ลุ้นรับเงินล้านและของรางวัลมากมายกับ " Spectacular Award " จากสปอนเซอร์ ดึงเสน่ห์ของผลงานคุณออกมาให้พวกเราได้ชม!!
สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Quaint School Community คอมมูโรงเรียนสำหรับผู้พิการ
แผนที่โรงเรียนและภาพบรรยากาศโรงเรียนใหม่มาแล้ว!! "คลิ๊กที่นี่" พร้อมเปิดให้ชมบรรยากาศรอบโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

Go down
EUR
EUR
Chairman's Club
Chairman's Club
ClassLv.50
INFO.Elite Urban Royle
ประธานคณะปกครอง
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Star Piece695
CHIPS+664 M 247 K 7

+4.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS ต่อเดือน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Left_bar_bleue35712/181250[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Empty_bar_bleue  (35712/181250)

แก้ไข [ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II)

on Mon 04 Jan 2016, 22:39
Message reputation : 100% (1 vote)
[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Update10[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Update12
  Update Version : 2.0B
  Quaint School Community

  :2016 ⓒ NOBLEMAN (EST.1990) All Right Reserved.


THE NEW Y3AR OF QUA1NT
#Quaintnewyear2016

[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) 10qgwzl

ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอแนะส่งท้ายปี
22 DEC 2015 - 31 DEC 2015
เวลาอัพเดทระบบครั้งที่ 1
01 JAN 2016 (18.00 TH)
01 JAN 2016 (12.00 SW)
เวลาอัพเดทระบบครั้งที่ 2
04 JAN 2016 (21.00 TH)
04 JAN 2016 (15.00 SW)
เวลาอัพเดทระบบครั้งที่ 3
08 JAN 2016 (23.59 TH)
08 JAN 2016 (17.59 SW)


            การอัพเดทครั้งที่สองมาแล้ว!! "อาจารย์และบุคลากร" ไม่ต้องถูกลืมเป็นลูกเมียน้อยอีกต่อไปแล้ว!
บอกเลยว่าใครที่กำลังจะจบการศึกษาแล้วกังวลว่าการเป็นอาจารย์หรือบุคลากรจะน่าเบื่อนั้น ขอให้ลืมไปได้
เพราะการอัพเดทใหม่ครั้งนี้จะทำให้การเป็นอาจารย์หรือบุคลากรของโรงเรียนนั้นยิ่งท้าทายกว่าเดิมหลายเท่า
แต่ถึงอย่างไรนั้น เมื่อคุณจบพิธีการศึกษาแล้ว ก็สามารถเลือกได้ 2 ทางเลือก ได้แก่...


ทางเลือกหลังจบพิธีการศึกษา
1. เล่นตัวละครเดิมต่อไปโดยเปลี่ยนระดับเป็น "อาจารย์และบุคลากร" โรงเรียน
2. บรรจุตัวละครเก่าเป็น NPC อาจารย์หรือบุคลากรโรงเรียน และเปลี่ยนไปเล่นตัวละครใหม่
    โดยเริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใหม่อีกครั้ง (เปลี่ยน ID ใหม่)
3. เปลี่ยนไปเล่นตัวละครใหม่เป็นนักเรียน โดยที่ปูเนื้อเรื่องให้ตัวละครเก่าออกจากโรงเรียน
    ไปตามเส้นทางของตนเอง (เปลี่ยน ID ใหม่)

ในกรณีที่คุณต้องการเล่นตัวละครเดิมนั้น บทบาทของคุณจะเปลี่ยนไปจากเดิมหลายต่อหลายอย่าง มีหลายสิ่ง
ที่คุณไม่จำเป็นต้องทำเหมือนตอนที่เป็นนักเรียนและก็มีหลายสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำสมัยที่
คุณยังคงเป็นนักเรียน เช่น...


ความเปลี่ยนแปลงระหว่างนักเรียนกับอาจารย์และบุคลากร
1. อาจารย์และบุคลากรมีสิทธิพิเศษในการเปิดคลาสได้ 1 ครั้ง/เดือน
    (ได้รับของรางวัลแต่ไม่ได้รับสแตมป์และ Grade Exp.)
2. อาจารย์และบุคลากรสามารถรับเงินเดือนได้เมื่อปฎิบัติภารกิจอย่างน้อย 1 ภารกิจ/เดือน ในขณะที่นักเรียน
    จะต้องปฎิบัติภารกิจครบทั้ง 2 ครั้งเท่านั้น (หากขาดภารกิจและไม่เช็คชื่อจะไม่ได้รับเงินเดือน)
3. อาจารย์และบุคลากรจะเสียค่าเทอมน้อยกว่านักเรียนทั่วไป (ค่าเทอมพื้นฐาน [ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 -100,000 เท่านั้น)
4. อาจารย์และบุคลากรจะได้รับเงินเดือนและโบนัสมากกว่าทุนการศึกษาของนักเรียนทั่วไป

ระบบคลาส

            เมื่อจบการศึกษาจากการเป็นนักเรียนแล้ว หน้าที่เสริมของอาจารย์หรือบุคลากรของโรงเรียนก็จะเป็น
การแบ่งปันความรู้และวิชาที่ตนเองมี ให้แก่นักเรียนทุกๆคนในโรงเรียน เราไปดูกันดีกว่าว่า หน้าที่หลักๆในการ
เปิดคลาสของอาจารย์หรือบุคลากรของโรงเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง..?


กฎและกติกาการเปิดคลาส
1. อาจารย์หรือบุคลากรทุกท่านสามารถเปิดคลาสได้จำนวน 1 ครั้ง/เดือน
2. สามารถเลือกเปิดคลาสวันใดก็ได้ โดยต้องแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
3. หลังจากจบคลาส อาจารย์จะได้รับการประเมินผลงานจากผู้อำนวยการโรงเรียน โดยการแจกรางวัล
    ที่กำหนดตามคุณภาพของคลาสนั้นๆ โดยประเมินจากประโยชน์และความรู้ที่นักเรียนทุกๆคนได้รับ
    ในเชิงศิลปะที่สามารถนำไปพัฒนาฝีมือได้ในอนาคตและบรรยากาศของการเปิดคลาส โดยที่ไม่มี
    ความเกี่ยวข้องกับจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมคลาส
4. การเปิดคลาสจะต้องเปิดเป็นกระทู้ในหมวด "ห้องเรียน " ที่อยู่ในหมวดห้องประชุมงานอีกที หรือเปิด
    ผ่านทางกลุ่ม LINE, Facebook เป็นต้น แต่การเปิดคลาสนอกจากหมวดห้องเรียน จะต้องสรุป
    ข้อมูลที่เป็นความรู้มีสาระไว้ในหมวดห้องเรียนหลังจบคลาสด้วย เพื่อเป็นหลักฐานการมอบหมาย
    รางวัลและการประเมินคลาสจากผู้อำนวยการโรงเรียน
5. วิชาที่สอนในคลาสไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาที่ตัวละครเป็นในเนื้อเรื่อง เช่น เป็นอาจารย์พละ
    ไม่จำเป็นที่จะต้องสอนเกี่ยวกับกีฬา แต่ให้เปิดคลาสเกี่ยวกับศิลปะที่สามารถพัฒนาทักษะฝีมือได้
6. กรณีเปิดคลาสในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่กระทู้ในหมวดห้องเรียน จะต้องใช้เวลาเปิดคลาส 20 นาที
    ขึ้นไปแต่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาเปิดคลาส
7. ในการเปิดคลาส ต้องให้ "การบ้าน" นักเรียนได้ลงมือทำ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สอนในคลาส
    โดยการบ้านจะต้องมีความยากและลำบากน้อยกว่าภารกิจในอัตรา 1/3 เพื่อไม่ให้นักเรียนต้อง
    รับผิดชอบภาระหลายอย่าง และสามารถแบ่งเวลาไปทำภารกิจหลักได้โดยไม่กระทบต่อชีวิตจริง
8. การบ้านที่มอบหมายให้นักเรียนต้องเป็นการบ้านที่ต้องจบและส่งภายในคลาส หรือหากมีการระบุ
    เวลาส่งอย่างชัดเจนก็ให้ยึดถือเวลานั้นเป็นหลัก โดยคำนึงถึงระเบียบในข้อ 7
9. การบ้านจากคลาสนั้นจะเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ได้ คล้ายกับการร่วมกิจกรรม
    แต่นักเรียนที่สนใจอยากเรียนรู้และพัฒนาสามารถร่วมทำการบ้านได้ ซึ่งอาจารย์สามารถตรวจ
    การบ้านนักเรียนที่นำมาส่ง พร้อมแจกรางวัลที่ทางโรงเรียนกำหนดเอาไว้ให้ได้ ซึ่งประเมินจาก
    คุณภาพการบ้านที่นักเรียนส่ง คล้ายกับการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจภารกิจหลัก และจำเป็น
    ต้องย้ำและสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจตรงกันก่อนเริ่มเปิดคลาสทุกครั้งว่า การบ้านที่มอบหมายให้
    ไม่บังคับส่งและไม่จำเป็นต้องทำ แต่ถ้าทำก็จะได้รางวัลเล็กน้อยเหมือนกับการร่วมกิจกรรม
10. รางวัลที่อาจารย์และบุคลากรจะแจกให้กับการตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งการบ้านนั้นให้ยึด
      รางวัลที่ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเท่านั้น โดยจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนวันเปิดคลาส 3 วัน
      ไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มรางวัลอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้โดยเด็ดขาด
11. อาจารย์และบุคลากรจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบถึงวันที่และเวลาการเปิดคลาสอย่างน้อย 1 วัน
      หรืออย่างมากสุดไม่ควรเกิน 7 วันก่อนการเปิดคลาส เพื่อที่นักเรียนจะได้เตรียมตัวเข้าคลาส
      หรือบริหารเวลาเพื่อแบ่งทำการบ้านในกรณีที่ต้องการพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น

สำหรับอาจารย์ที่เปิดคลาสจะได้รับรางวัลตามการประเมินคุณภาพคลาสจากผู้อำนวยการโรงเรียน โดยวัด
จากความสำคัญของเนื้อหาคลาสนั้นๆประกอบกับจำนวนนักเรียนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมคลาส ซึ่งจะมี
รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับดังต่อไปนี้...


คุณภาพคลาสระดับสูงสุด

เลือกรับไอเทม 1 อย่างจาก...:
[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem11  +200,000 NOBLEMAN CREDIT REWARDS
หลักทรัพย์ชนิดพิเศษที่มอบให้กับผู้ประกอบการต่างๆ นอกจากจะสามารถใช้แทนเงินสดประเภท CHIPS แล้วนั้น ยังสามารถใช้ซื้อไอเทมจากกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ตามราคาประเมินของตลาดหลักทรัพย์ในทันทีโดยไม่ต้องร่วมกิจกรรมนั้นๆอีกด้วย
[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Q-item10  +300,000 CHIPS
เหรียญตราที่ใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในโรงเรียนหรือการร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางบริษัท NOBLEMAN จัดขึ้น โดยสามารถใช้แต้มสะสมจาก Spirit Point ในการแลกได้
[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Q-item14  +3,000,000 Spirit Point
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

คุณภาพคลาสระดับปานกลาง

เลือกรับไอเทม 1 อย่างจาก...:
[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Q-item10  +150,000 CHIPS
เหรียญตราที่ใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในโรงเรียนหรือการร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางบริษัท NOBLEMAN จัดขึ้น โดยสามารถใช้แต้มสะสมจาก Spirit Point ในการแลกได้
[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Q-item14  +1,500,000 Spirit Point
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

คุณภาพคลาสระดับทั่วไป

[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Q-item14  +1,000,000 Spirit Point
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

และในส่วนของการทำภารกิจหลัก อาจารย์และบุคลากรจะได้รับสแตมป์หรือตราประทับรับรองคุณภาพของ
ภารกิจที่เหมือนของนักเรียนทั่วไปเช่นเดิม และอาจารย์กับบุคลากรยังคงต้องเก็บสะสม Grade Exp. เพื่อ
ที่จะเลื่อนระดับชั้นที่สูงขึ้นแบบนักเรียน แต่ละระดับชั้นก็จะเพิ่มสิทธิพิเศษและฐานเงินเดือนตามลำดับ ดังนี้ตารางการเลื่อนระดับชั้น

ชื่อตำแหน่งGrade Exp.ทุนการศึกษา / ฐานเงินเดือนBONUS
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1500[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +10,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 21,000[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +20,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 31,500[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +30,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 42,000[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +40,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 52,500[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +50,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 63,000[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +60,000+50%
อาจารย์ฝึกสอน
บุคลากรฝึกงาน
1,000[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +100,000+60%
อาจารย์ประจำวิชา
บุคลากรทั่วไป
2,000[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +150,000+70%
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสายบุคลากร
3,000[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +200,000+80%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุคลากรระดับผู้จัดการ
4,000[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +250,000+90%
รองศาสตราจารย์
รองผู้บริหารประจำอาคาร
5,000[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +300,000+95%
ศาสตราจารย์
ผู้บริหารประจำอาคาร
N/A[ UPDATE ] : THE NEW Y3AR OF QUA1NT (PART II) Noblem10 +350,000+100%

นอกเหนือจากฐานเงินเดือนและโบนัสเงินเดือนที่สูงขึ้นแล้ว การเลื่อนระดับชั้นของอาจารย์และบุคลากรนั้นจะ
ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้...ข้อมูลสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์และบุคลากร

ชื่อตำแหน่งสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
อาจารย์ฝึกสอน
บุคลากรฝึกงาน
--- ไม่มีสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ---
อาจารย์ประจำวิชา
บุคลากรทั่วไป
สามารถเลือกโต๊ะทำงานที่ "ห้องพักครู" และจัดวางของบนโต๊ะได้อย่างอิสระ
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสายบุคลากร
สามารถเลือกเป็นอาจารย์ประจำชั้นได้ 1 ระดับชั้น
( สงวนสิทธิ์การเป็นอาจารย์ประจำชั้นให้กับระดับนี้ก่อนเป็นลำดับแรก )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุคลากรระดับผู้จัดการ
ย้ายโต๊ะทำงานไปที่ "ห้องธุรการ - ห้องทะเบียน - ห้องปกครอง" แทนห้องพักครู
โดยเลือกตำแหน่งเสริมที่ต้องการได้จำนวน 1 ตำแหน่งจาก
"ฝ่ายธุรการ" "ฝ่ายทะเบียน" "ฝ่ายปกครอง"
และได้รับห้องพักเดี่ยวไทป์ Dara ส่วนตัวจำนวน 1 ห้อง
โดยเสียค่าห้องพักตามระดับห้องพักที่กำหนดไว้
( ไม่สามารถย้ายเฟอร์นิเจอร์จากห้องเก่าไปได้ )
รองศาสตราจารย์
รองผู้บริหารประจำอาคาร
สามารถออกแบบชุดประจำตำแหน่งได้ 1 ชุด
พร้อมเครื่องประดับประจำตำแหน่งจำนวน 2 ชิ้น
ศาสตราจารย์
ผู้บริหารประจำอาคาร
อัพเกรดห้องพักส่วนตัวจากไทป์ Dara เป็นห้องพักไทป์
Samudhra ชั้น 7F โดยเสียค่าห้องพักตามระดับห้องพักที่กำหนดไว้
( สามารถย้ายเฟอร์นิเจอร์จากห้องส่วนตัวไทป์ Dara มาได้ทุกชิ้น )
* กรณีที่ไม่รับห้องส่วนตัวตั้งแต่แรกจะไม่สามารถย้ายเฟอร์นิเจอร์จากห้องเก่าได้ *
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2012 © QUAINT | Powered by CHAIRMANS ®