ผู้ที่สะสม "ทับทิมมะลิแห่งความรัก" สูงสุดลำดับ 2
-เอาชุด Event : สงกรานต์ ๒๕๖๐ - Page 10 Icequi13
-เอาประดับ Event : สงกรานต์ ๒๕๖๐ - Page 10 Q-equi10
-เอามาสคอต Event : สงกรานต์ ๒๕๖๐ - Page 10 Mascot18