ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Share
Go down
avatar
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece1091
CHIPS+649 M 712 K 482

+3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
35712/181250  (35712/181250)
ดูข้อมูลส่วนตัว

News [สรุปข้อมูล]: โครงการเพื่อการกุศล (Quaint Charity)

on Sun 11 Jun 2017, 22:20
Message reputation : 100% (1 vote)
#QuaintCharity

Quaint Charity คืออะไร...?

     Quaint Charity คือโครงการการกุศลที่คิดโดย "ผู้อำนวยการโรงเรียนนรินทร์"
โดยโครงการจะเปิดให้สมาชิกในคอมมูทุกท่านร่วมกันสร้าง "อดอป" เพื่อนำออกขาย
หรือประมูล และนำรายได้ทั้งหมดบริจาคเข้า...

    "สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)"

Adopt (อดอป) คืออะไร...?

อดอป คือ การออกแบบดีไซน์สิ่งต่างๆเช่น ตัวละคร, ชุด, อาวุธ ฯลฯ เพื่อนำไอเดีย
ของเราไปขายสิทธิให้กับผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นสามารถนำอดอปที่ซื้อจากเราไปใช้ในการ
ทำอะไรก็ได้ตราบเท่าที่อยู่ในข้อตกลงการขายที่กำหนดไว้ เช่น นำไปใช้เล่นคอมมู,
นำไปแต่งนิยาย หรือ นำไปวาดรูป เป็นต้น

โดยในโครงการนี้ทางโรงเรียนจะเปิดให้สมาชิกคอมมูทุกท่านออกแบบอดอปขายใน
ตีม "ตัวละครผู้พิการ" ซึ่งทุกท่านสามารถใช้จินตนาการในการออกแบบตัวละครได้
อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะแฟนตาซีเช่นไรก็ตาม ขอเพียงยังอยู่ในกรอบของ "ความพิการ"
เท่านั้น

จะร่วมโปรเจคเพื่อบริจาคได้อย่างไร...?

สมาชิกในคอมมูทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้โดยการอยู่ในฝ่ายต่างๆ
ดังนี้...

1.ฝ่ายงานวาด
วาดตัวละครเพื่อที่จะนำไปขาย สามารถออกแบบตัวละครเองได้ หรือร่วมมือกับฝ่าย
ไอเดียก็ได้เช่นกัน

2.ฝ่ายงานไอเดีย
ออกแบบตัวละคร เช่น รูปร่างหน้าตา, เสื้อผ้าหน้าผม เป็นต้น เมื่อมีไอเดียใหม่ๆให้
ติดต่อฝ่ายวาดที่ว่างอยู่ในขณะนั้นดำเนินงานขั้นต่อไป

3.ฝ่ายงานโฆษณาและงานขาย
คอยร่วมแชร์โพสขาย คอยดันโพสขายให้ผู้อื่นได้เห็นงานของเรามากที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจะช่วยชี้ช่องทางในการโฆษณาและการขายให้อยู่
ส่วนหนึ่ง หรือสามารถจช่วยกันหาช่องทางเพิ่มเติมได้เช่นกัน

โดยหนึ่งคนสามารถเลือกทำได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ หรือสามารถทำทุกหน้าที่ด้วย
ตัวคนเดียวก็ได้เช่นกัน ดังนั้นทุกท่านสามารถร่วมโปรเจคนี้ได้ตามความสบายใจ
อย่างเต็มที่

กำหนดการการออกอดอปเพื่อขายหรือประมูลนั้นคือ "1 ตัวละคร/สัปดาห์" โดย
สมาชิกทุกคนที่สนใจร่วมโครงการสามารถแบ่งตารางลำดับคิวได้ในภายหลัง ซึ่ง
ทางโรงเรียนจะทำตารางให้เพื่อเตือนความจำลำดับคิวหลังจากได้ข้อตกลงแล้ว
โดยเมื่อถึงคิวของใครจะต้องส่งอดอปของคุณภายใน "วันศุกร์ของสัปดาห์นั้น"
เพื่อที่จะให้สมาชิกฝ่ายโฆษณาและฝ่ายขายได้ช่วยกันขายอดอปของคุณเริ่มจาก
วันเสาร์เป็นต้นไป จึงแปลว่าเดธไลน์สำหรับผู้ที่รับผิดชอบอดอปในสัปดาห์นั้นๆ
คือวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์

ผู้รับผิดชอบต้องส่งอดอปให้ฝ่ายขาย ซึ่งฝ่ายขายคือผู้รับผิดชอบการวาดในแต่ละ
สัปดาห์นั้นๆจะเป็นผู้ขายเองหรือสามารถฝากผู้อำนวยการนรินทร์ขายก็ได้เช่นกัน
โดยผลงานไม่จำเป็นต้องส่งให้ทางโรงเรียนหรือสมาชิกในคอมมูตรวจทานก่อน
สามารถวางขายได้เลย ดังนั้นผู้รับผิดชอบในแต่ละสัปดาห์ต้องส่งอดอปให้ทันเวลา
แปลว่าหากขาดไอเดียให้รีบวิ่งไปหาฝ่ายไอเดียในทันที หรือหากฝ่ายไอเดียนั้นมี
ไอเดียอะไรที่น่าสนใจสามารถแจ้งไปยังฝ่ายวาดเพื่อให้ฝ่ายวาดสามารถส่งอดอป
ได้ทันเวลาที่กำหนดไว้

** จำนวนที่วางขายอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในภายหลัง เช่น...
อาจมีการขาย 2 ตัวต่อสัปดาห์, ขาย 2 สัปดาห์ต่อหนึ่งตัว หรืออาจมีช่วงที่
หยุดพักการขายชั่วคราว เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง **


หลังจากที่มีการวางขายแล้ว ผู้ขายไม่ว่าจะเป็นผู้วาดที่รับผิดชอบผลงานนั้น
หรือผู้อำนวยการโรงเรียนนรินทร์ก็ตาม จะต้องแจ้งรายงานและส่งลิงค์ที่วาง
ขายอดอปให้กับทีมงานโรงเรียนหลังจากสิ้นสุดการขายหรือการประมูลไม่ว่า
จะขายได้หรือไม่ได้ก็ตาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนนรินทร์จะเป็นฝ่ายประสานงานและดูแลโครงการนี้โดยรวม
รวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งในฝ่ายการวาด ส่วนรักษาการณ์ประธานคณะปกครองเอลีท
จะเป็นคนดูแลบัญชีและเรื่องเงินทั้งหมด รวมทั้งชี้แจงและแจกแจงยอดเงินเพื่อที่
จะทำให้โครงการมีความโปร่งใสต่อทั้งบุคคลภายในและภายนอกมากที่สุด

ส่วนสมาชิกท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เข้ากับหน้าที่ใดในฝ่ายข้างต้นนี้เลย แต่ว่า
มีความสนใจอยากร่วมโครงการนี้ สามารถปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนหลังไมค์
ได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้สมาชิกคอมมูทุกท่านยังสามารถร่วมสมทบการบริจาคได้โดยที่ไม่จำเป็น
ต้องซื้ออดอปในโครงการนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับเก็บสะสมเงินโครงการ
ที่ระบุไว้ในหัวข้อลำดับถัดไปได้เช่นกัน

สำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างอดอปขายในโครงการนี้ ทางโรงเรียนขอ
ขอบคุณในจิตใจอันดีงาม และมีรางวัลเล็กน้อยเพื่อตอบแทนความดีและบรรเทา
ความเหนื่อยล้าให้ โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

กรณีที่ตัวละครไม่มีผู้สั่งซื้อหรือประมูลจะทำอย่างไร...?

1. กรณีตัวละครนั้นมีผู้สร้างตัวละครเพียงคนเดียว
ให้ถือว่าตัวละครนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียว ผู้สร้างสามารถปรับปรุง
แล้วนำไปขายใหม่ในครั้งหน้า, เก็บตัวละครไว้, มอบให้ผู้อื่น, หรือนำไป OTA
หรือ DTA ได้ตามอัธยาศัย เป็นต้น

2. กรณีที่ตัวละครนั้นมีผู้สร้างตัวละครเป็นทีม
ให้ปรึกษาทุกคนในทีมก่อนเสมอ สามารถนำตัวละครไปปรับปรุงแล้วนำไปขาย
ใหม่ในครั้งหน้า โดยเก็บตัวละครไว้กับคนใดคนหนึ่งหรือมอบตัวละครให้ผู้อื่นได้
ตามอัธยาศัย

**หมายเหตุ**

OTA คือ การนำอดอปของเราไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น โดยที่ผู้อื่นจะเป็นคนเสนอ
สิ่งต่างๆให้เราเลือก เช่น เสนอคอมมิชชั่น, อดอปอื่น, อดอปอื่นที่ไม่ใช่ตัวละคร
หรือ เงินจำนวนหนึ่ง เป็นต้น

DTA คือ การนำไปจัดกิจกรรมแข่งขันวาดรูปตามหัวข้อที่เจ้าของตัวละครกำหนด
เอาไว้ โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับตัวละครไป


เป้าหมายความสำเร็จของโครงการอยู่ที่ใด...?

เนื่องจากโครงการนี้มีสเกลที่ใหญ่พอสมควร ทางโรงเรียนจึงไม่ได้ตั้งเป้าหมาย
เป็นระยะเวลาที่แน่นอน แต่เป็น "ยอดเงินบริจาค" ที่จะนำไปบริจาคในรูปแบบ
ที่สมาชิกทุกท่านร่วมกันตกลงไว้ ดังนี้...

เลี้ยงข้าวกลางวันน้องที่นนทภูมิ [จำนวนเงิน 7,000 บาท]
ทางสถานเลี้ยงเด็กพิการจะเป็นคนจัดเตรียมข้าวกลางวันสำหรับน้องๆผู้พิการ
ส่วนสมาชิกคอมมูทุกท่านสามารถเข้าร่วมการมอบอาหารกลางวันให้เหล่าน้องๆ
อีกทั้งยังคอยช่วยเหลือน้องๆในอาหารมื้อนั้น เช่น การป้อน เป็นต้น

โดยเมื่อทางโรงเรียนได้ยอดบริจาคครบแล้วจะหยุดการขายหรือการประมูลทันที
และประกาศวันเดินทางไปบริจาคในภายหลัง เพื่อที่สมาชิกทุกท่านที่มีความสนใจ
เดินทางไปร่วมบริจาคด้วยได้มีโอกาสในการเคลียร์ธุระต่างๆเพื่อความสะดวก

หลังจากการบริจาคและการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆสิ้นสุดลง ให้ถือว่าโครงการ
นี้สิ้นสุดและประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

โดยจะมีการบันทึกภาพเพื่อเป็นความทรงจำและเป็นหลักฐาน ภาพส่วนหนึ่งที่ได้
รับการอนุญาตจะถูกนำไปเผยแพร่บนแฟนเพจของ Quaint School Community
เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านรับรู้ว่าเงินบริจาคได้ถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว

รายได้จากการขายหรือการประมูลจะถูกเก็บไว้ที่ใด...?

รายได้ที่ได้จากการสั่งซื้อหรือการประมูลจะถูกเก็บไว้ที่บัญชีเดียวกับที่ลูกค้าหรือ
ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านโอนเข้ามาทำการจ่ายเงินสั่งซื้อหรือจ่ายเงินประมูล ซึ่งเป็น
บัญชีของรักษาการณ์ประธานคณะปกครองเอลีท @EUR ดังนี้...

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลบัญชีธนาคาร:

** สงวนสิทธิ์การเปิดเผยเลขที่บัญชีให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ประมูลได้แล้วเท่านั้น **


มีอะไรรับประกันความโปร่งใสของยอดเงินบริจาคได้บ้าง...?

รักษาการณ์ประธานคณะปกครองเอลีท @EUR จะดูแลรับผิดชอบและชี้แจง
ยอดสั่งซื้อหรือยอดประมูลรวมไปถึงจำนวนเงินยอดบริจาคทั้งหมดโดยอัพเดท
ยอดเงินหน้าเว็บไซต์ตรง Database ของสมาชิกคอมมู (ซึ่งระหว่างโครงการ
กำลังดำเนินนั้น ข้อมูล Database จะถูกสลับไปหน้าถัดไป โดยจะอธิบายการ
เข้าดูฐานข้อมูลหลังโครงการเริ่มอีกครั้งหนึ่ง)


โดยข้อมูลที่แสดงผลเพื่อความโปร่งใสจะระบุข้อมูลดังต่อไปนี้...
1. ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน (ยอดสั่งซื้อทั้งหมด)
2. ยอดเงินบริจาคที่เป็นเป้าหมายสิ้นสุดโครงการ (ยอดเงินที่ต้องการ)
3. ข้อมูลโครงการเล็กน้อยสำหรับความมั่นใจของผู้สั่งซื้อหรือผู้ร่วมบริจาค
4. รายชื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้ร่วมบริจาคทุกคนพร้อมยอดสั่งซื้อหรือประมูลได้รายบุคคล
    ** ผู้สั่งซื้อสามารถใช้นามแฝงเพื่อปกปิดข้อมูลในการประกาศเกียรติคุณได้
5. ตัวละครที่ขายหรือเปิดประมูลที่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ร่วมบริจาคสั่งซื้อหรือประมูลได้

โดยตารางแสดงผลจะออกมาคล้ายกับตัวอย่างภาพด้านล่าง (ภาพด้านล่างเป็น
เพียงตัวอย่างเท่านั้น)


คลิ๊กเพื่อดูภาพตัวอย่าง:

ด้วยเหตุนี้ทุกคนในคอมมูสามารถตรวจสอบที่มาและยอดเงินทั้งหมดได้
โดยที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยักยอกได้ เพราะการซื้อขายและ
การประมูลนั้นเปิดเป็นสาธารณะ ทุกท่านสามารถเช็คยอดสั่งซื้อหรือยอด
สิ้นสุดการประมูลได้ทุกรายการว่าตรงกับข้อมูลยอดบริจาคหรือไม่


ตารางคิวดำเนินงานและผลรายได้รวมแต่ละวัน

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®