ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ "Spectacular Award" จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดจองห้องพักแล้ววันนี้เป็นต้นไป!!

Share
Go down
avatar
THE NOBLEMAN ®
THE NOBLEMAN ®
Star Piece1245
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://qcommu.board.st

Grade Exp. กับการเลื่อนระดับชั้นและสิทธิพิเศษต่างๆ

on Wed 04 Jun 2014, 14:25
Grade Exp. คืออะไร...?

        อย่างที่ทุกท่านทราบ Quaint School Community แห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยจะมีทั้งคณะ
อาจารย์และนักเรียนอาศัยอยู่ร่วมกัน และระดับชั้นของนักเรียนจะมีตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยนักเรียน
ทุกคนที่สมัครเข้ามาจะเริ่มต้นพร้อมกันที่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และการเลื่อนระดับชั้นไปยังชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 หรือลำดับถัดไปนั้นจำเป็นต้องใช้ค่า Grade Exp. หรือคือค่าประสบการณ์ในการเลื่อนระดับชั้น
นั่นเอง โดยค่า Grade Exp. นี้จะแสดงโชว์อยู่ข้างแถบประวัติส่วนตัว (Userbar) ด้านข้างของความคิดเห็น
ส่วนตัวของแต่ละคน
ซึ่งเมื่อหลอดสีเหลืองเต็มก็หมายความว่าคุณได้เลื่อนระดับชั้นถัดไปแล้วนั่นเอง เมื่อนักเรียนจบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับอาจารย์ (TEACHER CLASS) ต่อไป


จะได้รับ Grade Exp. เพิ่มขึ้นอย่างไร...?


 1. ได้รับมาจากการทำภารกิจที่ถูกมอบหมายในแต่ละครั้ง เพราะเมื่อหลังจากปฎิบัติภารกิจที่มอบหมาย
  ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะมีการตอบแทนโดยการมอบตราประทับ (STAMP) เพื่อรับรอง
  การผ่านภารกิจ โดยตราประทับจะมีหลายระดับขึ้นอยู่กับคุณภาพภารกิจ โดยแบ่งเป็น 4 คลาสดังนี้


  1. STUDENT CLASS : สแตมป์สำหรับนักเรียน
  2. TEACHER CLASS : สแตมป์สำหรับอาจารย์
  3. PRINCIPAL CLASS : สแตมป์สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน
  4. NOBLEMAN'S CHAIRMAN CLASS : สแตมป์สำหรับผู้บริหารบริษัท NOBLEMAN

 2. ได้รับมาจากการทำกิจกรรมเทศกาล (EVENT) ที่นานครั้งจะจัดขึ้น โดยเงื่อนไขการได้ Grade Exp.
  เพิ่มขึ้นจะคล้ายกับกรณีภารกิจทั่วไป เพียงแต่รูปแบบของตราประทับ (STAMP) ที่ได้รับจะแตกต่าง
  ออกไปและ Grade Exp. ที่จะได้รับก็จะมีมูลค่าสูงกว่าตราประทับระดับทั่วไป ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบ
  ในภารกิจพิเศษนั้นๆ

 3. ได้รับมาจากกิจกรรมพิเศษ (BONUS) ที่จะจัดขึ้นแบบกระทันหันโดยไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็น
  ทางการทางหน้าเว็บไซต์ โดยอาจจะจัดจากในช่องทางอื่นเช่น Chat Box, Line, Facebook
  เป็นต้น โดยลักษณะนี้จะไม่มีตราประทับในการรับรอง เพียงแต่จะได้เป็น Grade Exp. Bonus
  ที่จะเพิ่มให้อย่างอัตโนมัตินั่นเอง

 4. ได้รับมาจากการพิจารณารางวัลเพิ่มเติมในกรณีอื่นๆจากทาง Quaint Founder


แต่ละระดับชั้นใช้ Grade Exp. เท่าไร...? ได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง...?


ตารางการเลื่อนระดับชั้น

ชื่อตำแหน่งGrade Exp.ทุนการศึกษา / ฐานเงินเดือนBONUS
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1500+200,000 CHIPS+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 21,000+220,000 CHIPS+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 31,500+240,000 CHIPS+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 42,000+260,000 CHIPS+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 52,500+280,000 CHIPS+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 63,000+300,000 CHIPS+50%
อาจารย์ฝึกสอน
บุคลากรฝึกงาน
1,000+325,000 CHIPS+60%
อาจารย์ประจำวิชา
บุคลากรทั่วไป
2,000+350,000 CHIPS+70%
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสายบุคลากร
3,000+400,000 CHIPS+80%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุคลากรระดับผู้จัดการ
4,000+425,000 CHIPS+90%
รองศาสตราจารย์
รองผู้บริหารประจำอาคาร
5,000+450,000 CHIPS+95%
ศาสตราจารย์
ผู้บริหารประจำอาคาร
N/A+500,000 CHIPS+100%
▼▼ หลังจากก้าวสู่ตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" หรือ "ผู้บริหารประจำอาคาร" แล้ว ▼▼
ชื่อตำแหน่งGrade Exp.ทุนการศึกษา / ฐานเงินเดือนBONUS
Class Levelx100 /Level+10,000  CHIPS/Level+1% /Level

ทุนการศึกษาและเงินเดือนนั้นจะได้รับเต็มจำนวนที่กำหนดไว้เมื่อทำภารกิจครบทั้ง 2 ภารกิจต่อเดือนเท่านั้น
หากทำเพียงแค่ 1 ภารกิจต่อเดือนจะได้รับทุนการศึกษาและเงินเดือนเพียงครึ่งเดียว (50%) เท่านั้น แม้ว่าคุณ
จะเช็คชื่อก็ตาม

ส่วนโบนัสนั้นจะคำนวณจากทุนการศึกษาหรือเงินเดือนเบ็ดเสร็จที่ได้รับในเดือนนั้น และจะได้รับโบนัสต่อเมื่อ
คุณได้รับการประเมินโดยสแตมป์ระดับ S จำนวน 1 ดวง หรือระดับ A จำนวน 2 ดวงในเดือนนั้นๆเท่านั้น

นอกเหนือจากฐานเงินเดือนและโบนัสเงินเดือนที่สูงขึ้นแล้ว การเลื่อนระดับชั้นของอาจารย์และบุคลากรนั้นจะ
ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้...ข้อมูลสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์และบุคลากร

ชื่อตำแหน่งสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
อาจารย์ฝึกสอน
บุคลากรฝึกงาน
เช็คชื่ออัตโนมัติเมื่อขาดภารกิจ 1 ครั้งต่อระยะเวลา 3 เดือน
อาจารย์ประจำวิชา
บุคลากรทั่วไป

สามารถสร้างตัวละคร NPC นักเรียนของตนเองได้ 1 ตัวละคร
สามารถสลับใช้ NPC ในการส่งภารกิจได้อย่างอิสระ
คล้ายกับกรณีของ ผอ.นรินทร์ / แม็กเวล / รัตติกาล


อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสายบุคลากร
สามารถเลือกเป็นอาจารย์ประจำชั้นได้ 1 ระดับชั้น
( สงวนสิทธิ์การเป็นอาจารย์ประจำชั้นให้กับระดับนี้ก่อนเป็นลำดับแรก )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุคลากรระดับผู้จัดการ
เช็คชื่ออัตโนมัติเมื่อขาดภารกิจ 1 ครั้งต่อระยะเวลา 2 เดือน
รองศาสตราจารย์
รองผู้บริหารประจำอาคาร
สามารถออกแบบชุดประจำตำแหน่งได้ 1 ชุด
พร้อมเครื่องประดับประจำตำแหน่งจำนวน 2 ชิ้น
ศาสตราจารย์
ผู้บริหารประจำอาคาร
เช็คชื่ออัตโนมัติเมื่อขาดภารกิจ 1 ครั้งต่อระยะเวลา 1 เดือน
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by THE NOBLEMAN ®