ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Go down
Nearmoki-2b
INFO.Narin
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
Star Piece1061
CHIPS+65 M 413 K 676

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Narin10

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Left_bar_bleue0/100คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Empty_bar_bleue  (0/100)
ดูข้อมูลส่วนตัว

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Empty คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง)

on Wed 17 Jan 2018, 15:07


คู่มือนักเรียน
เรียน นักเรียนกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

       ขณะนี้ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึง "คู่มือนักเรียน" ในโหมดเนื้อเรื่อง เพื่อใช้อ้างอิงในการเขียนภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ นับจากนี้เป็นต้นไป ข้อมูลต่างๆของโรงเรียนที่เคยแจ้งให้ทราบผ่านทางปากเปล่าหรือที่ระบุไว้ในกระทู้ต่างๆก่อนหน้านี้ที่มีความขัดแย้งกับข้อมูลในกระทู้นี้นี้จะไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีกต่อไป โดยหลังจากนี้ทางโรงเรียนจะ ยึดข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดภายในกระทู้นี้ในการอ้างอิงเท่านั้น โดยมีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

.
.
.

สารบัญ
หัวข้อสำหรับการค้นหา
** คลิ๊กที่หัวข้อด้านล่างเพื่อไปยังหัวข้อนั้นๆได้ทันที **

การก่อตั้งและจุดประสงค์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
การสมัครเข้าเรียน
สกุลเงิน
ค่าใช้จ่ายรายปี
ตารางสอน
การเลื่อนระดับชั้น
วันหยุดประจำปีและการปิดเทอม
การลาหยุดและสถานภาพ
กิจกรรมชมรม
กิจกรรมวันสำคัญ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมค่ายอาสา
กิจกรรมงานบริจาคและการกุศลประจำปี
กิจกรรมผู้ปกครอง
ชุดนักเรียน
ชุดพละ
ชุดบุคลากร
ทรงผมและเครื่องประดับ
การสวมรองเท้าในอาคารเรียน
เข็มกลัดประธานนักเรียน
Wristband
การตรวจสุขภาพ
โรงอาหาร
เวลาเปิดให้บริการ
กฎระเบียบ
บทลงโทษ

.
.
.

หมวด ๑
ข้อมูลโรงเรียน

การก่อตั้งและจุดประสงค์
โรงเรียนก่อตั้งขึ้นโดย "Reine Guillet" อดีตผูับริหารบริษัท QUAINT และกลุ่มหุ้นส่วนอื่นๆ โดยจุดประสงค์เพื่อให้โอกาสแก่เด็กที่มีความพิการในด้านของร่างกายหรือป่วยทางด้านจิตใจ ที่มักไม่ได้รับโอกาสทางสังคมเฉกเช่นเด็กคนอื่นๆ นำพามาซึ่งความสุขของเด็กเหล่านั้น

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
โรงเรียนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 4028 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76100 บนเนื้อที่ 53.44 ไร่ (85,500 ตารางเมตร) โดยใช้งบประมาณในการสร้างทั้งสิ้น 37,425,450,000 (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทสี่แสนห้าหมื่นชิพถ้วน) เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรวิชาสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 111 คน อาจารย์และบุคลากร แบบประจำทั้งหมด 12 คน และแบบชั่วคราวทั้งหมด 48 คน

เนื่องจากว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการพักอาศัยในโรงเรียนคล้ายโรงเรียนประจำ นักเรียนจึงต้องพักในอาคารหอพักของโรงเรียน จะสามารถกลับบ้านได้เฉพาะช่วงวันหยุดยาวและปิดเทอม  กรณีวันอื่นๆจะต้องมี "ผู้คุ้มครอง" เซ็นรับรองและเดินทางไปด้วยเท่านั้น ผู้คุ้มครองนั้นจะเป็นผู้ปกครองหรือบุคลากรของโรงเรียนก็ได้ เมื่อเซ็นยิมยอมเป็นผู้คุ้มครองเพื่อพานักเรียนออกจากโรงเรียนนอกเวลาที่กำหนดแล้ว จะถือว่าในช่วงเวลาที่อยู่นอกโรงเรียน นักเรียนบุคคลนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้คุ้มครองแทนโรงเรียนทันที ส่วนกรณีอาจารย์และบุคลากรนั้น ทางโรงเรียนไม่บังคับให้พักอาศัยอยู่ในอาคารหอพักของโรงเรียน สามารถเดินทางกลับบ้านหรือออกข้างนอกโรงเรียนได้ตลอดเวลา

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Soamnk

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Map10

ปรัชญาของโรงเรียน
"Imperfect happiness" หรือ "ความสุขที่ไม่สมบูรณ์แบบ"

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Quaint13

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนประกอบไปด้วย
○ มงกุฎ : หมายถึง ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความภักดี
○ ตัว Q : หมายถึง QUAINT ซึ่งเป็นชื่อโรงเรียน
○ ขนนก : หมายถึง ความเมตตา ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน
○ ดอกไม้ : หมายถึง การเติบโต ความแข็งแรง ความมั่นคง


วิสัยทัศน์โรงเรียน
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะในการดำรงชีวิตภายใต้ความพิการของตนเอง ส่งเสริมบุคลิกภาพและการเข้าสังคม จัดกิจกรรมและโครงงานเพื่อสร้างเสริมความรู้รอบตัว ผลักดันการเรียนรู้ในทางปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพทางด้านร่างกายที่มีอยู่ไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น เสริมสร้างศีลธรรมและจริยธรรมในจิตใจ อีกทั้งพัฒนานักเรียนให้สามารถดูแลตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคมได้แม้ว่าจะจบการศึกษาแล้ว

ผู้บริหารโรงเรียน
○ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : Reine Guillet
○ ผู้อำนวยการโรงเรียน : ( อยู่ระหว่างการว่าจ้าง )
○ ผู้บริหารโรงเรียน : Elite Urban Royle

การสมัครเข้าเรียน
การสมัครเข้าเรียนนั้นจะเป็นรูปแบบ "สมัครเข้ามาด้วยตนเอง" วิธีนี้ว่าที่นักเรียนหรือผู้ปกครองจะเป็นผู้เดินทางเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน โดยผ่านขั้นตอนการ "สอบประเมินผลความรู้ความสามารถและความพิการ" เป็นลำดับแรกเพื่อประเมินความรู้และความพิการ ณ ปัจจุบัน สำหรับการเตรียมพร้อมดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมหลังจากนี้ จากนั้นจะเป็นการสอบสัมภาษณ์กับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อวัดทัศนคติ เมื่อผ่านแล้วจะต้องชำระค่าเทอมและค่าห้องพัก เมื่อเสร็จสิ้นนักเรียนสามารถย้ายเข้ามาเริ่มต้นเรียนได้ทันที

สกุลเงิน
ทางโรงเรียนจะใช้สกุลเงิน "CHIPS" เท่านั้น ซึ่งเป็นค่าเงินดิจิตอลของโรงเรียน โดยที่ นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากร ของโรงเรียนจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในโรงเรียน เพื่อทำการแลกเปลี่ยนค่าเงินในอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางธนาคารกำหนด ซึ่งโดยปกติอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินจะอยู่ที่ $1 = 14 CHIPS หรือหากเทียบค่าเงินไทยก็จะประมาณ 1 CHIPS = 2.50 THB นั่นเอง โดยบัญชีนี้จะใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินภายในโรงเรียนทั้งหมด หากต้องการเปลี่ยนเป็นค่าเงินอื่น จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดนอกสาขาของโรงเรียนเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายรายปี
ทางโรงเรียนจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายปี เช่น ค่าเทอม ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าสวัสดิการ ค่าบำรุงรักษาโรงเรียน ฯลฯ โดยจะมีการตัดบัญชีธนาคารแบ่งชำระเป็นรายเดือนทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จแล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่ายเสริมหรือฟุ่มเฟือย เช่น ค่าสินค้าและการใช้บริการฟุ่มเฟือยภายในร้านค้าต่างๆใต้อาคารหอพัก เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะไม่ถูกนับรวมในค่าใช้จ่ายรายปี

○ นักเรียน
ชำระค่าเทอมปีละ 1,200,000 CHIPS และค่าห้องพักปีละ 600,000 CHIPS ต่อปี

○ อาจารย์และบุคลากร
ชำระอุปกรณ์การศึกษาหรือปฎิบัติหน้าที่ปีละ 600,000 CHIPS และค่าห้องพักปีละ 600,000 CHIPS ต่อปี

กรณีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียน เช่น ทุนเรียนดี ทุนรางวัลจากบริษัทผู้สนับสนุน เป็นต้น จะสามารถนำทุนการศึกษานั้นมาชำระค่าใช้จ่ายรายปีได้

.
.
.

หมวด ๒
การเรียน

ตารางสอน
การจัดตารางสอนของโรงเรียนจะเป็นวิชาการควบคู่การปฎิบัติ อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงด้วยวิชาพละศึกษาผ่านทางการสอนกีฬาประเภทต่างๆที่มีประโยชน์แตกต่างกัน

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Learn-10

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Learn-11

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Learn-12

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Learn-13

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Learn-14

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Learn-15

การเลื่อนระดับชั้น
เนื่องจากเป้าหมายของทางโรงเรียนคือเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว นักเรียนจะต้องมีวิชาความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยที่ความพิการนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตอีกต่อไป ดังนั้นการเลื่อนระดับชั้นจะไม่ได้วัดผลเพียงแค่คะแนนสอบทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่จะมีการประเมินทักษะการดำรงชีวิตภายใต้ความพิการจากคณะแพทย์ด้วย โดยในการเลื่อนแต่ละระดับชั้นจะให้ความสำคัญ ดังนี้

○ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 :
วัดผลทางวิชาการ 30% | ทักษะการดำรงชีวิตภายใต้ความพิการ 70%

○ การวัดผลเพื่อขึ้นมัธยมปลาย :
วัดผลทางวิชาการ 100% | ทักษะการดำรงชีวิตภายใต้ความพิการ 50%

○ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 :
วัดผลทางวิชาการ 50% | ทักษะการดำรงชีวิตภายใต้ความพิการ 50%

○ การวัดผลเพื่อจบการศึกษา :
วัดผลทางวิชาการ 100% | ทักษะการดำรงชีวิตภายใต้ความพิการ 100%

โดยการเลื่อนระดับชั้นจะไม่ได้เลื่อนหลังเรียนจบแต่ละเทอมหรือตามปีเหมือนกับโรงเรียนปกติทั่วไป แต่จะเป็นการยื่นเรื่อง "สอบวัดผล" ผ่านทางอาจารย์หัวหน้าระดับชั้น โดยสามารถยื่นเรื่องได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องเรียนระดับชั้นนั้นให้ครบปีก่อน โดยหลังทำการยื่นเรื่องแล้ว อาจารย์หัวหน้าระดับชั้นจะแจ้งกำหนดการวันสอบวัดผลให้ทราบในภายหลัง

วันหยุดประจำปีและการปิดเทอม
ทางโรงเรียนกำหนดให้มีวันหยุดประจำปีโดยยึดจาก "วันหยุดราชการไทย" ตามปกติ และในการปิดเทอมจะแบ่งเป็น ปิดกลางเทอม ซึ่งอยู่ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคมของทุกปี และ ปิดปลายเทอม ซึ่งอยู่ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมนั้นอาคารหอพักและอาคารสวัสดิการต่างๆยังคงเปิดให้ดำเนินการตามปกติ ดังนั้นบุคคลใดที่ไม่ได้กลับบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว ยังคงสามารถพักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียนได้ตามปกติเช่นเดิม

การลาหยุดและสถานภาพ
การรักษาสถานภาพการเป็น นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากร ของโรงเรียน จะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด มีจำนวนวันลาป่วยและลากิจได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ อีกทั้งการขอพักการเรียนหรือพักงาน การลาออก การไล่ออก นั้นล้วนส่งผลต่อสถานภาพทั้งสิ้น ดังนี้

○ การลาป่วย
นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากร ของโรงเรียนมีสิทธิในการลาป่วย 3 วันต่อปีโดยไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หากใช้อัตราเกินกำหนดแล้วจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากแพทย์ของอาคารพยาบาลที่โรงเรียนเท่านั้น กรณีที่มีใบรับรองแพทย์จะได้รับสิทธิในการลาป่วยตามจำนวนวันที่แพทย์ประเมินไว้ หากต้องลาป่วยต่อเนื่องเป็นเวลาเกิน 30 วัน อาจส่งผลกระทบต่อสถานภาพได้ เนื่องจากทางโรงเรียนอาจมีคำสั่งให้พักการเรียนหรือพักงานชั่วคราว และหากการพักฟื้นอาการป่วยนั้นใช้ระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน แพทย์ของโรงเรียนสามารถส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลชั้นนำอื่นๆที่ผู้ปกครองสะดวกเข้าไปเยี่ยมและดูแลได้ ส่วนสถานภาพนั้นจะถูกประเมินตามดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือประธานคณะปกครองว่าจะให้พักการเรียนหรือพักงานเป็นเวลาเท่าใด

○ การลากิจ
นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากร ของโรงเรียนมีสิทธิในการลากิจ 10 วันต่อปี หากใช้สิทธิวันลากิจเกินกว่ากำหนดจะส่งผลกระทบต่อสถานภาพได้ เนื่องจากทางโรงเรียนอาจมีคำสั่งให้พักการเรียนหรือพักงานชั่วคราว

○ การพักการเรียน / การพักงาน
นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากร ของโรงเรียนมีสิทธิในการยื่นคำร้องขอพักการเรียนหรือพักงานได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่พักการเรียนหรือพักงานครั้งแรก และไม่สามารถขอพักการเรียนหรือพักงานได้นานเกินกว่า 1 ปี ยกเว้นจะเป็นกรณีที่ทางโรงเรียนพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพให้ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การป่วยเรื้อรัง การพักฟื้นที่ต้องใช้ระยะเวลานาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น ซึ่งจะสามารถพักการเรียนหรือพักงานได้ไม่มีกำหนด และช่วงระยะเวลาที่พักการเรียนหรือพักงานนั้นจะไม่ได้รับทุนการศึกษาหรือเงินเดือนแต่อย่างใด

○ การลาออก
นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากร ของโรงเรียนมีสิทธิในการยื่นคำร้องขอลาออกได้ตลอดเวลา โดยการทำจดหมายคำร้องส่งตรงถึง "ผู้อำนวยการโรงเรียน" หรือ "ประธานคณะปกครอง" หลังจากมีการลงลายเซ็นอนุมัติแล้ว ให้ถือว่าบุคคลผู้ยื่นคำร้องพ้นสภาพการเป็น นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากร ของโรงเรียนในทันที

○ การไล่ออก
"ผู้อำนวยการโรงเรียน" และ "ประธานคณะปกครอง" มีสิทธิในการปลดสถานภาพให้พ้นสภาพการเป็น นักเรียน อาจารย์ และ บุคลากร ของโรงเรียนในทันทีได้จากการลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด เมื่อบุคคลนั้นทำผิดกฎระเบียบร้ายแรงของโรงเรียน

.
.
.

หมวด ๓
กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมชมรม
นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเข้าร่วมชมรมใดชมรมหนึ่งและต้องทำกิจกรรมชมรมในวันเสาร์ตามเวลาที่กำหนดไว้ ส่วนเวลาอื่นๆนั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของตนเอง เช่น หลังเลิกเรียน เป็นต้น การยื่นขอเปิดชมรมใหม่สามารถยื่นเรื่องได้ที่ "สภานักเรียน" ตามกฎระเบียบที่ระบุไว้เท่านั้น โดยจะมีชมรมพิเศษที่ขึ้นตรงต่อทางโรงเรียนและมีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าชมรมอยู่ทั้งหมด 2 ชมรมได้แก่

○ สภานักเรียน :
สภานักเรียนขึ้นตรงต่อ "ผู้อำนวยการโรงเรียน" มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ รวมไปถึงการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน การสมัครเข้าสภานักเรียนจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยสมาชิกสภานักเรียนเดิม และภายในสภานักเรียนจะมีการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง "ประธานนักเรียน" ด้วยการโหวตคะแนนเสียงจากนักเรียนทุกคนในโรงเรียน

○ โสตทัศนศึกษา :
โสตทัศนศึกษาขึ้นตรงต่อ "ประธานคณะปกครอง" มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมภายในโรงเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายการเสียงตามสายที่จัดขึ้นช่วงพักเที่ยงและช่วงหลังเลิกเรียน การออกหนังสือพิมพ์และวารสารโรงเรียน การออกใบปลิวโฆษณา การลงประกาศติดบอร์ด เป็นต้น การสมัครเข้าโสตทัศนศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบประเมินความรู้และสัมภาษณ์ทัศนคติ ทางโสตทัศนศึกษามีการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เข้าชมรมเพียงแค่ไม่กี่ครั้งต่อปีเท่านั้น

กิจกรรมวันสำคัญ
ทางโรงเรียนจะมีการจัดงานกิจกรรมในวันสำคัญ เช่น วันไหว้ครู ฯลฯ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนกิจกรรมในวันพิเศษอื่นๆเช่น วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ รวมไปถึงกิจกรรมที่ทางชมรมต่างๆจัดขึ้นนั้น นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ

กิจกรรมส่งเสริมความรู้
ทางโรงเรียนและชมรมต่างๆจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เช่น การแข่งขันทางด้านวิชาการ การประกวดความสามารถพิเศษ การแสดงผลงานจากทักษะพิเศษ ฯลฯ โดยจะมีการประกาศรับสมัครผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆของโรงเรียนโดยชมรม "โสตทัศนศึกษา" เช่น การกระจายเสียงผ่านทางลำโพงทั่วบริเวณโรงเรียน ช่องสัญญาณโทรทัศน์ของโรงเรียน หนังสือพิมพ์โรงเรียน วารสารโรงเรียน ใบปลิว ประกาศติดบอร์ด ฯลฯ

กิจกรรมค่ายอาสา
กิจกรรมค่ายอาสาจะเป็นการจัดโดยทางโรงเรียน ซึ่งเป็นการออกเดินทางไปพักนอกสถานที่และทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนรู้ การทำความดี การปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งค่ายอาสานั้นเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจประกอบกับความเห็นชอบจากผู้ปกครองเท่านั้น

กิจกรรมงานบริจาคและการกุศลประจำปี
ทางโรงเรียนจะส่งบัตรเชิญการเข้าร่วมงานบริจาคและการกุศลประจำปีให้กับ "ผู้ปกครอง" ของนักเรียนทุกๆคน ในแต่ละปีจะมีโครงการแตกต่างกันไป เช่น การระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิผู้พิการทั่วโลก การทำประโยชน์ให้สังคมรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมผู้ปกครอง
ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ได้พบกับผู้ปกครอง เช่น วันประชุมผู้ปกครอง ซึ่งจะจัดปีละครั้งในวันรับสมุดพกและผลประเมินทางการแพทย์ประจำปี นอกเหนือจากนั้นผู้ปกครองสามารถเดินทางเข้ามาที่โรงเรียนเพื่อทำการเยี่ยมนักเรียนได้ตลอดเวลา โดยสามารถเปิดห้องพักที่อาคารหอพักได้ในกรณีที่มาเยี่ยมนักเรียนแบบค้างคืนได้ไม่เกิน 3 คืนเท่านั้น และต้องชำระค่าห้องพักตามอัตราเต็มจำนวนที่ทางอาคารหอพักกำหนดไว้ นอกจากกรณีของผู้ปกครองแล้ว บุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนในรูปแบบต่างๆก็สามารถใช้สิทธิในการเยี่ยมเช่นเดียวกับผู้ปกครองเช่นกัน แต่จำเป็นต้องมีอาจารย์หรือบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้รับรองเท่านั้น

.
.
.

หมวด ๔
เครื่องแต่งกาย

ชุดนักเรียน
ชุดนักเรียนถูกออกแบบผสมผสานกับชุดผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่จำเป็นต้องติดเครื่องตรวจในร่างกาย หรือต้องเข้ารับการตรวจบ่อยครั้ง ตัวชุดทำมาจากผ้าเนื้อดี นิ่มสบาย และเบาบางรับกับอากาศร้อนของเมืองไทย กระเป๋าเสื้อด้านขวาปักสัญลักษณ์ควิ้นท์ด้วย ริบบิ้นและเนคไทแบ่งสีตามระดับการศึกษาของนักเรียน ดังนี้

○ มัธยมศึกษาปีที่ 1 : สีขาว
○ มัธยมศึกษาปีที่ 2 : สีแดง
○ มัธยมศึกษาปีที่ 3 : สีเขียว
○ มัธยมศึกษาปีที่ 4 : สีส้ม
○ มัธยมศึกษาปีที่ 5 : สีน้ำเงิน
○ มัธยมศึกษาปีที่ 6 : สีดำ

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) 73f2c4

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) N2bk1h

ชุดพละ
ตัวเสื้อทำมาจากผ้ายืดที่ระบายอากาศได้ดีทำให้ไม่มีกลิ่นเหงื่อตกค้าง กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักสัญลักษณ์ควิ้นท์ ชุดพละถูกออกแบบให้เป็นสีทึบเพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งโดยไม่ต้องกังวลถึงคราบหรือรอยสกปรกตกค้างบนเสื้อ ซึ่งนักเรียนสามารถนำมาเปลี่ยนเพื่อใส่เฉพาะชั่วโมงที่มีการเรียนวิชาพละศึกษา หรือ สามารถใส่ทั้งวันในวันที่มีเรียนวิชาพละศึกษาก็ได้เช่นกัน

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) V6t5bq

ชุดบุคลากร
ชุดบุคลากรแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. เสื้อเชิ๊ตสีม่วงเข้มซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน ตัวเสื้อถูกออกแบบเป็นสีทึบเพื่อความสุภาพ ใช้เป็นอีกทางเลือกในการสวมใส่เวลามีการประชุมใหญ่ในกิจกรรมวันสำคัญ รวมไปถึงเวลาเดินทางนอกสถานที่ ส่วนเวลาสอนปกติภายในโรงเรียนไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบตลอดเวลา สามารถเลือกแต่งกายสุภาพตามดุลพินิจได้เช่นกัน

2. เสื้อกาวน์แพทย์ประจำโรงเรียน เพื่อระบุถึงอาชีพและหน้าที่ของความเป็นแพทย์ ด้านในของเสื้อกาวน์สามารถแต่งตัวสุภาพได้ตามดุลพินิจ

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Izxc3s

ทรงผมและเครื่องประดับ
ทางโรงเรียนมีแบบฟอร์มชุดนักเรียนให้เฉพาะเสื้อและกางเกงเท่านั้น ในส่วนของเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับอื่นๆ เช่น ชุดว่ายน้ำ ถุงเท้า รองเท้า สร้อยคอ แหวน นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ รวมไปถึงทรงผม นักเรียนสามารถเลือกใช้และสวมใส่ได้อย่างอิสระ แต่ควรคำนึง หลีกเลี่ยง หรือ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม หรือ ความเสี่ยงอันตรายแก่ผู้อื่น เช่น ไม่ถูกกาลเทศะ มีความแหลมคม เป็นต้น ส่วนสีผมนั้นทางโรงเรียนบังคับนักเรียนห้ามย้อมสีผมโดยเด็ดขาด

การสวมรองเท้าในอาคารเรียน
ภายในอาคารเรียนจะไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าหรือเดินด้วยถุงเท้าเปล่าโดยเด็ดขาด ดังนั้นจึงมีตู้ล็อคเกอร์ส่วนตัวให้สำหรับเก็บรองเท้าและของใช้ส่วนตัวเล็กน้อย โดยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็น "สลิปเปอร์" ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดภายในอาคารเรียน

เข็มกลัดประธานนักเรียน
เข็มกลัดเงินแท้รูปตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนพร้อมสลักข้อความ "สภานักเรียน" ตัวหมุดกลัดทำมาจากแม่เหล็กเพื่อความสะดวกต่อผู้พิการในหลายๆด้าน ใช้กลัดบนเสื้อนักเรียนช่วงหน้าอกฝั่งซ้าย ผู้ที่มีสิทธิในการกลัดคือผู้ดำรงตำแหน่ง "ประธานนักเรียน" เท่านั้น

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Quaint14

Wristband
หลังจากลงทะเบียนเป็นนักเรียน อาจารย์ และ บุคลากรของโรงเรียนแล้ว จะได้รับริสแบนด์ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำธุรกรรมทั้งหมดในโรงเรียน เช่น การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อไว้ การเก็บข้อมูลการดำเนินการต่างๆ เป็นต้น วิธีการใช้งานคือนำริสแบนด์แนบกับเครื่องสแกนสัญญาณ แต่เนื่องจากริสแบนด์มีการเชื่อมบัญชีธนาคารเพื่อสามารถใช้ชำระเงินได้ ดังนั้นในกรณีที่สูญหายจะต้องรีบแจ้งธนาคารในโรงเรียนโดยเร็วที่สุดเพื่อทำการอายัดริสแบนด์เก่าและออกริสแบนด์ใหม่ให้ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ทางธนาคารกำหนดไว้

คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Quaint16

.
.
.

หมวด ๕
สวัสดิการโรงเรียน

การตรวจสุขภาพ
นักเรียนจะถูกบังคับให้เข้าตรวจสุขภาพสัปดาห์ละ 1 ครั้งตามเวลาในตารางเรียน ณ อาคารพยาบาลของโรงเรียน เพื่อติดตามอาการและสุขภาพในปัจจุบัน ส่วนอาจารย์และบุคลากรจะได้รับสิทธิในการตรวจสุขภาพสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจะต้องเป็นเวลาที่ไม่ใช่คาบการตรวจสุขภาพของนักเรียน

โรงอาหาร
ระบบการใช้โรงอาหารคือ นักเรียน อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนจะใช้ Wristband สำหรับการลงทะเบียนสั่งอาหารในตอนเช้าผ่านทางคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนตามจุดต่างๆ เช่น ในห้องพัก ในโรงอาหาร เป็นต้น โดยจะมีเมนูต่างๆระบุเอาไว้ ในแต่ละมื้อหลักจะต้องสั่ง อาหารจานหลัก อาหารจานรอง และของหวาน หากต้องการรับประทานเพิ่มสามารถหยิบอาหารที่มีการจัดวางในรูปแบบ Buffet ได้ไม่อั้น หลังจากที่สั่งอาหารกับระบบในตอนเช้าแล้ว เมื่อถึงแต่ละมื้ออาหารที่สั่งไว้ เพียงแค่นำริสแบนด์แตะกับเครื่องสแกนสัญญาณที่โต๊ะอาหาร อาหารที่สั่งไว้จะถูกเสิร์ฟถึงโต๊ะภายใน 5 นาที หลังจากได้รับอาหารแล้ว สามารถนำอาหารออกไปรับประทานนอกโรงอาหารได้ และหลังจากรับประทานเสร็จจะต้องนำภาชนะไปเก็บในจุดที่กำหนดไว้ให้เรียบร้อยไม่ว่าจะรับประทานในหรือนอกโรงอาหารก็ตาม

เวลาเปิดให้บริการ
อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนจะมีเวลาเปิด-ปิดแตกต่างกัน ดังนี้

○ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
- ป้อมรักษาความปลอดภัย
- ลานจอดรถ
- ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ลานจอดจักรยาน
- อาคารพยาบาล
- อาคารหอพัก

○ กำหนดการ เปิด-ปิด ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในสถานที่
- ลานประชุมภายในอาคารหอประชุม
- หอประชุมใหญ่และโรงละครหรือโรงภาพยนตร์ในอาคารหอประชุม

○ 04.00 - 22.00 น.
- สวนสาธารณะ
- ชายหาดหลังอาคารหอพัก
- สระว่ายน้ำอาคารหอพัก

○ 06.00 - 22.00 น.
- ศูนย์การค้า Walking Street ใต้อาคารหอพัก

○ 06.00 - 20.00 น.
- ประตูโรงเรียน
- ประชาสัมพันธ์
- ร้าน La Pastel (Cake&Bakery)
- ธนาคาร
- สนามฟุตบอลใหญ่และสแตนด์เชียร์กีฬา
- อาคารกีฬาหรือโรงยิมทั้งหมด
- โรงอาหาร
- ส่วนหย่อมและสวนสมุนไพร

○ 06.00 - 18.00 น.
- อาคารเรียน

○ 18.00 - 02.00 น.
- The Porch Bar & Restaurant

.
.
.

หมวด ๖
กฎระเบียบและบทลงโทษ

กฎระเบียบ
1. ห้ามเล่นการพนัน หรือการเล่นที่มีลักษณะขอบข่ายการพนัน
2. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพยาเสพติด หรือของมึนเมาอื่นๆ เด็ดขาด
3. สำหรับอาจารย์และบุคลากร สามารถสูบบุหรี่และดื่มสุราได้ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
4. ห้ามลักขโมยและทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด
5. ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
6. ห้ามนักเรียนออกนอกเขตบริเวณโรงเรียนนอกเหนือจากเวลา เปิด-ปิด ประตูโรงเรียน
7. ห้ามแสดงกิริยาวาจาหรือการกระทำที่ไม่สุภาพต่อผู้อื่น
8. ห้ามประพฤติเกเร ทำร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ข่มเหงผู้อื่น
9. ห้ามหนีเรียนหรือกิจกรรมบังคับที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้
10. ห้ามเปิดอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในแต่ละชั้นเรียนในเวลาเรียน
11. ห้ามทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาด
12. ห้ามอยู่ภายในอาคารหรือสถานที่เกินกว่าเวลาเปิดทำการที่กำหนดไว้
13. ห้ามปลอมแปลงลายเซ็นหรือหลักฐานอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและสถาบัน
14. ห้ามนักเรียนทำสีผมโดยเด็ดขาด กรณีอาจารย์และบุคลากรสามารถย้อมสีผมได้ตามปกติ แต่ควรเป็นสีธรรมชาติหรือสีสุภาพ

บทลงโทษ
หากมีการประพฤติผิดในกฎระเบียบของโรงเรียน จะถูกตัดสินบทลงโทษตามดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือประธานคณะปกครอง โดยบทลงโทษมีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้

○ ระดับ 1 : ตักเตือน
บุคคลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือทำความผิดสถานเบา จะถูกตักเตือนด้วยวาจาหรือจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมในอนาคต

○ ระดับ 2 : เชิญผู้ปกครองมาพบ หรือ ตัดเงินเดือน
บุคคลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือทำความผิดสถานเบาที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นโดยเห็นผลชัดเจน หรือกรณีที่ประพฤติผิดในสิ่งที่เคยถูกตักเตือนก่อนหน้านี้ จะถูกเรียกผู้ปกครองมาพบเพื่อให้รับทราบถึงพฤติกรรม หรือ ตัดเงินเดือนเพื่อเป็นบทลงโทษทางวินัย

○ ระดับ 3 : ทำทัณฑ์บน พร้อมเรียกผู้ปกครองมาพบ หรือ ตัดเงินเดือน
บุคคลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นให้มีความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ หรือกรณีที่ประพฤติผิดในสิ่งที่เคยถูกเชิญผู้ปกครองมาพบหรือถูกตัดเงินเดือนก่อนหน้านี้ จะถูกทำทัณฑ์บนเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการรับทราบบทลงโทษหากมีการประพฤติผิดครั้งต่อไป และถูกเรียกผู้ปกครองมาพบเพื่อให้รับทราบถึงพฤติกรรม หรือ ตัดเงินเดือนเพื่อเป็นบทลงโทษทางวินัยด้วย

○ ระดับ 4 : ให้พักการเรียน หรือ พักงาน ชั่วคราว
บุคคลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นให้มีความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และอาจทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนมากขึ้น หรือกรณีที่ประพฤติผิดในสิ่งที่เคยถูกทำทัณฑ์บนก่อนหน้านี้ จะถูกให้พักการเรียนหรือพักงานชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดหรือตามดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะปกครอง นอกจากนี้จะไม่ได้รับทุนการศึกษาหรือเงินเดือนในช่วงที่ถูกพักการเรียนอีกด้วย

○ ระดับ 5 : ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ของโรงเรียนในทันที
บุคคลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือทำความผิดร้ายแรงอันก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสถาบันอันก่อให้เกิดการเสื่อมเสียเกียรติภูมิและชื่อเสียง จะถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็น นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ของโรงเรียนในทันที


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นรินทร์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน

Date of broadcast :
11 JAN 2018

Signature ------------------------------------------------>
คู่มือนักเรียน (โหมดเนื้อเรื่อง) Ckbaw
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®