ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Go down
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece669
CHIPS+729 M 106 K 740

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
[ โหวต ] : การตัดสินภารกิจหลักรูปแบบใหม่ Left_bar_bleue35712/181250[ โหวต ] : การตัดสินภารกิจหลักรูปแบบใหม่ Empty_bar_bleue  (35712/181250)
ดูข้อมูลส่วนตัว

News [ โหวต ] : การตัดสินภารกิจหลักรูปแบบใหม่

on Tue 08 May 2018, 09:18


การตัดสินภารกิจหลักรูปแบบใหม่
เรียน สมาชิกคอมมูทุกท่าน

          เนื่องจากคอมมูมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสถานการณ์ที่ผ่านมา (คุณสามารถอ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยคลิ๊กที่นี่) ขณะนี้ผมได้รวบรวมไอเดียและความคิดเห็นของสมาชิกคอมมูทุกคนที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับ โดยจะอธิบายในลำดับต่อไป หากคุณคิดว่าชอบการตัดสินภารกิจในรูปแบบใดให้กดโหวตเลือกรูปแบบนั้นเพื่อเป็นการลงคะแนนเสียง หากการตัดสินภารกิจรูปแบบใดที่ได้คะแนนเสียงสูงสุด การตัดสินภารกิจรูปแบบนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานนับจากวันนี้เป็นต้นไป อีกทั้งยังมีผลต่อสองภารกิจที่ผ่านมาอีกด้วย

ระยะเวลาการเปิดโหวตลงคะแนน
08 MAY 2018 (09.00 TH) - 10 MAY 2018 (23.59 TH)

รูปแบบที่ 1 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

การแบ่งระดับสแตมป์ :
สแตมป์มีระดับเดียวคือ "กรณีที่ส่งภารกิจ" เท่านั้น และได้รับ +100 Grade Exp.

การตัดสินภารกิจ :
หากใครส่งภารกิจก็จะได้รับสแตมป์เดียวกันทั้งหมด

รูปแบบที่ 2 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

การแบ่งระดับสแตมป์ :
สแตมป์แบ่งเป็นสองระดับคือ...
(1) ส่งภารกิจแบบงานดี จะได้รับ +100 Grade Exp.
(2) ส่งภารกิจแบบงานเผา จะได้รับ +50 Grade Exp.

การตัดสินภารกิจ :
ให้ผู้ส่งภารกิจทุกคนช่วยกันโหวตว่าบุคคลนั้นควรได้รับสแตมป์ระดับใด
** หากคะแนนผลโหวตออกมาเสมอกัน ให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตัดสิน **

รูปแบบที่ 3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

การแบ่งระดับสแตมป์ :
สแตมป์แบ่งเป็นสองระดับคือ...
(1) ส่งภารกิจแบบตรงโจทย์ทั้งหมด จะได้รับ +100 Grade Exp.
(2) ส่งภารกิจแบบมีบางส่วนไม่ตรงโจทย์ จะได้รับ +50 Grade Exp.
** หากไม่ตรงโจทย์เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจะไม่ได้รับสแตมป์ **

การตัดสินภารกิจ :
ตัดสินภารกิจที่ส่งตาม "การตรงโจทย์" เป็นหลักเท่านั้น

รูปแบบที่ 4 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

การแบ่งระดับสแตมป์ :
สแตมป์มีระดับเดียวคือ "กรณีที่ส่งภารกิจและตรงโจทย์" เท่านั้น จะได้รับ +100 Grade Exp.

การตัดสินภารกิจ :
ตัดสินภารกิจที่ส่งตาม "การตรงโจทย์" เป็นหลักเท่านั้น
** หากไม่ตรงโจทย์เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจะไม่ได้รับสแตมป์ **

รูปแบบที่ 5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

การแบ่งระดับสแตมป์ :
สแตมป์แบ่งเป็นสี่ระดับคือ...
(1) ส่งภารกิจแบบตรงโจทย์ทั้งหมดและงานดี จะได้รับ +100 Grade Exp.
(2) ส่งภารกิจแบบมีบางส่วนไม่ตรงโจทย์แต่งานดี จะได้รับ +75 Grade Exp.
(3) ส่งภารกิจแบบตรงโจทย์ทั้งหมดแต่งานเผา จะได้รับ +50 Grade Exp.
(4) ส่งภารกิจแบบมีบางส่วนไม่ตรงโจทย์และงานเผา จะได้รับ +25 Grade Exp.
** หากไม่ตรงโจทย์เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจะไม่ได้รับสแตมป์ **

การตัดสินภารกิจ :
ตัดสินภารกิจที่ส่งตาม "การตรงโจทย์" และ "คุณภาพผลงาน" ที่ยึดจากภารกิจที่ผ่านๆมาโดยวัดจาก Standard ส่วนบุคคลเป็นหลัก

รูปแบบที่ 6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

การแบ่งระดับสแตมป์ :
สแตมป์แบ่งเป็นสามระดับคือ...
(1) ส่งภารกิจแบบตรงโจทย์ทั้งหมด จะได้รับ +100 Grade Exp.
(2) ส่งภารกิจแบบไม่ตรงโจทย์เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด จะได้รับ +50 Grade Exp.
(3) ไม่ส่งภารกิจแต่มาเช็คชื่อ จะได้รับ +10 Grade Exp. และเงิน +50,000 Chips

การตัดสินภารกิจ :
ตัดสินภารกิจที่ส่งตาม "การตรงโจทย์" เป็นหลักเท่านั้น กรณีไม่ส่งภารกิจต้อง "เช็คชื่อ" จะได้รับสแตมป์พิเศษด้วย

รูปแบบที่ 7 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

การแบ่งระดับสแตมป์ :
สแตมป์แบ่งเป็นห้าระดับเช่นเดิม (S, A, B, C, D) คือ...
(1) สแตมป์ S จะได้รับ +100 Grade Exp. สำหรับผลงาน ดังนี้
      งานวาดที่ครบถ้วนและสวยงามลงตัว เช่น ตัดเส้น ลงสี แรเงา มีภาพพื้นหลัง
      งานเขียนที่ครบถ้วน เช่น ไม่มีคำผิด เรียบเรียงดี เนื้อเรื่องชวนติดตามอย่างมาก
(2) สแตมป์ A จะได้รับ +80 Grade Exp. สำหรับผลงาน ดังนี้
      งานวาดที่ครบถ้วน เช่น ตัดเส้น ลงสี แรเงา มีภาพพื้นหลัง
      งานเขียนที่ครบถ้วน เช่น ไม่มีคำผิด เรียบเรียงดี อ่านรู้เรื่อง
(3) สแตมป์ B จะได้รับ +75 Grade Exp. สำหรับผลงาน ดังนี้
      งานวาดที่มีขั้นตอนพอประมาณ เช่น ตัดเส้น ลงสี แรเงา
      งานเขียนที่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย เช่น มีคำผิดเล็กน้อย ยังพออ่านรู้เรื่อง
(4) สแตมป์ C จะได้รับ +50 Grade Exp. สำหรับผลงาน ดังนี้
      งานวาดที่มีขั้นตอนไม่มาก เช่น ตัดเส้นแบบเผา มีเพียงเส้นร่างที่ดูรู้เรื่อง
      งานเขียนที่มีข้อบกพร่องมาก เช่น มีคำผิดมาก แบ่งวรรคตอนแย่ อ่านแล้วสับสน
(5) สแตมป์ D จะได้รับ +35 Grade Exp. สำหรับผลงาน ดังนี้
      งานวาดที่มีไม่ได้ตั้งใจทำ เช่น เผาผลงานส่ง หรือ ตีความโจทย์ผิด
      งานเขียนที่ไม่ได้ตั้งใจทำ เช่น เผาผลงานส่ง หรือ ตีความโจทย์ผิด


การตัดสินภารกิจ :
ตัดสินภารกิจโดยการโหวตคะแนนของ "สมาชิกคอมมูที่อยู่ในกลุ่มไลน์" ในวันถัดไปนับจากวันสิ้นสุดภารกิจ โดยใช้ปริมาณอย่างน้อย 3 เสียงเป็นต้นไปและมีคะแนนโหวตข้างมากเกินกว่า 75% ของทั้งหมด และเจ้าของผลงานนั้นจะไม่สามารถโหวตตัดสินคะแนนของตนเองได้ แต่ยังสามารถโหวตตัดสินคะแนนของสมาชิกที่ส่งผลงานคนอื่นๆได้ตามปกติ โดยสมาชิกคอมมูที่เข้าร่วมการตรวจจะต้องแจ้ง "ระดับสแตมป์" และ "เหตุผลที่ให้สแตมป์ดังกล่าว" ให้ชัดเจนแยกเป็นรายบุคคล ในกรณีที่มีคะแนนโหวตไม่ถึง 3 เสียงให้ทำการเปิดโหวตตามช่องทางอื่นๆเช่น กลุ่ม Facebook หรือในกลุ่ม LINE ช่วงเวลาอื่นๆ เป็นต้น
โดยการตัดสินภารกิจในรูปแบบต่างๆข้างต้นนั้นจะถูกนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานของการตัดสินทั้ง "ภารกิจเดี่ยว" และ "ภารกิจรูมเมท" โดยภารกิจรูมเมทจะมีสแตมป์ที่แตกต่างจากภารกิจเดี่ยว และได้รับค่า Grade Exp. ที่แตกต่างกัน แต่จะใช้บรรทัดฐานในการตัดสินเหมือนกันทุกประการ และสำหรับการตัดสินภารกิจทุกรูปแบบ รวมไปถึงการตัดสินทุกรูปแบบยังคงมี "ระบบเช็คชื่อ" อยู่เช่นเดิม หากในการตัดสินครั้งนั้นๆเกิดปัญหาต่างๆหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ให้ผู้ดูแลระบบในฐานะ "ประธานคณะปกครอง" เป็นผู้ตัดสิน และให้ถือเป็นคำตัดสินที่มีผลบังคับใช้ในทันทีจึงเรียนมาเพื่อทราบ

EUR
Quaint Foundation

Date of broadcast :
08 MAY 2018 ; 09.00 TH
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®