ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Go down
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece669
CHIPS+737 M 106 K 740

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
[ UPDATE ] : QUAINT ก้าวสู่ 4.0 Left_bar_bleue 35712/181250[ UPDATE ] : QUAINT ก้าวสู่ 4.0 Empty_bar_bleue  (35712/181250)
ดูข้อมูลส่วนตัว

แก้ไข [ UPDATE ] : QUAINT ก้าวสู่ 4.0

on Mon 14 May 2018, 11:41
Message reputation : 100% (1 vote)


QUAINT ก้าวสู่ 4.0

Update Version : 4.0A

การตัดสินภารกิจรูปแบบใหม่

จากการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเปิดให้สมาชิกคอมมูโหวตรูปแบบการตัดสินภารกิจที่เหมาะสมที่สุด และบัดนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่า รูปแบบการตัดสินภารกิจที่ชนะคะแนนเสียงโหวตสูงสุด และจะถูกนำมาใช้ในการตัดสินภารกิจนับจากบัดนี้เป็นต้นไป ได้แก่...

การแบ่งระดับสแตมป์ :
สแตมป์แบ่งเป็นห้าระดับเช่นเดิม (S, A, B, C, D) คือ...
(1) สแตมป์ S จะได้รับ +100 Grade Exp. สำหรับผลงาน ดังนี้
      [ 95% ขึ้นไปของสแตนดาร์ดปกติ ]

      เป็นผลงานที่อยู่ในระดับเทียบเท่าหรือดีกว่าสแตนดาร์ดปกติและพื้นฐานสมบูรณ์
      งานวาดต้องผ่านขั้นตอนครบ คือ ตัดเส้น ลงสี แรเงา มีภาพพื้นหลัง และ ตรงโจทย์
      งานเขียนที่ครบถ้วนและรอบคอบ เช่น ไม่มีคำผิด หรือ อาจมีคำผิดเล็กน้อยที่การสะกด
      จนไม่เกิดการสะดุดต่อการอ่าน เช่น ไหล->ใหล หรือ อนุญาต->อนุญาติ เป็นต้น (ในกรณี
      ที่เป็นการสะกดที่ทำให้สะดุดต่อการอ่านจะถือว่าขาดคุณสมบัติการได้รับสแตมป์ระดับนี้
      เช่น มองเห็น->มองเก็น หรือ จะว่าไปแล้ว->จะว่าไปแล้ง เป็นต้น)
อีกทั้งจะต้องอ่านรู้เรื่อง
      และ ตรงโจทย์
      ** หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่มีโอกาสได้สแตมป์นี้ทันที **
(2) สแตมป์ A จะได้รับ +80 Grade Exp. สำหรับผลงาน ดังนี้
      [ 80% ขึ้นไปของสแตนดาร์ดปกติ ]

      เป็นผลงานที่อยู่ในระดับสแตนดาร์ดทั่วไปและพื้นฐานดี
      งานวาดต้องผ่านขั้นตอนพอสมควร คือ ตัดเส้น ลงสี แรเงา และ ตรงโจทย์
      งานเขียนที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น มีคำผิดเล็กน้อย พออ่านรู้เรื่อง และ ตรงโจทย์
      ** หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มีความยอดเยี่ยมของผลงานช่วยจะมีโอกาสได้รับสแตมป์นี้ **
(3) สแตมป์ B จะได้รับ +75 Grade Exp. สำหรับผลงาน ดังนี้
      [ 75% ขึ้นไปของสแตนดาร์ดปกติ ]

      เป็นผลงานที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสแตนดาร์ดทั่วไปเล็กน้อยและพื้นฐานพอรับได้
      งานวาดต้องผ่านขั้นตอนระดับหนึ่ง คือ ตัดเส้น ลงสี หรือ มีบางส่วนไม่ตรงโจทย์
      งานเขียนที่มีข้อผิดพลาดพอสมควร เช่น มีคำผิดเยอะ อ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือ มีบางส่วน
      ไม่ตรงโจทย์
(4) สแตมป์ C จะได้รับ +50 Grade Exp. สำหรับผลงาน ดังนี้
      [ 50% ขึ้นไปของสแตนดาร์ดปกติ ]

      เป็นผลงานที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสแตนดาร์ดทั่วไปพอสมควรและพื้นฐานไม่ค่อยครบถ้วน
      งานวาดต้องผ่านขั้นตอนไม่มาก คือ ตัดเส้น หรือ ไม่ค่อยตรงโจทย์เท่าไร
      งานเขียนที่มีข้อผิดพลาดเยอะ เช่น มีคำผิดเยอะ อ่านไม่รู้เรื่อง หรือ ไม่ค่อยตรงโจทย์เท่าไร
(5) สแตมป์ D จะได้รับ +35 Grade Exp. สำหรับผลงาน ดังนี้
      [ 35% ขึ้นไปของสแตนดาร์ดปกติ ]

      เป็นผลงานที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสแตนดาร์ดทั่วไปอย่างมากและขาดพื้นฐานอย่างสูง
      งานวาดไม่ผ่านขั้นตอนอะไรเลย คือ เป็นภาพร่างที่ไม่ตัดเส้น หรือ ไม่ตรงโจทย์เลย
      งานเขียนที่มีข้อผิดพลาดมากมาย เช่น มีคำผิดเยอะ อ่านไม่รู้เรื่อง หรือ ไม่ตรงโจทย์เลย

สำหรับกรณีที่ภารกิจมีการระบุว่าในภารกิจนั้นๆให้สิ่งใดไม่มีผลต่อการตัดสิน ให้ถือว่าสิ่งนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขการตัดสิน เช่น สมมติให้ภารกิจหนึ่ง "การลงสีไม่มีผลต่อการตัดสิน" ให้ตัดเกณฑ์พื้นฐานการลงสีในเกณฑ์การตัดสินไป ดังนั้น ถึงแม้ว่าผลงานที่ส่งมาจะไม่ได้ลงสี ก็มีโอกาสได้สแตมป์ระดับ S หากขั้นตอนพื้นฐานอื่นยังคงอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นต้น

สำหรับกรณีที่ภารกิจมีการระบุแบ่งสัดส่วนของการตัดสิน เช่น วาด 70% / เขียน 30% เป็นต้น ให้ตัดสินโดยยึดจากสแตนดาร์ดเต็มของทั้งวาดและเขียน และค่อยนำมาแบ่งสัดส่วนการตัดสินตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในภายหลัง เช่น สแตนดาร์ดเต็มของวาดในครั้งนี้ได้คะแนน 60/100 คะแนน และในส่วนของการเขียนได้ 90/100 คะแนน แต่จากสัดส่วนการตัดสิน [ วาด 70% / เขียน 30% ] ที่มีสัดส่วนการตัดสินไปในทางการวาดมากกว่า แต่ครั้งนี้ทำคะแนนในส่วนของการวาดไว้ได้ไม่ดีนัก จึงส่งผลให้อาจจะได้รับแสตมป์ระดับ B ได้ทั้งๆที่การเขียนทำได้ดีมากก็ตามที เป็นต้น มิใช่ยึดจากการตัดสินโดยให้ผ่าน 70% ของการวาด และ 30% ของการเขียนในสแตนดาร์ดปกติแต่อย่างใด


การตัดสินภารกิจ :
ตัดสินภารกิจโดยการโหวตคะแนนของ "สมาชิกคอมมูที่อยู่ในกลุ่มไลน์" ในวันถัดไปนับจากวันสิ้นสุดภารกิจ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเปิดให้กรรมการทุกคนตรวจในกรณีที่เป็นภารกิจวาดจำนวน 5 วัน และ ภารกิจเขียนจำนวน 7 วัน โดยใช้ปริมาณอย่างน้อย 3 เสียงเป็นต้นไปและมีคะแนนโหวตข้างมากเกินกว่า 75% ของทั้งหมด และเจ้าของผลงานนั้นจะไม่สามารถโหวตตัดสินคะแนนของตนเองได้ แต่ยังสามารถโหวตตัดสินคะแนนของสมาชิกที่ส่งผลงานคนอื่นๆได้ตามปกติ โดยสมาชิกคอมมูที่เข้าร่วมการตรวจจะต้องแจ้ง "ระดับสแตมป์" และ "เหตุผลที่ให้สแตมป์ดังกล่าว" ให้ชัดเจนแยกเป็นรายบุคคล ในกรณีที่มีคะแนนโหวตไม่ถึง 3 เสียงภายในเวลาที่กำหนด จะใช้กฎชี้ขาดฉุกเฉินโดยการแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ที่ส่งภารกิจเป็นกรรมการในการตรวจภารกิจนั้นด้วย
ให้สแตมป์ออกตามผลตัดสินที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดทันที กรณีที่ผลตัดสินสแตมป์มีคะแนนเท่ากัน ให้ยึดจากสแตมป์สูงสุดของผลตัดสินนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น

1.1 ผลสแตมป์คือ : S, B, A, C, และ B แปลว่า จะได้รับสแตมป์ B ในภารกิจนี้
1.2 ผลสแตมป์คือ : S, A, A, S, และ B แปลว่า จะได้รับสแตมป์ S ในภารกิจนี้

2. กรณีที่ผู้ที่ส่งภารกิจไม่ได้เป็นกรรมการในการตรวจภารกิจนั้น
ให้สแตมป์ออกตามผลตัดสินที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดทันที กรณีที่ผลตัดสินสแตมป์มีคะแนนเท่ากัน ให้ยึดจากสแตมป์ต่ำสุดของผลตัดสินนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น

2.1 ผลสแตมป์คือ : S, B, A, C, และ B แปลว่า จะได้รับสแตมป์ B ในภารกิจนี้
2.2 ผลสแตมป์คือ : S, A, A, S, และ B แปลว่า จะได้รับสแตมป์ A ในภารกิจนี้

โดยการตัดสินภารกิจในรูปแบบดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานทั้ง "ภารกิจเดี่ยว" และ "ภารกิจรูมเมท" ซึ่งภารกิจรูมเมทจะมีสแตมป์ที่แตกต่างจากภารกิจเดี่ยว และได้รับค่า Grade Exp. ที่แตกต่างกัน แต่จะใช้บรรทัดฐานในการตัดสินเหมือนกันทุกประการ และสำหรับการตัดสินภารกิจทุกรูปแบบ รวมไปถึงการตัดสินนี้ยังคงมี "ระบบเช็คชื่อ" อยู่เช่นเดิม หากในการตัดสินครั้งนั้นๆเกิดปัญหาต่างๆหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ให้ผู้ดูแลระบบในฐานะ "ประธานคณะปกครอง" เป็นผู้ตัดสิน และให้ถือเป็นคำตัดสินที่มีผลบังคับใช้ในทันที


การเปลี่ยนแปลงการมอบ "ถ้วยเกียรติยศ" ในภารกิจหลัก

เนื่องจากปกติแล้วการมอบ "ถ้วยรางวัลเกียรติยศ" จะตัดสินจากความชื่นชอบในผลงานจากทางผู้อำนวยการโรงเรียน แต่นับจากวันนี้ไป การมอบถ้วยรางวัลจะตัดสินจาก "สมาชิกทุกคนในคอมมู" โดยเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 3 ลำดับแรกของภารกิจนั้นๆ โดยคุณสามารถร่วมโหวตให้คะแนนความชื่นชอบภารกิจนั้นๆได้ที่ปุ่มโหวตของความคิดเห็นของเจ้าของผลงานนั้นด้านข้างบริเวณใกล้แถบประวัติส่วนตัวขณะแสดงความคิดเห็นหรือ Userbar ดังภาพ

[ UPDATE ] : QUAINT ก้าวสู่ 4.0 1110

เมื่อคุณกดโหวตแล้วระบบจะแสดงคะแนนโหวตของคุณและคนอื่นๆรวมไว้บริเวณด้านข้าง ดังภาพ

[ UPDATE ] : QUAINT ก้าวสู่ 4.0 1210

และผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 3 ลำดับแรกนับจากวันที่สแตมป์จะถูกบันทึกลงระบบ PASSPORT ส่วนบุคคล จะได้รับถ้วยเกียรติยศตามลำดับคะแนน

[ UPDATE ] : QUAINT ก้าวสู่ 4.0 Trophy13  GOLDEN HONOR DEGREE TROPHY
ถ้วยเกียรติยศทองคำแท้ มอบให้แด่ผู้ที่สามารถปฎิบัติภารกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้น่าประทับใจผู้อำนวยการเป็นอย่างมาก

[ UPDATE ] : QUAINT ก้าวสู่ 4.0 Trophy14  SILVER HONOR DEGREE TROPHY
ถ้วยเกียรติยศเงินแท้ มอบให้แด่ผู้ที่สามารถปฎิบัติภารกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้น่าประทับใจผู้อำนวยการ

[ UPDATE ] : QUAINT ก้าวสู่ 4.0 Trophy15  BRONZE HONOR DEGREE TROPHY
ถ้วยเกียรติยศทองแดง มอบให้แด่ผู้ที่สามารถปฎิบัติภารกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้น่าดึงดูดใจผู้อำนวยการกรณีที่ได้รับคะแนนโหวตเทียบเท่ากันจะไม่ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ดังนั้นแปลว่าจะได้รับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดที่ไม่มีคะแนนเทียบเท่ากับใคร หากมีคะแนนโหวตสูงสุดในลำดับ 2 ที่เท่ากัน แปลว่าจะได้รับถ้วยเกียรติยศเพียงลำดับ 1 เท่านั้นDate of broadcast :
14 MAY 2018 ; 12.00 TH
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®