สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ

Go down
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

Star Piece4019
CHIPS+2,803 M 183 K
Credit
ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู Exp111100 / 100100 / 100ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู Exp211

-35% Grade Exp. สูงสุด

PASSPORT
 :
ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู Exp111142575/181250ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู Bar-em13  (142575/181250)
 :

ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู Empty ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู

Wed 28 Sep 2022, 10:22
ระบบ CCR คืออะไร..?


    CCR หรือ Chairman Credit Rewards เป็นทรัพย์สินพิเศษนอกเหนือจาก CHIPS
ที่นอกจากจะใช้แทน CHIPS แล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษในการใช้ซื้อไอเทมจากกิจกรรม
ที่จัดขึ้นโดยผู้ดูแลคอมมูหรือสมาชิกคอมมู ในราคาประเมินของตลาดหลักทรัพย์โดย
ที่ไม่จำเป็นต้องร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู Q-item78  CHAIRMAN CREDIT REWARDS
หลักทรัพย์ชนิดพิเศษที่มอบให้กับผู้ประกอบการต่างๆ นอกจากจะสามารถใช้แทนเงินสดประเภท CHIPS แล้วนั้น ยังสามารถใช้ซื้อไอเทมจากกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ตามราคาประเมินของตลาดหลักทรัพย์ในทันทีโดยไม่ต้องร่วมกิจกรรมนั้นๆอีกด้วยคุณสามารถได้รับ CCR จากการชดเชยในกรณีต่าง ๆ เป็นพิเศษจากผู้ดูแลคอมมูและ
การจัดกิจกรรมด้วยตนเองภายในคอมมู คุณสามารถตรวจเช็คจำนวน CCR ที่มีอยู่ได้
ในหน้าข้อมูลส่วนตัว ดังภาพ


    ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู 1118


การจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู


    นอกเหนือจากการที่ผู้ดูแลคอมมูจะจัดกิจกรรมแล้วนั้น สมาชิกคอมมูทุกคนเองต่าง
ก็มีสิทธิในการจัดกิจกรรมด้วยตนเองเช่นกัน เพียงแต่มีเงื่อนไขจำกัดบางอย่าง ดังนี้


สิทธิพิเศษ / เงื่อนไขประธานนักเรียนสมาชิกปกติ
ระยะเวลาความถี่ในการจัดกิจกรรม
( ต่อ 1 ครั้ง )
1 เดือน3 เดือน
จำนวน CCR ที่จะได้รับเมื่อมีผู้ร่วมกิจกรรม
( ได้รับเพิ่มเมื่อครบทุก 3 คน )
ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู Q-item79
+250,000
ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู Q-item79
+250,000
ระยะเวลาสูงสุดของกิจกรรม
ที่เปิดให้สมาชิกคอมมูเข้าร่วม
30 วัน15 วัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
( ต่อ 1 ครั้ง )
-ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู Icon-c10
-100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับรางวัลที่นำมาแจกในกิจกรรม
( อัตราส่วนจากราคาประเมินตลาดหลักทรัพย์ )
** คำนวณเฉพาะรางวัลที่แจกจริงทั้งหมด **
** ไอเทม [ DIY ] ที่เป็นเจ้าของเองไม่เสียค่าใช้จ่าย **
50%75%


การจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมูนั้น ผู้จัดกิจกรรมจะต้องคิดรายละเอียดกิจกรรมด้วย
ตนเองพร้อมเลือกของรางวัลที่จะแจกในกิจกรรมจากไอเทมทั้งหมดในคอมมูได้อิสระ
โดยที่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและของรางวัลที่แจกจริงตามอัตราที่กำหนดไว้
ข้างต้น ทางผู้ดูแลคอมมูอาจมีการเสริมของรางวัลให้ในกิจกรรมเพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีกด้วยขั้นตอนการแจ้งขอจัดกิจกรรม


1. เขียนรายละเอียดกิจกรรมและของรางวัลทั้งหมดส่งให้ผู้ดูแลคอมมูในช่องทางดังนี้

ระบบ CCR และการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกคอมมู Contac11

2. ผู้ดูแลคอมมูจะประเมินกิจกรรมและอาจมีการเสนอแนะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและเสริม
    ของรางวัลพิเศษ ( ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ) ในกิจกรรมอีกด้วย

3. ผู้ดูแลคอมมูส่งแบบฟอร์มสำหรับการตั้งกระทู้กิจกรรมเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมตั้งกระทู้
    ด้วยตนเองในฐานะเจ้าของกิจกรรม

4. หลังกิจกรรมสิ้นสุดและแจกของรางวัลตามเงื่อนไขกิจกรรมแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะ
    ถูกคำนวณและหักออกจากบัญชีทรัพย์สินผู้จัดกิจกรรมโดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลคอมมูจะ
    ส่งสรุปค่าใช้จ่ายให้กับผู้จัดกิจกรรมได้รับทราบอีกด้วย
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © Powered by QUAINT