ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Go down
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece640
CHIPS+535 M 975 K

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue35712/181250Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (35712/181250)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Thu 10 May 2018, 08:32
Message reputation : 100% (1 vote)
ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง
#Quaintsavingmoney

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Ads-sa10

— ระยะเวลาร่วมกิจกรรม —
13 MAY 2018 (00.00 TH) - 13 JUN 2018 (23.59 TH)

เนื้อเรื่องกิจกรรม

        เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในโรงเรียน ส่งผลให้บริษัทผู้ถือหุ้นเก่าถอนตัว
ออกไปหมด หลังจากที่ทางโรงเรียนได้ผู้ถือหุ้นใหม่ ในส่วนของธนาคารที่ตั้งขึ้นมาใหม่เป็น
"Quaint Bank" ด้วยการสนับสนุนเงินทุนร่วมกับบริษัทธนาคารใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ของตระกูลประธานชมรมโสตทัศนศึกษาคนปัจจุบัน

ทางธนาคาร "Quaint Bank" ได้ออกแคมเปญให้นักเรียน อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้า
ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน โดยมีสมณาคุณพิเศษให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย


ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1. เมื่อถึงเวลาเริ่มกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายรูป "เงินที่จะใช้ออม" ลงในกระทู้นี้
2. หลังจากนั้นในทุกๆวันจะต้องถ่ายรูป "เงินออม" ตั้งแต่วันเริ่มกิจกรรมจนถึง ณ ปัจจุบันลงที่นี่
3. สามารถเพิ่มจำนวนเงินออมได้ แต่ไม่สามารถลดจำนวนเงินออมให้น้อยกว่าวันก่อนหน้าได้
4. สามารถเลือก "จำนวนเงินออม" ที่ต้องการได้ตามกำลังทรัพย์ที่มี
5. เงินออมแต่ละวันต้องโพสวันต่อวันเท่านั้น ไม่สามารถโพสเงินออมย้อนหลังได้
6. ในช่วง 3 ครั้งสุดท้ายของการออมเงินครั้งล่าสุดก่อนหมดกิจกรรม ไม่สามารถเพิ่มเงินออม
    ให้มากกว่าวันก่อนหน้าเกิน 100% หรือ 2 เท่าของเงินออมครั้งล่าสุดได้
7. หลังหมดเวลากิจกรรมจะถือว่าการออมเงินในกิจกรรมนี้สิ้นสุดทันที
8. ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด


ตัวอย่างการร่วมกิจกรรม

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการร่วมกิจกรรม:

วันที่ 1 ของการร่วมกิจกรรม
สมมติ : โพสรูปเงินออมจำนวน "20 บาท" ลงกระทู้นี้
ข้อความในกระทู้ที่ต้องเขียน :
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Money-10

วันที่ 2 ของการร่วมกิจกรรม
สมมติ : โพสรูปเงินออมจำนวน "40 บาท" ลงกระทู้นี้
ข้อความในกระทู้ที่ต้องเขียน :
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +20 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Money-11

วันที่ 3 ของการร่วมกิจกรรม
สมมติ : โพสรูปเงินออมจำนวน "540 บาท" ลงกระทู้นี้
ข้อความในกระทู้ที่ต้องเขียน :
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 3 : +500 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Money-12

วันที่ 4 ของการร่วมกิจกรรม
สมมติ : โพสรูปเงินออมจำนวน "1,040 บาท" ลงกระทู้นี้
ข้อความในกระทู้ที่ต้องเขียน :
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 3 : +500 บาท
ออมเงินวันที่ 4 : +500 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Money-14

.
.
** ข้อควรระวัง..!!

เนื่องจากสามารถเพิ่มจำนวนเงินออมในแต่ละวันได้ แต่ "ไม่สามารถลดจำนวนเงินออม"
ให้น้อยกว่าวันล่าสุดได้ ดังนั้นหากในกรณีวันที่ 4 ในตัวอย่างคุณออมเงินน้อยกว่าวันที่ 3
ซึ่งก็คือ 500 บาท จะถือว่าเงื่อนไขการออมไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถรับรางวัลในวันสิ้นสุด
กิจกรรมได้ เช่น...

วันที่ 4 ของการร่วมกิจกรรม
สมมติ : โพสรูปเงินออมจำนวน "560 บาท" ลงกระทู้นี้
ข้อความในกระทู้ที่ต้องเขียน :
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 3 : +500 บาท
ออมเงินวันที่ 4 : +20 บาท <----- (ผิดเงื่อนไขเพราะจำนวนเงินออมน้อยกว่าวันล่าสุด)

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Money-13

และอย่าลืมว่าในช่วง 3 ครั้งสุดท้ายของการออมเงินครั้งล่าสุดก่อนหมดกิจกรรมนั้นคุณ
จะไม่สามารถเพิ่มเงินออมให้มากกว่าวันก่อนหน้าเกิน 100% หรือกล่าวคือคิดเป็น 2 เท่า
ของเงินออมครั้งล่าสุดได้ ยกตัวอย่างเช่น...

การออมเงินที่ถูกเงื่อนไข
สมมติให้ : การร่วมกิจกรรม 3 ครั้งสุดท้ายของคุณคือวันออมครั้งที่ 26 28 และ 29
ออมเงินวันที่ 13 : +1 บาท
ออมเงินวันที่ 15 : +50 บาท <--- (ออมเพิ่มเกิน 100% ของยอดล่าสุดได้เนื่องจากไม่ใช่ 3 ครั้งสุดท้าย)
ออมเงินวันที่ 25 : +50 บาท
ออมเงินวันที่ 26 : +100 บาท <--- (ตรงเงื่อนไขเพราะไม่เกิน 100% หรือ 2 เท่าของยอดล่าสุด)
ออมเงินวันที่ 28 : +200 บาท <--- (ตรงเงื่อนไขเพราะไม่เกิน 100% หรือ 2 เท่าของยอดล่าสุด)
ออมเงินวันที่ 29 : +400 บาท <--- (ตรงเงื่อนไขเพราะไม่เกิน 100% หรือ 2 เท่าของยอดล่าสุด)

การออมเงินที่ผิดเงื่อนไข
สมมติให้ : การร่วมกิจกรรม 3 ครั้งสุดท้ายของคุณคือวันออมครั้งที่ 26 28 และ 29
ออมเงินวันที่ 13 : +1 บาท
ออมเงินวันที่ 15 : +50 บาท <--- (ออมเพิ่มเกิน 100% ของยอดล่าสุดได้เนื่องจากไม่ใช่ 3 ครั้งสุดท้าย)
ออมเงินวันที่ 25 : +50 บาท
ออมเงินวันที่ 26 : +100 บาท <--- (ตรงเงื่อนไขเพราะไม่เกิน 100% หรือ 2 เท่าของยอดล่าสุด)
ออมเงินวันที่ 28 : +300 บาท <--- (ไม่ตรงเงื่อนไขเพราะเกิน 100% หรือ 2 เท่าของยอดล่าสุด)
ออมเงินวันที่ 29 : +300 บาทEvent : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-awar12
ผู้ร่วมกิจกรรมที่ออมเงินได้ครบทุกวัน (32 วัน)

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Trophy13  +3 GOLDEN HONOR DEGREE TROPHY
ถ้วยเกียรติยศทองคำแท้ มอบให้แด่ผู้ที่สามารถปฎิบัติภารกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้น่าประทับใจผู้อำนวยการเป็นอย่างมาก

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-item51  +1 H & H TICKET
ตั๋วสำหรับแลกของรางวัลในร้านค้า Heaven & Hell บริเวณ Walking Street ใต้อาคารหอพัก เมื่อสะสมได้จำนวนหนึ่งจะสามารถนำไปขึ้นรางวัลได้ตามเงื่อนไขที่ทางร้านค้ากำหนดไว้

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-item31  กล่องขุมทรัพย์ของนักลงทุน
กล่องของขวัญปริศนาที่ข้างในบรรจุเหรียญทองปริมาณมากที่สามารถนำไปขึ้นเงินเป็นหน่วย "CHIPS" ได้ อีกทั้งยังมีไอเทมพิเศษที่มอบให้เป็นของสมนาคุณอีกด้วย เมื่อเปิดออกจะได้รับไอเทมดังนี้

1. เลือกรับ "ชุดตัวละคร" จำนวน 1 ชุด จาก...

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Icequi14 Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Icequi15

2. ได้รับเงินสดมูลค่า ??? CHIPS
    ??? = จำนวนเงินออมรวมของผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน x 1,500

.
.
คุณสามารถอ่านรายละเอียดชุดตัวละครได้โดย "คลิ๊กที่นี่"

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-equi18  HAPPY EMOTION
อุปกรณ์ตกแต่งที่ทำให้ตัวละครมีอารมณ์ที่สดใสและยิ้มรับอย่างมีความสุขตลอดเวลา

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-item41  +3 1M CASINO VOUCHER
บัตรกำนัลมูลค่า 1,000,000 CHIPS สำหรับใช้เล่นในคาสิโนเท่านั้น บัตรกำนัลหนึ่งใบสามารถเดิมพันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยมูลค่าคงเหลือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สามารถใช้บัตรกำนัลทั้งหมดในการเดิมพันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวันผู้ร่วมกิจกรรมที่ออมเงินได้เป็นจำนวน 25 วันเป็นต้นไป

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Trophy13  GOLDEN HONOR DEGREE TROPHY
ถ้วยเกียรติยศทองคำแท้ มอบให้แด่ผู้ที่สามารถปฎิบัติภารกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้น่าประทับใจผู้อำนวยการเป็นอย่างมาก

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-item31  กล่องเหรียญทองของนักลงทุน
กล่องของขวัญปริศนาที่ข้างในบรรจุเหรียญทองปริมาณมากที่สามารถนำไปขึ้นเงินเป็นหน่วย "CHIPS" ได้ อีกทั้งยังมีไอเทมพิเศษที่มอบให้เป็นของสมนาคุณอีกด้วย เมื่อเปิดออกจะได้รับไอเทมดังนี้

1. เลือกรับ "ชุดตัวละคร" จำนวน 1 ชุด จาก...

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Icequi14 Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Icequi15

2. ได้รับเงินสดมูลค่า ??? CHIPS
    ??? = จำนวนเงินออมรวมของผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน x 1,000

.
.
คุณสามารถอ่านรายละเอียดชุดตัวละครได้โดย "คลิ๊กที่นี่"

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-equi18  HAPPY EMOTION
อุปกรณ์ตกแต่งที่ทำให้ตัวละครมีอารมณ์ที่สดใสและยิ้มรับอย่างมีความสุขตลอดเวลา

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-item41  1M CASINO VOUCHER
บัตรกำนัลมูลค่า 1,000,000 CHIPS สำหรับใช้เล่นในคาสิโนเท่านั้น บัตรกำนัลหนึ่งใบสามารถเดิมพันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยมูลค่าคงเหลือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สามารถใช้บัตรกำนัลทั้งหมดในการเดิมพันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวันผู้ร่วมกิจกรรมที่ออมเงินได้เป็นจำนวน 15 วันเป็นต้นไป

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Trophy14  SILVER HONOR DEGREE TROPHY
ถ้วยเกียรติยศเงินแท้ มอบให้แด่ผู้ที่สามารถปฎิบัติภารกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้น่าประทับใจผู้อำนวยการ

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-item31  กล่องเหรียญเงินของนักลงทุน
กล่องของขวัญปริศนาที่ข้างในบรรจุเหรียญทองปริมาณมากที่สามารถนำไปขึ้นเงินเป็นหน่วย "CHIPS" ได้ เมื่อเปิดออกจะได้รับไอเทมดังนี้

1. ได้รับเงินสดมูลค่า ??? CHIPS
    ??? = จำนวนเงินออมรวมของผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน x 500

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-equi18  HAPPY EMOTION
อุปกรณ์ตกแต่งที่ทำให้ตัวละครมีอารมณ์ที่สดใสและยิ้มรับอย่างมีความสุขตลอดเวลา

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-item45  500K CASINO VOUCHER
บัตรกำนัลมูลค่า 500,000 CHIPS สำหรับใช้เล่นในคาสิโนเท่านั้น บัตรกำนัลหนึ่งใบสามารถเดิมพันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยมูลค่าคงเหลือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สามารถใช้บัตรกำนัลทั้งหมดในการเดิมพันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวันผู้ร่วมกิจกรรมที่ออมเงินได้เป็นจำนวน 5 วันเป็นต้นไป

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Trophy15  BRONZE HONOR DEGREE TROPHY
ถ้วยเกียรติยศทองแดง มอบให้แด่ผู้ที่สามารถปฎิบัติภารกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้น่าดึงดูดใจผู้อำนวยการ

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-item31  กล่องเหรียญทองแดงของนักลงทุน
กล่องของขวัญปริศนาที่ข้างในบรรจุเหรียญทองปริมาณมากที่สามารถนำไปขึ้นเงินเป็นหน่วย "CHIPS" ได้ เมื่อเปิดออกจะได้รับไอเทมดังนี้

1. ได้รับเงินสดมูลค่า ??? CHIPS
    ??? = จำนวนเงินออมรวมของผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน x 250

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Q-item44  100K CASINO VOUCHER
บัตรกำนัลมูลค่า 100,000 CHIPS สำหรับใช้เล่นในคาสิโนเท่านั้น บัตรกำนัลหนึ่งใบสามารถเดิมพันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยมูลค่าคงเหลือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สามารถใช้บัตรกำนัลทั้งหมดในการเดิมพันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

pangkawjoa
INFO.Taira Payakaroon
ผช.ศ. ภาควิชาภาษาไทย
ได้รับเงินเดิมพันจากคาสิโนคืน 50% ในกรณีที่เดิมพันแพ้เจ้ามือ

Star Piece226
CHIPS+76 M 314 K 199

+1.2% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue249/3300Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (249/3300)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Sun 13 May 2018, 08:31
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Aaayaa10

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 1 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!


Signature ------------------------------------------------>
初めまして、どうぞよろしくお願いします

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Head_013
MJ_mini
INFO.Aksorn Pasin
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
-2% Grade Exp.

Star Piece397
CHIPS+4 M 429 K 417

สวมใส่หรือเปลี่ยนเครื่องประดับมาสคอตได้โดยไม่ต้องใช้ไอเทม

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue905/1250Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (905/1250)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Sun 13 May 2018, 23:27
ออมเงินวันที่ 1 : +1 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Xiw6fw10

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 1 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1118
CHIPS+34 M 319 K 317

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue5/559Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (5/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Sun 13 May 2018, 23:34
ออมเงินวันที่ 1 : +10 บาท 

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 20180510

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 1 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

MJ_mini
INFO.Aksorn Pasin
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
-2% Grade Exp.

Star Piece397
CHIPS+4 M 429 K 417

สวมใส่หรือเปลี่ยนเครื่องประดับมาสคอตได้โดยไม่ต้องใช้ไอเทม

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue905/1250Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (905/1250)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Mon 14 May 2018, 09:37
ออมเงินวันที่ 1 : +1 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +1 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Coj_cl10

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 2 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

pangkawjoa
INFO.Taira Payakaroon
ผช.ศ. ภาควิชาภาษาไทย
ได้รับเงินเดิมพันจากคาสิโนคืน 50% ในกรณีที่เดิมพันแพ้เจ้ามือ

Star Piece226
CHIPS+76 M 314 K 199

+1.2% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue249/3300Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (249/3300)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Mon 14 May 2018, 19:36
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +20 บาท

รวมเงินออม 40 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Aaayaa11

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 2 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!


Signature ------------------------------------------------>
初めまして、どうぞよろしくお願いします

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Head_013
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1118
CHIPS+34 M 319 K 317

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue5/559Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (5/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Mon 14 May 2018, 23:57
ออมเงินวันที่ 1 : +10 บาท 
ออมเงินวันที่ 2 : +30 บาท 

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 20180514

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 2 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1118
CHIPS+34 M 319 K 317

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue5/559Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (5/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Tue 15 May 2018, 03:54
ออมเงินวันที่ 1 : +10 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +30 บาท 
ออมเงินวันที่ 3 : +30 บาท 

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 20180515

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 3 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Tue 15 May 2018, 19:22
ออมเงินวันที่1:+10บาท
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 2cy5dzd

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 1 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

pangkawjoa
INFO.Taira Payakaroon
ผช.ศ. ภาควิชาภาษาไทย
ได้รับเงินเดิมพันจากคาสิโนคืน 50% ในกรณีที่เดิมพันแพ้เจ้ามือ

Star Piece226
CHIPS+76 M 314 K 199

+1.2% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue249/3300Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (249/3300)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Tue 15 May 2018, 19:45
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 3 : +20 บาท

รวมเงินออม 60 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Aaayaa12

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 3 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!


Signature ------------------------------------------------>
初めまして、どうぞよろしくお願いします

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Head_013
MJ_mini
INFO.Aksorn Pasin
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
-2% Grade Exp.

Star Piece397
CHIPS+4 M 429 K 417

สวมใส่หรือเปลี่ยนเครื่องประดับมาสคอตได้โดยไม่ต้องใช้ไอเทม

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue905/1250Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (905/1250)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Tue 15 May 2018, 23:53
ออมเงินวันที่ 1 : +1 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +1 บาท
ออมเงินวันที่ 3 : +1 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 2q8m3g10

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 3 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

MJ_mini
INFO.Aksorn Pasin
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
-2% Grade Exp.

Star Piece397
CHIPS+4 M 429 K 417

สวมใส่หรือเปลี่ยนเครื่องประดับมาสคอตได้โดยไม่ต้องใช้ไอเทม

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue905/1250Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (905/1250)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Wed 16 May 2018, 00:03
ออมเงินวันที่ 1 : +1 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +1 บาท
ออมเงินวันที่ 3 : +1 บาท
ออมเงินวันที่ 4 : +1 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Mhznsc10

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 4 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1118
CHIPS+34 M 319 K 317

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue5/559Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (5/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Wed 16 May 2018, 11:25
ออมเงินวันที่ 1 : +10 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +30 บาท 
ออมเงินวันที่ 3 : +30 บาท 
ออมเงินวันที่ 4 : +30 บาท 

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 20180517

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 4 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

pangkawjoa
INFO.Taira Payakaroon
ผช.ศ. ภาควิชาภาษาไทย
ได้รับเงินเดิมพันจากคาสิโนคืน 50% ในกรณีที่เดิมพันแพ้เจ้ามือ

Star Piece226
CHIPS+76 M 314 K 199

+1.2% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue249/3300Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (249/3300)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Wed 16 May 2018, 17:53
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 3 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 4 : +20 บาท

รวมเงินออม 80 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Img_2010

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 4 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!


Signature ------------------------------------------------>
初めまして、どうぞよろしくお願いします

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Head_013
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Wed 16 May 2018, 22:33
ออมเงินวันที่1: 10บาท
ออมเงินวันที่2: 10บาท
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 11984r5

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 2 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1118
CHIPS+34 M 319 K 317

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue5/559Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (5/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Thu 17 May 2018, 00:32
ออมเงินวันที่ 1 : +10 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +30 บาท 
ออมเงินวันที่ 3 : +30 บาท 
ออมเงินวันที่ 4 : +30 บาท
ออมเงินวันที่ 5 : +30 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 20180518

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 5 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

pangkawjoa
INFO.Taira Payakaroon
ผช.ศ. ภาควิชาภาษาไทย
ได้รับเงินเดิมพันจากคาสิโนคืน 50% ในกรณีที่เดิมพันแพ้เจ้ามือ

Star Piece226
CHIPS+76 M 314 K 199

+1.2% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue249/3300Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (249/3300)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Thu 17 May 2018, 21:28
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 3 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 4 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 5 : +20 บาท ( ทำการแลกแบงก์ยี่สิบของวันที่ 1 - 5 เป็น แบงก์หนึ่งร้อย 1 ใบครับ )

รวมเงินออม 100 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 23074010

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 5 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!


Signature ------------------------------------------------>
初めまして、どうぞよろしくお願いします

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Head_013
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1118
CHIPS+34 M 319 K 317

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue5/559Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (5/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Fri 18 May 2018, 17:13
ออมเงินวันที่ 1 : +10 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +30 บาท 
ออมเงินวันที่ 3 : +30 บาท 
ออมเงินวันที่ 4 : +30 บาท
ออมเงินวันที่ 5 : +30 บาท
ออมเงินวันที่ 6 : +30 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 20180520

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 6 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

pangkawjoa
INFO.Taira Payakaroon
ผช.ศ. ภาควิชาภาษาไทย
ได้รับเงินเดิมพันจากคาสิโนคืน 50% ในกรณีที่เดิมพันแพ้เจ้ามือ

Star Piece226
CHIPS+76 M 314 K 199

+1.2% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Left_bar_bleue249/3300Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Empty_bar_bleue  (249/3300)
ดูข้อมูลส่วนตัว

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Fri 18 May 2018, 20:12
ออมเงินวันที่ 1 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 2 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 3 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 4 : +20 บาท
ออมเงินวันที่ 5 : +20 บาท ( ทำการแลกแบงก์ยี่สิบของวันที่ 1 - 5 เป็น แบงก์หนึ่งร้อย 1 ใบครับ )
ออมเงินวันที่ 6 : +20 บาท

รวมเงินออม 120 บาท

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 23200810

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 6 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!


Signature ------------------------------------------------>
初めまして、どうぞよろしくお願いします

Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง Head_013
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

Linked topic Re: Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง

on Fri 18 May 2018, 22:50
ออมเงินวันที่1:10บาท
ออมเงินวันที่2:10บาท
ออมเงินวันที่3:10บาท
Event : ออมเงินที่นี่ได้ฟรีสองเด้ง 2cr1u0p

การร่วมกิจกรรมสมบูรณ์...!
ขณะนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเป็นจำนวน 3 วัน
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมของคุณถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว...!!!!

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®