ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Go down
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Mon 25 Apr 2016, 02:48
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Mon 25 Apr 2016, 02:48
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +4 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบลายเดียวกันและไพ่คู่ K, A และ 8, 8
ไพ่ของเจ้ามือได้ +5 คะแนน จากไพ่เรียง 3 ใบลายเดียวกัน 2, 3, 4
คุณแพ้ 1 คะแนน!!
บัญชีของคุณถูกหักเงิน CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Noblem10 -50,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D810  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B510  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Da10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B810  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Dk10

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H910  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D410  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Ra10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D310  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D210
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Tue 26 Apr 2016, 14:07
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Tue 26 Apr 2016, 14:07
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่คู่ลายเดียวกัน 3, 3
ไพ่ของเจ้ามือได้ +2 คะแนน จากไพ่คู่ 3, 3
คุณชนะ 1 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Noblem10 +50,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Rk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Dj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H310  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H910  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H310

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H310  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D310  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R711  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Bk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Rj10
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Thu 28 Apr 2016, 04:34
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Thu 28 Apr 2016, 04:34
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่เรียง 3 ใบ A, 2, 3
ไพ่ของเจ้ามือได้ +2 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบ จำนวน 2 ชุด 5, 6 และ 10, J
คุณชนะ 1 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Noblem10 +50,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D510  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R310  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D210  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Ra10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R711

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B610  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H210  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Hj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B1010  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H510
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Fri 29 Apr 2016, 22:11
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Fri 29 Apr 2016, 22:11
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +5 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบลายเดียวกันและไพ่คู่ลายเดียวกัน J, Q และ 7, 7
ไพ่ของเจ้ามือได้ +4 คะแนน จากไพ่เรียง 4 ใบ 3, 4, 5, 6
คุณชนะ 1 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Noblem10 +50,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H710  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Rq10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Rj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B210  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H710

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R610  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D410  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D510  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D510  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H310
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Sat 30 Apr 2016, 01:17
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Sat 30 Apr 2016, 01:17
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่คู่ลายเดียวกัน K, K
ไพ่ของเจ้ามือได้ +2 คะแนน จากไพ่คู่ A, A
คุณชนะ 1 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Noblem10 +50,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R711  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Ba10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Hk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H410  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Hk10

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Bk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Ba10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H310  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R910  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Ra10
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Sun 01 May 2016, 05:56
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Sun 01 May 2016, 05:56
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบและไพ่เรียง 2 ใบลายเดียวกัน K, A และ 10, J
ไพ่ของเจ้ามือได้ +3 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบและไพ่คู่ 5, 6 และ 10, 10
คุณเสมอกับเจ้ามือ!!
บัญชีของคุณถูกหักเงิน CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Noblem10 -0#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Ra10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Dj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Bk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H310  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D1010

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D1010  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R510  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B1010  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B210  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H610
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Mon 02 May 2016, 05:31
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Mon 02 May 2016, 05:31
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่คู่ลายเดียวกัน 7, 7
ไพ่ของเจ้ามือได้ +2 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบ จำนวน 2 ชุด A, 2 และ 8, 9
คุณชนะ 1 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Noblem10 +50,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H410  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R1010  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H710  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H710  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Hq10

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Da10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Bj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H210  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H910  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D810
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Tue 03 May 2016, 03:11
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Tue 03 May 2016, 03:11
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +4 คะแนน จากไพ่เรียง 4 ใบ 5, 6, 7, 8
ไพ่ของเจ้ามือได้ +3 คะแนน จากไพ่เรียง 3 ใบ 2, 3, 4
คุณชนะ 1 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Noblem10 +50,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B810  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B610  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R510  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Rk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R711

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R310  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D410  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B710  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R910  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B210
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Wed 04 May 2016, 15:34
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Wed 04 May 2016, 15:34
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +2 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบจำนวน 2 ชุด A, 2 และ J, Q
ไพ่ของเจ้ามือได้ +3 คะแนน จากไพ่คู่ลายเดียวกัน J, J
คุณแพ้ 1 คะแนน!!
บัญชีของคุณถูกหักเงิน CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Noblem10 -50,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Rq10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R410  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 D210  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Dj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Ra10

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Bj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 R910  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B210  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B610  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Bj10
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Thu 05 May 2016, 00:33
50่k

CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Thu 05 May 2016, 00:33
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +4 คะแนน จากไพ่คู่จำนวน 2 ชุด A, A และ Q, Q
ไพ่ของเจ้ามือได้ +3 คะแนน จากไพ่คู่ลายเดียวกัน 6, 6
คุณชนะ 1 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Noblem10 +50,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Da10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Ha10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Rq10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 H810  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Dq10

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Da10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B610  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B310  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 Rq10  CASINO : THE 5th CARD - Page 4 B610
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®