัวของ Elite Urban Royle ( ชั้น 2 )
ห้องทำงานส่วนตัวของผู้บริหารโรงเรียน จุดนี้สามารถมองเห็น
ทุกอาคารในโรงเรียนได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเหมาะแก่การเฝ้า
สังเกตการณ์นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากรโรงเรียนทุกคน
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News ลานจอดจักรยานขนาดใหญ่

on Fri 08 Jan 2016, 23:56
ลานจอดจักรยานขนาดใหญ่

ตำแหน่งที่ตั้ง : ลานจอดจักรยานขนาดใหญ่
Quaint School Community's Area Locati21

ตำแหน่งที่ตั้ง : ลานจอดจักรยานทั้งหมด
Quaint School Community's Area Locati22

ระยะเวลาเปิดทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Bike-010

Quaint School Community's Area Bike-011

Quaint School Community's Area Bike-012

Quaint School Community's Area Bike-013

Quaint School Community's Area Bike-014

Quaint School Community's Area Bike-015

Quaint School Community's Area Bike-016

Quaint School Community's Area Bike-017

ภายในเขตบริเวณโรงเรียนได้มีการอนุญาตให้ นักเรียน อาจารย์
และ บุคลากรของโรงเรียนทุกคนสามารถขี่จักรยานไปได้ทุกที่
และได้มีการจัดวางลานจอดจักรยานเอาไว้ตามหน้าอาคารต่างๆ
เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดยในลานจอดจักรยานขนาดใหญ่นี้จะอยู่บริเวณด้านข้างของ
อาคารเรียนและธนาคาร โดยสามารถรองรับการจอดจักรยานได้
สูงสุด 100 คัน ถ้าหากลานจอดจักรยานขนาดใหญ่บริเวณนี้เต็ม
สามารถใช้ลานจอดจักรยานข้างธนาคารได้ซึ่งรองรับได้ 55 คัน
หรือบริเวณด้านข้างอาคารเรียนฝั่งหน้าอาคารชมรมซึ่งรองรับได้
อีก 35 คัน และบริเวณด้านหน้าอาคารโรงอาหารซึ่งรองรับได้อีก
20 คัน เป็นต้น ส่วนบริเวณหน้าอาคารโรงยิมสามารถรองรับการ
จอดจักรยานได้ 10 คัน หน้าอาคารล็อคเกอร์และห้องอาบน้ำอีก
5 คัน หน้าอาคารหอประชุมรองรับได้ 20 คัน และสุดท้ายบริเวณ
ด้านหลังอาคารหอพักซึ่งรองรับได้มากถึง 120 คัน

การขี่จักรยานเป็นนโยบายหนึ่งของโรงเรียน เพื่อจะสนับสนุนให้
นักเรียนออกกำลังกาย อีกทั้งด้วยความกว้างของโรงเรียนนี้นั้นยัง
เหมาะสมกับการขี่จักรยานไปยังอาคารต่างๆ แต่ก็ไม่ไกลเกินกว่า
ที่จะเดินเท้าเช่นกัน จักรยานทั้งหมดเป็นของส่วนกลางที่ทุกๆคน
สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยจักรยานจะไม่มี
การระบุเป็นเจ้าของ และไม่มีการจองว่าคันใดเป็นของใคร ดังนั้น
จึงสามารถสลับขี่คันอื่นที่จอดไว้ได้ทันที
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News เรือนกระจกเกษตรกรรม

on Fri 08 Jan 2016, 23:57
เรือนกระจกเกษตรกรรม

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati23

ระยะเวลาเปิดทำการ : 06.00 น. - 18.00 น.

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Glass-10

Quaint School Community's Area Glass-11

Quaint School Community's Area Glass-12

Quaint School Community's Area Glass-13

Quaint School Community's Area Glass-14

เรือนกระจกเกษตรกรรมสำหรับปลูกพืชผักและผลไม้ที่หายาก
หรือมีราคาที่สูง โดยผลผลิตที่ได้จะนำไปใช้ในการปรุงอาหาร
ในโรงอาหาร  ดังนั้นนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรทุกคนจึงได้
รับประทานผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

ภายในเรือกระจกเกษตรกรรมนี้จะมีตัวปรับอุณหภูมิให้คงที่อยู่
ตลอดเวลา โดยแต่ละหลังจะมีอุณหภูมิไม่เท่ากันซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของพืชผักและผลไม้ที่ปลูกในหลังนั้นๆ

เรือนกระจกเกษตรกรรมมีทั้งหมด 20 หลัง โดยหากใครที่อยาก
ปลูกพืชผักหรือผลไม้ที่ตนเองต้องการ สามารถยื่นเรื่องผ่านทาง
สภานักเรียนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News เสาธงและลานเคารพธงชาติ

on Fri 08 Jan 2016, 23:57
เสาธงและลานเคารพธงชาติ

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati24

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Flag-010

Quaint School Community's Area Flag-011

Quaint School Community's Area Flag-012

Quaint School Community's Area Flag-013

เสาธงและลานเคารพธงชาติตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน
และอยู่ระหว่างอาคารพยาบาลกับอาคารหอประชุม เรียกได้ว่า
เป็นจุดกึ่งกลางโรงเรียนเลยก็ว่าได้

นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากรโรงเรียนจะมายืนเคารพธงชาติ
ตอนเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07.50 น. จนเคารพ
ธงชาติเสร็จ หากผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ท่านใดที่มี
เรื่องพูดคุยกับนักเรียน สามารถพูดหน้าเสาธงได้เล็กน้อยก่อน
ที่นักเรียนจะแยกย้ายกันเข้าชั้นเรียนและเริ่มเรียนวิชาต่างๆตาม
ตารางสอนของแต่ละระดับชั้น
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News โรงอาหาร (Cafeteria)

on Fri 08 Jan 2016, 23:58
โรงอาหาร (Cafeteria)

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati25

ระยะเวลาเปิดทำการ : 06.00 น. - 20.00 น.

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Cafete10

Quaint School Community's Area Cafete11

Quaint School Community's Area Cafete12

Quaint School Community's Area Cafete13

โรงอาหารนั้นให้บริการในรูปแบบอาหารคอร์ส แต่มีไลน์อาหาร
พิเศษที่ให้บริการในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ เช่น ขนมปัง ผลไม้ สลัดผัก
ขนมหวาน เครื่องดื่ม เป็นต้น โดยอาหารคอร์สที่เปิดให้บริการมี
ดังต่อไปนี้

Breakfast [ Main Course + Side Dishes & Dessert ]
Brunch [ Tea + Dessert & Seasonal Fruits ]
Lunch [ Main Course + Side Dishes & Dessert ]
Dinner [ Main Course + Side Dishes & Dessert ]
** หมายเหตุ ** ครัวกลางของโรงอาหารปิดรับออเดอร์สุดท้าย
และงดเติมอาหารและของหวานทุกชนิดที่บริเวณจุดตักอาหาร
และสลัดบาร์ ณ เวลา 19.30 น.


การสั่งอาหารนั้นทุกคนจะต้องแจ้งอาหาร Main Course จำนวน
1 เมนูจากเมนูทั้งหมดที่มีการประกาศในแต่ละวัน สามารถถามได้
ที่อาคารประชาสัมพันธ์หรือ Front ของอาคารหอพักก็ได้เช่นกัน
โดยทุกท่านจะทราบเมนูล่วงหน้า 1 วัน ยกตัวอย่างเช่น สมมติให้
วันนี้เป็นวันจันทร์ คุณจะเห็นเมนูทั้งของ วันจันทร์ และ วันอังคาร
เป็นต้น

คุณต้องสั่ง Main Course ที่เค้าท์เตอร์ทางเข้าโรงอาหาร ซึ่งมี
เพียงจุดเดียวเท่านั้น กรณีที่ลืมเมนูหรือไม่ได้ทราบเมนูล่วงหน้า
บริเวณด้านข้างของเค้าท์เตอร์จะมีรายละเอียดเมนูเขียนเอาไว้ให้
แต่ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วควรสอบถามเมนูล่วงหน้าและตัดสินใจ
มาก่อนก็จะทำให้สะดวกต่อการสั่งอาหารมากขึ้น

อาคารโรงอาหารสามารถรองรับได้สูงสุดถึง 350 ที่นั่ง เพื่อให้
นักเรียน อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนได้รับประทานอาหารใน
เวลาเดียวกันทั้งหมด
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News อาคารชมรม (Quaint Club)

on Fri 08 Jan 2016, 23:58
อาคารชมรม (Quaint Club)

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati26

ระยะเวลาเปิดทำการ : 06.00 น. - 20.00 น.

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Club-010

Quaint School Community's Area Club-011

Quaint School Community's Area Club-012

Quaint School Community's Area Club-013

Quaint School Community's Area Club-014

Quaint School Community's Area Club-015

Quaint School Community's Area Club-016


อาคารชมรมเป็นอาคารที่มีเฉพาะห้องชมรม เพื่อให้ทั้งนักเรียน
และอาจารย์ได้ทำกิจกรรมชมรมร่วมกัน โดยอาคารหลังนี้มีห้อง
สำหรับใช้ทำกิจกรรมชมรมทั้งหมด 26 ห้อง นักเรียนที่ต้องการ
สร้างชมรมสามารถติดต่อสภานักเรียนบริเวณชั้น 3 เพื่อพิจารณา
การก่อตั้งชมรม เมื่อได้รับการอนุมัติ สภานักเรียนจะแจ้งผู้ก่อตั้ง
ชมรมและห้องชมรมที่ได้รับ หลังจากนั้นสามารถทำกิจกรรมได้
ตามอัธยาศัย

กรณีที่มีชมรมครบทั้ง 24 ชมรมแล้ว (ไม่นับรวมสภานักเรียนและ
โสตทัศนศึกษา) ผู้ใดที่ต้องการสร้างชมรมจะต้องค้นหาผู้ที่สนใจ
ในแนวคิดชมรมให้มากที่สุดและยื่นเรื่องกับสภานักเรียน ชมรมใด
ที่มีสมาชิกชมรมน้อยหรือไม่ค่อยมีกิจกรรมชมรมมากเท่าไรอาจ
ถูกสภานักเรียนประกาศยุบชมรมเพื่อยกห้องชมรมนั้นๆให้ชมรม
ใหม่ที่ต้องการก่อตั้งได้

โดยภายในอาคารชมรมจะมีการแบ่งห้องชมรม ดังนี้


คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Locati27

Quaint School Community's Area Locati28

Quaint School Community's Area Locati29

Quaint School Community's Area Locati30
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News อาคารพยาบาล (Ward)

on Fri 08 Jan 2016, 23:59
อาคารพยาบาล (Ward)

ตำแหน่งที่ตั้ง : อาคารศูนย์พยาบาลหลัก
Quaint School Community's Area Locati31

ตำแหน่งที่ตั้ง : อาคารห้องพักผู้ป่วยใน
Quaint School Community's Area Locati32

ระยะเวลาเปิดทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Ward-010

Quaint School Community's Area Ward-011

Quaint School Community's Area Ward-012

Quaint School Community's Area Ward-013

Quaint School Community's Area Ward-014

Quaint School Community's Area Ward-015

Quaint School Community's Area Ward-016

Quaint School Community's Area Ward-017

Quaint School Community's Area Ward-018

Quaint School Community's Area Ward-110

Quaint School Community's Area Ward-111

Quaint School Community's Area Ward-112

โดยในลานจอดจักรยานขนาดใหญ่นี้จะอยู่บริเวณด้านข้างของ

อาคารพยาบาลนี้ถือเป็นอาคารสำคัญที่สุดรองจากอาคารเรียน
เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่เป็นผู้พิการ ต้องได้รับความ
ดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งอาคารพยาบาลนี้ถูกสร้างขึ้นให้มีมาตรฐานที่
เทียบเท่าโรงพยาบาลใหญ่ๆได้เลย แต่ก็ยังมีตัวยาในคลังและ
เครื่องมือทางการแพทย์บางชนิดที่ไม่มีในอาคารแห่งนี้ ทำให้
กรณีที่มีผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถรักษาภายในศูนย์พยาบาลหลัก
แห่งนี้ได้ ก็จะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่สามารถ
ทำการรักษาได้ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉินของทางโรงเรียน

ภายในอาคารพยาบาลแห่งนี้จะมีแผนกที่จำเป็นที่ต้องมีภายใน
โรงเรียนแห่งนี้อยู่ครบถ้วน มีรายการดังนี้ . . .


อาคารศูนย์พยาบาลหลักชั้น 1
แผนกทะเบียนผู้ป่วย
แผนกตรวจผู้ป่วย
แผนกจ่ายยา
แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกผู้ป่วย ICU
แผนกฉุกเฉิน
แผนกศัลยกรรมและการผ่าตัด

อาคารศูนย์พยาบาลหลักชั้น 2
แผนกผู้ป่วยใน

กรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวตามคำสั่งของแพทย์
ทางศูนย์พยาบาลหลังจะจัดห้องพักให้ผู้ป่วยที่อาคารห้องพัก
ผู้ป่วยที่อยู่ตึกหลังศูนย์พยาบาลหลักซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วย
ได้สูงถึง 76 คน โดยวิธีไปยังอาคารห้องพักผู้ป่วยในนั้นจะไป
ได้สองทาง ได้แก่ ออกทางออกด้านหลังศูนย์พยาบาลหลัก
ที่ชั้น 1 และข้ามทางเดินเพื่อเข้าอาคาร และทางเชื่อมบริเวณ
ชั้น 2 ของศูนย์พยาบาลหลักนั่นเอง


อาคารห้องพักผู้ป่วยใน ชั้น 1
ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยใน
ห้องตรวจแพทย์
ห้องพักแพทย์และพยาบาล

อาคารห้องพักผู้ป่วยใน ชั้น 2 - 7
ห้องพักผู้ป่วยใน

กรณีที่มีผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถรักษาภายในศูนย์พยาบาลหลัก
โดยการใช้บริการอาคารพยาบาลแห่งนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
แม้แต่ค่ายาที่แพทย์สั่งจ่ายเพื่อกลับไปรับประทาน เนื่องจากว่า
รวมอยู่ในประกันสุขภาพในส่วนของค่าเทอมแล้วเรียบร้อย และ
อาคารพยาบาลแห่งนี้ไม่รับผู้ป่วยนอกโรงเรียน ดังนั้นแม้จะเป็น
ผู้ปกครองของนักเรียนก็ไม่มีสิทธิ์เข้ารักษาที่อาคารพยาบาลนี้
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (Heliport)

on Fri 08 Jan 2016, 23:59
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (Heliport)

ตำแหน่งที่ตั้ง : (ภายในอาคารห้องพักผู้ป่วยใน ชั้น 8)
Quaint School Community's Area Locati33

ระยะเวลาเปิดทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Heli-010

Quaint School Community's Area Heli-011

Quaint School Community's Area Heli-012

Quaint School Community's Area Heli-013

Quaint School Community's Area Heli-014

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของทางโรงเรียน ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณี
สำหรับย้ายผู้ป่วยหนักที่จำเป็นต้องรักษาด้วยเครื่องมือบางชนิด
ที่มีเฉพาะในโรงพยาบาลด้านนอกเท่านั้น

การขึ้นไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์คือต้องขึ้นลิฟท์ของอาคาร
ห้องพักผู้ป่วยในไปยังชั้น 8

การติดต่อขอ Take Off หรือ Landing นั้นต้องติดต่อผ่านทาง
ป้อมรักษาความปลอดภัยเท่านั้น เนื่องจากเป็นผู้ดูแลการขึ้นลง
ของเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดที่ผ่านน่านฟ้าของโรงเรียน ในกรณี
เกิดเหตุขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางศูนย์พยาบาลหลักจะติดต่อ
ผ่านทางป้อมระหว่างขนย้ายผู้ป่วย

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์นี้อนุญาตเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ขนย้าย
ผู้ป่วยลงจอด หรือ เฮลิคอเปตอร์ที่ได้รับการอนุญาตลงจอด
เพียงชั่วคราวไม่เกิน 1 ชั่วโมง เนื่องจากมีเฮลิคอปเตอร์ของ
ศูนย์พยาบาลหลักของโรงเรียนที่จอดไว้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ทำให้หากมีเฮลิคอปเตอร์อื่นลงจอด จะต้องนำเฮลิคอปเตอร์
พยาบาลบินวนรอบน่านฟ้าจนกว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขออนุญาต
ลงจอดจะออกจากโรงเรียน
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News อาคารเรียน

on Fri 08 Jan 2016, 23:59
อาคารเรียน

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati34

ระยะเวลาเปิดทำการ : 06.00 น. - 18.00 น.

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area School10

Quaint School Community's Area School11

Quaint School Community's Area School12

Quaint School Community's Area School13

Quaint School Community's Area School14

Quaint School Community's Area School15

Quaint School Community's Area School16

Quaint School Community's Area School17

Quaint School Community's Area School18

Quaint School Community's Area School19

Quaint School Community's Area School20

Quaint School Community's Area School21

อาคารเรียน ถือเป็นอาคารหลักสำคัญลำดับแรกของโรงเรียน
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 18.00 น. โดยนักเรียนแต่
ละระดับชั้นจะมีคาบเรียนที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่แล้วในคาบ
เรียนสุดท้ายจะสิ้นสุดไม่เกิน 15.00 น. ซึ่งเวลาที่เหลือคือเวลา
สำหรับเผื่อกรณีนักเรียนทำเวรหรือทำการบ้านต่อในห้องเรียน

ภายในอาคารเรียนมีทั้งหมด 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นประกอบไปด้วย
ห้องต่างๆ ดังนี้


อาคารเรียนชั้น 1
ล็อคเกอร์เก็บรองเท้าและอุปกรณ์การเรียน (ทางเข้าอาคารด้านหน้า)
ห้องเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ปีกซ้าย)
ห้องเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ปีกซ้าย)
ห้องเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีกซ้าย)
ห้องเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ปีกขวา)
ห้องเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ปีกขวา)
ห้องเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีกขวา)
ห้องพักอาจารย์และบุคลากรโรงเรียน (ปีกซ้าย)
ห้องธุรการ - ห้องทะเบียน - ห้องปกครอง (ปีกขวา)
ห้องประกอบกิจกรรมพิเศษ (ปีกซ้าย)
ห้องประกอบกิจกรรมพิเศษ (ปีกขวา)
ห้องน้ำชาย (ปีกซ้าย)
ห้องน้ำหญิง (ปีกขวา)

อาคารเรียนชั้น 2
ห้องดนตรี (ปีกซ้าย)
ห้องวิทยาศาสตร์ (ปีกซ้าย)
ห้องสมุด (ปีกซ้าย)
ห้องคอมพิวเตอร์ (ปีกขวา)
ห้องศิลปะ (ปีกขวา)
ห้องคหกรรม (ปีกขวา)
ห้องน้ำชาย (ปีกซ้าย)
ห้องน้ำหญิง (ปีกขวา)

อาคารเรียนชั้น 3
ห้องโสตทัศนศึกษา (ปีกซ้าย)
ห้องทำงาน Elite Urban Royle (ปีกซ้าย)
ห้องนันทนาการ (ปีกขวา)
ห้องประชุมอาจารย์ (ปีกขวา)
ห้องทำงานผู้อำนวยการโรงเรียน (กลางอาคารหน้าลิฟท์)
ห้องน้ำชาย (ปีกซ้าย)
ห้องน้ำหญิง (ปีกขวา)

อาคารเรียนชั้น 4
ห้องพักส่วนตัวผู้อำนวยการโรงเรียน (กลางอาคารหน้าลิฟท์)
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News สวนสาธารณะ

on Sat 09 Jan 2016, 00:00
สวนสาธารณะ

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati35

ระยะเวลาเปิดทำการ : 04.00 น. - 22.00 น.

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Park-010

Quaint School Community's Area Park-011

Quaint School Community's Area Park-012

Quaint School Community's Area Park-013

Quaint School Community's Area Park-014

Quaint School Community's Area Park-015

Quaint School Community's Area Park-016

Quaint School Community's Area Park-017


สวนสาธารณะจะอยู่ด้านหลังอาคารเรียน โดยคุณสามารถเข้า
สวนสาธารณะได้จากสามทาง ได้แก่ ประตูทางออกด้านหลัง
อาคารเรียน ทางออกด้านข้างอาคารเรียนฝั่งอาคารชมรม และ
ทางออกด้านข้างอาคารเรียนฝั่งลานจอดจักรยานเท่านั้น

สวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นทั้งสวนพักผ่อนหย่อนใจ มีเลนวิ่ง
ให้สำหรับออกกำลังกาย หรือ ฝึกซ้อมการแข่งกรีฑา เลนขี่
จักรยาน โต๊ะนั่งเล่นกลางแจ้งบนสวน แม่น้ำที่สามารถตกปลา
น้ำจืดได้ เป็นต้น

สวนสาธารณะถือเป็นส่วนเชื่อมระหว่างโซนอาคารเรียนทั้งหมด
และโซนหอพัก วิธีการไปอาคารหอพักสามารถไปได้หลายวิธี
ดังนี้

1. เดินข้ามสะพานสามัคคีเพื่อตรงไปยังหอพักทันที
2. วิ่งหรือขี่จักรยานกลับไปยังอาคารหอพักตามเลนที่ถูกต้อง
3. เดินผ่านทางเดินในร่มตามทางเรื่อยๆจนถึงหอพัก ซึ่งคุณ
    สามารถไปได้สองทาง เพราะสุดท้ายแล้วก็จะบรรจบกันที่
    อาคารหอพักอยู่ดี

ในสวนสาธารณะจะมีโต๊ะกลางแจ้งสำหรับนั่งเล่นกลางสวน
เหมาะกับการนั่งเล่นหลังเลิกเรียนช่วงเวลาเย็นๆเป็นอย่างยิ่ง

แม่น้ำบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้ยังอนุญาตให้ตกปลาได้ด้วย
ซึ่งนักเรียนสามารถหาซื้อเบ็ดและเหยื่อตกปลาได้ที่ร้านค้าใต้
อาคารหอพัก

และสวนสาธารณะแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00 น.
จนถึงเวลา 22.00 น. นักเรียนที่ต้องการมาวิ่งหรือขี่จักรยาน
เพื่อออกกำลังกายตอนเช้าก่อนไปเรียนนั้นสามารถใช้สวน
แห่งนี้ได้ แต่หากเลยช่วงเวลา 22.00 น. แล้วจะมีเจ้าหน้าที่
คอยเดินตรวจตราตลอดทั้งคืน และไม่อนุญาตให้นักเรียน
เข้าสวนสาธารณะโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย

สะพานสามัคคีเป็นสะพานที่ถือว่าเป็นทางลัดระหว่างอาคาร
เรียนและอาคารหอพัก เพราะถ้าเดินผ่านสะพานนี้จะใช้ระยะ
เวลาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น

บนสะพานจะมีเก้าอี้สาธารณะสำหรับนั่งเล่นได้เช่นเดียวกับ
โต๊ะกลางแจ้งบริเวณสวนด้านล่าง แต่บนสะพานนี้ไม่อนุญาต
ให้ตกปลา ดังนั้นการตกปลาต้องไปตกที่สวนข้างล่างเท่านั้น
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News อาคารหอพัก (The Loft)

on Sat 09 Jan 2016, 00:00
อาคารหอพัก (The Loft)

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati36

ระยะเวลาเปิดทำการ : ขึ้นอยู่กับส่วนที่ใช้บริการ

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Loft-010

Quaint School Community's Area Loft-011

Quaint School Community's Area Loft-012

Quaint School Community's Area Loft-013

Quaint School Community's Area Loft-014

Quaint School Community's Area Loft-015

Quaint School Community's Area Loft-016

Quaint School Community's Area Loft-017

Quaint School Community's Area Loft-018

Quaint School Community's Area Loft-110

Quaint School Community's Area Loft-111

Quaint School Community's Area Loft-112

Quaint School Community's Area Loft-113

Quaint School Community's Area Loft-114

Quaint School Community's Area Loft-115

Quaint School Community's Area Loft-116

อาคารหอพักแห่งนี้เปิดให้บริการแก่นักเรียนกับอาจารย์และ
บุคลากรโรงเรียน รวมไปถึงบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง
หรือญาติ ที่เดินทางมาเยี่ยมนักเรียน เป็นต้น

โดยอาคารหอพักมีห้องพักทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

1. Nidhra (ห้องนิทรา) ( 54 Sq.m. )
มีจำนวนทั้งหมด 84 ห้อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเปิดให้เข้าพัก
เฉพาะ นักเรียน อาจารย์ฝึกสอน บุคลากรฝึกงาน ภายในห้อง
จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนไม่ต่างจากโรงแรมระดับ
5 ดาว โดยมีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดให้ทุกวันช่วงเวลา
ประมาณ 08.00 น. - 10.00 น. กรณีที่ผู้ปกครองที่เดินทางมา
เยี่ยมนักเรียน สามารถชำระเงินเพื่อเข้าพักได้ในราคาพิเศษ
15,000 CHIPS ต่อคืน

2. Dara (ห้องดารา) ( 54 Sq.m. )
มีจำนวนทั้งหมด 24 ห้อง เปิดให้เข้าพักเฉพาะระดับอาจารย์
และบุคลากรของโรงเรียนที่บรรจุแล้วเท่านั้น กรณีที่ผู้ปกครอง
ที่เดินทางมาเยี่ยมนักเรียน สามารถชำระเงินเพื่อเข้าพักได้ใน
ราคาพิเศษ 27,000 CHIPS ต่อคืน

3. Samudhra (ห้องสมุทรา) ( 108 Sq.m. )
มีจำนวนทั้งหมด 8 ห้อง เปิดให้เข้าพักเฉพาะระดับผู้บริหาร
ขึ้นไปและอาจารย์ระดับศาสตราจารย์ กรณีของผู้ปกครองที่
เดินทางมาเยี่ยมนักเรียน สามารถชำระเงินเพื่อเข้าพักได้ใน
ราคาพิเศษ 175,000 CHIPS ต่อคืน

นอกจากห้องพักแล้วยังมีบริการที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ
ดังนี้

1. ห้องรับรอง (Lobby)
ภายในห้องรับรองจะมีแผนก Front ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อคอยบริการและแก้ปัญหาให้กับผู้พักอาศัยทุกท่าน ซึ่ง
แผนกนี้จะอยู่บริเวณชั้น 1 หน้าทางเข้าอาคารหอพักของ
ทั้งสองฝั่ง ปีกซ้าย และ ปีกขวา

2. ศูนย์การค้า Walking Street
อยู่บริเวณชั้น 1 ของทั้งสองฝั่ง ปีกซ้าย และ ปีกขวา โดย
จะเปิดบริการในเวลา 06.00 น. - 22.00 น. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
เปิดให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อทำการเปิดร้านค้าต่างๆ
เช่น 7-11 ร้านตัดผม ร้านขายอุปกรณ์ตกปลา ร้านอาหาร
เล็กๆ ฯลฯ อีกทั้งบริเวณด้านในสุดของทั้งสองฝั่งนั้นเป็น
ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กที่ขายอุปกรณ์และข้าวของที่มี
ความจำเป็นในการดำรงชีวิตครบถ้วน โดยผู้ใช้บริการทุก
ร้านค้าในบริเวณนี้จะต้องชำระเงินแยกต่างหาก เนื่องจาก
ไม่รวมในค่าเทอมและค่าห้องพักรายเดือน

3. ห้องสมุดเล็กและห้องอ่านหนังสือ
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยอยู่บริเวณชั้น 2 ของ
ทั่งสองฝั่ง ปีกซ้าย และ ปีกขวา เป็นห้องสมุดขนาดเล็กที่
มีพื้นที่ให้นั่งอ่านหนังสือแบบเงียบๆ เนื่องจากในห้องนี้มี
การห้ามใช้เสียงดังโดยเด็ดขาด

4. ร้านอาหาร The Porch Bar & Restaurant
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 02.00 น. โดยจะเป็น
ร้านอาหารประเภทสั่งตามเมนู (À la cart) อยู่บริเวณกลาง
อาคารที่เชื่อมทั้ง ปีกซ้าย และ ปีกขวา ชั้น 2 โดยส่วนมาก
จะเป็นอาหารจานหรูที่มีความคิดสร้างสรรค์และรสชาติที่
ยอดเยี่ยม และยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริการสำหรับ
ผู้บรรลุนิติภาวะเช่น อาจารย์ บุคลากร และ ผู้ปกครอง

5. ห้องนั่งเล่นใหญ่
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อยู่บริเวณกลางอาคารที่
เชื่อมทั้ง ปีกซ้าย และ ปีกขวา ชั้น 5 เป็นจุดศูนย์รวมของ
อาคารหอพัก โดยเป็นพื้นที่นั่งเล่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง
หรือนั่งคุยกันที่ใหญ่ที่สุดในอาคารหอพัก โดยสามารถใช้
เสียงดังได้เต็มที่ แต่อยู่ในขอบเขตที่ไม่ดังจนรบกวนผู้อื่น
มากจนเกินไป

6. สวนหย่อมทางเชื่อมอาคารลอยฟ้า
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อยู่บริเวณกลางอาคารที่
เชื่อมทั้ง ปีกซ้าย และ ปีกขวา ชั้น 6 เป็นสวนหย่อมขนาด
เล็กที่มีต้นไม้ร่มรื่นและให้ความสดชื่นได้ดี เป็นทางเชื่อม
อาคารระหว่าง ปีกซ้าย และ ปีกขวา
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News สระว่ายน้ำอาคารหอพัก

on Sat 09 Jan 2016, 00:01
สระว่ายน้ำอาคารหอพัก

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati37

ระยะเวลาเปิดทำการ : 04.00 น. - 22.00 น.

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Pool-010

Quaint School Community's Area Pool-011

Quaint School Community's Area Pool-012

Quaint School Community's Area Pool-013

สระว่ายน้ำอาคารหอพักจะอยู่บริเวณด้านหลังอาคารหอพัก
เป็นระบบสระน้ำเกลือ แบ่งเป็นสองสระแบ่งตามปีกซ้ายและ
ปีกขวา ซึ่งทั้งสองฝั่งมีขนาดและการตกแต่งบริเวณรอบสระ
ที่เหมือนกันทุกประการ

บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำใกล้กับลานจอดจักรยานจะมีที่นั่ง
ทรงไข่ห้อยจากเพดานประดับตกแต่งอยู่ ณ จุดนี้สามารถนั่ง
ได้เล่นรับลมและชมทะเลได้ตามอัธยาศัย

บริเวณสระว่ายน้ำอาคารหอพักจะมีทั้งนั่งข้างสระทั้งหมด
3 รูปแบบ ได้แก่

1. ที่นั่งโซฟาแบบหลุม
รองรับ 10 ที่นั่งจำนวน 2 จุดต่อสระว่ายน้ำ

2. ที่นั่งอาบแดดแบบมีร่มสนาม
จำนวน 18 ที่นั่งต่อสระว่ายน้ำ

3. ที่นั่งอาบแดดบนสระว่ายน้ำ
จำนวน 12 ที่นั่งต่อสระว่ายน้ำ

เมื่อรวมสระว่ายน้ำทั้งสองฝั่งอาคารแล้ว แปลว่าจะมีที่นั่ง
บริเวณข้างสระว่ายน้ำรวมกันทั้งหมดถึง 100 ที่นั่ง

สระว่ายน้ำอาคารหอพักจะมีความลาดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งมี
ทั้งหมด 5 ระดับ โดยมีการปูพื้นสระให้สีแตกต่างกันตาม
แต่ระดับ เพื่อเตือนความลึกให้กับผู้เล่นสระ ดังนี้

1. สีฟ้าอมขาว
มีความลึกตั้งแต่ 0.50 เมตร ถึง 1 เมตร

2. สีฟ้า
มีความลึกตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 1.50 เมตร

3. สีฟ้าอมน้ำเงิน
มีความลึกตั้งแต่ 1.50 เมตร ถึง 2 เมตร

4. สีฟ้าอมน้ำเงินเข้ม
มีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ถึง 2.50 เมตร

บริเวณข้างสระในฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่นั่ง มีฝักบัวสำหรับ
การล้างตัวก่อนลงสระน้ำเพื่อความสะอาด 12 อันต่อสระ
โดยพื้นจะปูด้วยไม้สีน้ำเงินเข้มซึ่งรองรับการระบายน้ำ
อีกทั้งยังมีเซนเซอร์วัดน้ำหนักเมื่อมีการเหยียบบริเวณ
หน้าฝักบัวอัน น้ำจะไหลออกจากฝักบัวนั้นโดยอัตโนมัติ
เมื่อเดินออกมาน้ำก็จะหยุดไหลในทันที ถือว่าเป็นระบบ
อำนวยความสะดวกและป้องกันการปิดก๊อกน้ำไม่สนิท

หากเดินเลยท่บริเวณฝักบัวล้างตัวตรงมาทางชายหาด
จะพบกับระเบียงที่สามารถมองเห็นชายหาดได้ชัดเจน
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Quaint School Community's Area Left_bar_bleue35712/181250Quaint School Community's Area Empty_bar_bleue  (35712/181250)

News ชายหาด

on Sat 09 Jan 2016, 00:01
ชายหาด

ตำแหน่งที่ตั้ง :
Quaint School Community's Area Locati38

ระยะเวลาเปิดทำการ : 06.00 น. - 18.00 น.

ภาพรวมของอาคาร :

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรูปภาพ:
Quaint School Community's Area Beach-10

Quaint School Community's Area Beach-11

Quaint School Community's Area Beach-12

Quaint School Community's Area Beach-13

Quaint School Community's Area Beach-14

ชายหาดจะอยู่บริเวณด้านหลังอาคารหอพัก เป็นชายหาด
ส่วนตัวที่เป็นทรัพย์สินของทางโรงเรียน เป็นพื้นที่สำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำทะเล หรือ นอนอาบแดดได้ตาม
อัธยาศัย

บริเวณด้านทางขึ้นลงชายหาดจะมีห้องเก็บเรือสำหรับการ
ใช้ออกทะเลไปตกปลา ซึ่งทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่พา
นักเรียนที่มีความสนใจออกไปเรียนรู้การตกปลาในทะเล
หรือล่องเรือเที่ยวตามเกาะต่างๆในบริเวณนั้นเดือนละครั้ง
นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากร ที่มีความสนใจสามารถที่
จะจองได้กับทางประชาสัมพันธ์ที่อาคารหอประชุม หรือ
บริเวณ Front ของอาคารหอพัก
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®