ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Go down
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Wed 18 May 2016, 03:30
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Wed 18 May 2016, 03:30
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่คู่ลายเดียวกัน 2, 2
ไพ่ของเจ้ามือได้ +5 คะแนน จากไพ่คู่และไพ่คู่ลายเดียวกัน 2, 2 และ 9, 9
คุณแพ้ 2 คะแนน!!
บัญชีของคุณถูกหักเงิน CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Noblem10 -100,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R910  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R210  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R210  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ha10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D610

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R210  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B910  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H210  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Dq10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B910
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Mon 30 May 2016, 22:07
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Mon 30 May 2016, 22:07
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบและไพ่คู่ 7, 8 และ 5, 5
ไพ่ของเจ้ามือได้ +6 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบและไพ่ตอง 5, 6 และ K, K. K
คุณแพ้ 3 คะแนน!!
บัญชีของคุณถูกหักเงิน CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Noblem10 -150,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Rk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B510  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D710  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D510  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B810

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Bk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Dk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R510  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Hk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B610
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Tue 31 May 2016, 02:33
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Tue 31 May 2016, 02:33
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบและไพ่เรียง 2 ใบลายเดียวกัน 4, 5 และ 10, J
ไพ่ของเจ้ามือได้ +0 คะแนน
คุณชนะ 3 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Noblem10 +150,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Rj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R510  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B410  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R1010  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ha10

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H910  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R711  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H510  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ba10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Dq10
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Wed 01 Jun 2016, 00:24
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Wed 01 Jun 2016, 00:24
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +0 คะแนน
ไพ่ของเจ้ามือได้ +4 คะแนน จากไพ่คู่จำนวน 2 ชุด A, A และ 2, 2
คุณแพ้ 4 คะแนน!!
บัญชีของคุณถูกหักเงิน CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Noblem10 -200,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ra10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H710  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B310  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R910  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Hq10

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ba10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H210  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ha10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D210  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B1010
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Thu 02 Jun 2016, 00:35
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Thu 02 Jun 2016, 00:35
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +4 คะแนน จากไพ่เรียง 4 ใบ 4, 5, 6, 7
ไพ่ของเจ้ามือได้ +1 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบ K, A
คุณชนะ 3 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Noblem10 +150,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D410  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B910  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D710  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D610  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H510

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H410  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Rj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Dk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B710  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ha10
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Sat 04 Jun 2016, 02:33
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Sat 04 Jun 2016, 02:33
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่คู่ลายเดียวกัน 10, 10
ไพ่ของเจ้ามือได้ +0 คะแนน
คุณชนะ 3 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Noblem10 +150,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ba10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B310  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R610  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B1010  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B1010

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D310  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B810  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Hj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R610  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ha10
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Sun 05 Jun 2016, 11:35
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Sun 05 Jun 2016, 11:35
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่เรียง 3 ใบ 7, 8, 9
ไพ่ของเจ้ามือได้ +3 คะแนน จากไพ่คู่ลายเดียวกัน 9, 9
คุณเสมอกับเจ้ามือ!!
บัญชีของคุณถูกหักเงิน CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Noblem10 -0#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R810  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B910  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D810  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D710  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Dq10

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R310  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R610  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H910  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Dj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H910
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Mon 06 Jun 2016, 00:06
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Mon 06 Jun 2016, 00:06
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +5 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบลายเดียวกันและไพ่คู่ลายเดียวกัน 7, 8 และ Q, Q
ไพ่ของเจ้ามือได้ +3 คะแนน จากไพ่เรียง 3 ใบ 4, 5, 6
คุณชนะ 2 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Noblem10 +100,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H810  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H710  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Dq10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Dq10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D1010

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ha10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B810  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B410  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B610  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R510
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Tue 07 Jun 2016, 02:26
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Tue 07 Jun 2016, 02:26
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +6 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบและไพ่เรียง 3 ใบลายเดียวกัน 8, 9 และ K, A, 2
ไพ่ของเจ้ามือได้ +4 คะแนน จากไพ่เรียง 2 ใบและไพ่คู่ลายเดียวกัน 10, J และ K, K
คุณชนะ 2 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Noblem10 +100,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D210  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D910  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Dk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Da10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B810

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Bk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B1010  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Bk10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 R510  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Rj10
dedog
ClassLv.12
INFO.Jinn
ศ.ภาควิชาศิลปะ
-7% Grade Exp.

Star Piece1610
CHIPS+118 M 43 K 467

มีโอกาสเพิ่ม +5% Star Piece ที่ได้รับจากภารกิจหลัก | +3.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Left_bar_bleue 255/559CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty_bar_bleue  (255/559)
ดูข้อมูลส่วนตัว

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Wed 08 Jun 2016, 01:14
50k

CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Empty Re: CASINO : THE 5th CARD

on Wed 08 Jun 2016, 01:14
The member 'dedog' has done the following action : RISKY DICE
ไพ่ของคุณได้ +3 คะแนน จากไพ่เรียง 3 ใบ 9, 10, J
ไพ่ของเจ้ามือได้ +2 คะแนน จากไพ่คู่ A, A
คุณชนะ 1 คะแนน!!
บัญชีของคุณได้รับเงินเพิ่ม CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Noblem10 +50,000#1 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#1 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Rj10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B910  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 B1010  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D410  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H1010

--------------------------------

#2 'CASINO [5th]' :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Q-item10
#2 Result :
CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Da10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Ra10  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 D810  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 H510  CASINO : THE 5th CARD - Page 6 Rq10
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®