ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Go down
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece669
CHIPS+732 M 606 K 740

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ Left_bar_bleue35712/181250[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ Empty_bar_bleue  (35712/181250)
ดูข้อมูลส่วนตัว

แก้ไข [ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้

on Sun 14 Aug 2016, 01:25
[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ Update10[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ Update12
  Update Version : 2.3A
  Quaint School Community

  :2015 ⓒ NOBLEMAN (EST.1990) All Right Reserved.


จำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ คืออะไร...?

        ไอเทมที่สามารถเก็บได้ใน Storage แต่ละชนิดจะมีจำนวนสูงสุดแตกต่างกันออกไป
โดยจำนวนสูงสุดแต่ละประเภทระหว่างแบบเก่าและแบบปัจจุบันที่จะนำมาใช้นับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป มีดังนี้...


ประเภทไอเทมจำนวนสูงสุดต่อชนิดไอเทม
รูปแบบเดิมรูปแบบใหม่
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ999
ไอเทมทั่วไป999
MASCOT สัตว์เลี้ยงภูติ11
ชุดสวมใส่ตัวละคร992
เครื่องประดับตัวละคร11

ขีดจำกัดสูงสุดลง เนื่องจากเพื่อลดภาระการเก็บข้อมูลของเว็บบอร์ด และเวลาแสดงผลใน
ขณะที่เข้าหน้า PASSPORT ตัวละครลง ไอเทมที่ถูกลดขีดจำกัดสูงสุดลงคือ ชุดสวมใส่
ตัวละคร จากจำนวนสูงสุดที่ 99 ชุด/ชนิด เหลือเพียง 2 ชุด/ชนิด เท่านั้น โดยแบ่งออก
เป็นชุดสำหรับเปลี่ยนให้ตัวละครตนเอง 1 ชุด และชุดสำหรับขายให้กับบุคคลอื่นๆ 1 ชุด
ซึ่งชุดที่เป็นจำนวนเกินที่เหลือนั้นไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ใดใด ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ถูก
ลดขีดจำกัดสูงสุดลงเพื่อประโยชน์ที่ดีกว่า

สำหรับนักเรียนหรืออาจารย์และบุคลากรท่านใดที่ปัจจุบันมีชุดตัวละครแต่ละชนิดมากกว่า
2 ชุดนั้น สามารถนำชุดตัวละครที่เหลือมาขายคืนให้กับทางโรงเรียนในราคา 20% ของ
ราคาชุดที่ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์ผ่านทางหมวด THE DEAL CLUB ภายใน 7 วัน
หรือภายในวันที่ 21 AUG 2016 ; 23.59 TH โดยหลังจากวันที่กำหนดแล้วเป็นต้นไป
ชุดตัวละครทุกชนิดในคลัง Storage ส่วนบุคคลที่มีมากกว่า 2 ชุด จะถูกระบบนำออกไป
ให้เหลือเพียง 2 ชุด/ชนิด ในทันที ซึ่งทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในการรับซื้อชุดคืนเมื่อ
เลยกำหนดเวลาไปแล้วหรือชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีใดใด

* ทางโรงเรียนรับซื้อคืนเฉพาะชุดตัวละครที่ซ้ำกันมากกว่า 2 ชุดขึ้นไปเท่านั้น ไม่สามารถ
ขายชุดตัวละครที่มีในคลังไม่ถึง 2 ชุดคืนให้กับทางโรงเรียนได้ *


นักเรียนหรืออาจารย์และบุคลากรท่านใดที่ขายชุดตัวละครที่ซ้ำกันคืนให้กับทางโรงเรียน
ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนขอมอบของรางวัล
เพื่อเป็นการชดเชยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้...


♦♦♦➙   ขายชุดคืนครบ 50 ชุดภายในครั้งเดียว
** สงวนสิทธิ์รับรางวัลนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น **

[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ Ceruni10  DOCTORATE  CERTIFICATE
ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตของมาสค็อต เมื่อติดประกาศนียบัตรนี้นั่นแปลว่ามาสค็อตตัวนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากกว่ามาสค็อตทั่วไป รวมไปถึงอาจส่งผลให้มาสค็อตมีพลังแฝงลึกลับเพิ่มขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 10%
ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต
[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ Q-item19  RECYCLE BADGE
เข็มกลัดเสริมบารมี ช่วยเพิ่มพลังให้ MASCOT โดยได้รับจากการรีไซเคิลไอเทมให้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ผ่านช่องทางกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 5%
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงเพิ่มอีกจำนวน 5% สำหรับมาสค็อตชนิด "GRASS"
สามารถ สวมใส่-ถอด เข็มกลัดชิ้นนี้ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทม

♦♦♦➙   ขายชุดคืนครบ 25 ชุดภายในครั้งเดียว
** สงวนสิทธิ์รับรางวัลนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น **

[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ Cerrar10  GRADUATE CERTIFICATE
ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมาสค็อต เมื่อติดประกาศนียบัตรนี้นั่นแปลว่ามาสค็อตตัวนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากกว่ามาสค็อตทั่วไป รวมไปถึงอาจส่งผลให้มาสค็อตมีพลังแฝงลึกลับเพิ่มขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 8%
ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต
[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ Q-item19  RECYCLE BADGE
เข็มกลัดเสริมบารมี ช่วยเพิ่มพลังให้ MASCOT โดยได้รับจากการรีไซเคิลไอเทมให้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ผ่านช่องทางกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 5%
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงเพิ่มอีกจำนวน 5% สำหรับมาสค็อตชนิด "GRASS"
สามารถ สวมใส่-ถอด เข็มกลัดชิ้นนี้ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทม

♦♦♦➙   ขายชุดคืนครบ 10 ชุดภายในครั้งเดียว
** สงวนสิทธิ์รับรางวัลนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น **

[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ Cereve10  SECONDARY CERTIFICATE
ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของมาสค็อต เมื่อติดประกาศนียบัตรนี้นั่นแปลว่ามาสค็อตตัวนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากกว่ามาสค็อตทั่วไป รวมไปถึงอาจส่งผลให้มาสค็อตมีพลังแฝงลึกลับเพิ่มขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 6%
ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต
[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ Q-item19  RECYCLE BADGE
เข็มกลัดเสริมบารมี ช่วยเพิ่มพลังให้ MASCOT โดยได้รับจากการรีไซเคิลไอเทมให้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ผ่านช่องทางกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 5%
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงเพิ่มอีกจำนวน 5% สำหรับมาสค็อตชนิด "GRASS"
สามารถ สวมใส่-ถอด เข็มกลัดชิ้นนี้ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทม
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®