ขอใช้ ตั๋วบริการจากกรรมการ
แล้วแจ้งเรียงคำ พิเถก ครับ